COMUNICATE DE PRESĂ

Recepție lucrări - Septembrie 2023

În data de 14 septembrie 2023, la Mânăstirea Sitaru a avut loc Recepția la terminarea lucrărilor de restaurare, conservare și punere în valoare.

Poate nu întâmplător, Inspectoratul de Stat in Construcții nu a avut o altă zi disponibilă pentru trimiterea inspectorului de specialitate în teritoriu, decât ziua binecuvântată a Înălțării Sfintei Cruci.
Credem că din mila și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care pe toate le rânduiește spre folosul omului, Proiectul de restaurare, conservare și punere în valoare a edificiilor din cadrul Ansamblului de monumente istorice ale Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru (Balamuci) s-a derulat pe parcursul a 7 ani, iar lucrările de execuție pe parcursul a 3 ani, fiind finalizate la data de 31 mai 2023.

Toată jertfa și toate strădaniile acestor ani, au fost încheiate și dăruite Bunului Dumnezeu, ca o aleasă ofrandă, înălțată la zi de mare praznic, simbolic, întru mulțumirea și mângâierea tuturor celor ce s-au ostenit.

La final, aducem prinos de recunostinta, multumire și prețuire, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Domnului Președinte al Consiliului Județean Ilfov, Hubert Petru Ștefan Thuma, Domnului Primar al comunei Nuci, Vasile Georgel, Domnului Primar al comunei Grădiștea, Mihail Toma, reprezentanților ADR București-Ilfov, reprezentanților Ministerului Culturii și colaboratorilor direcți, consultanți, proiectant, constructor și restauratori!

Un proiect complex care a implicat multă muncă și determinare cu mii de ore petrecute la birou sau pe șantier ca mulțumirea unei lucrări împlinite să se regăsească în admiterea recepției, acordată de Comisia de recepție, membrii acesteia apreciind, unanim, eforturile depuse și rezultatul final al lucrărilor.

Execuția lucrărilor s-a realizat pe baza Autorizatiei de construire nr. 1/2020, emisă de UAT Nuci, valoarea totală a proiectului fiind de 8.544.807,28 lei cu TVA. Valoarea TVA de 1.364.296,96 lei este nedeductibilă și rămâne la bugetul de stat, conform Certificatelor de nedeductibilitate, eliberate de ANAF.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor a fost desemnată prin Hotărârea nr. 063/2023, dată de Consiliul Economic al Mânăstirii Sitaru, conform HG 293/1994, fiind compusă de reprezentanții, Arhiepiscopiei Bucureștilor, UAT Județul Ilfov, UAT Nuci, ISC Ilfov, Direcția Județeană pentru Cultură Ilfov, Ministerului Culturii (2 specilaliști) si prezidată de Ierom. Hrisostom Iorgulescu.

La recepție au fost invitați să participe, proiectantul, constructorul și specialiștii restauratori pe toate cele trei categorii, piatra, lemn și frescă, secretariatul comisiei fiind asigurat de diriginții de șantier, coordonați de domna inginer Victoria Jipa. Rezultatul final al Comisiei de recepție a fost a fost întărit prin semnătura reprezentantului legal al beneficiarului, părintele stareț, Arhim. Natanael Haraga.

Prin recepția lucrărilor s-a încheiat o importantă etapă, edificiul urmând să intre în perioada de garanție până la data de 30-11-2028. Conform condițiilor de accesare a fondurilor europene, timp de 5 ani, beneficiarul este obligat să nu schimbe destinația de folosință , iar noi, nădăjduim ca niciodată și până la sfârșitul veacurilor chinovia Sfântului Nicolae să nu își piardă slujirea și misiunea pentru mântuirea neamurilor.

Precizăm, cu recunoștința cuvenită, că acest proiect nu era cu putință a prinde viață fără sprijinul nemijlocit al Consiliului Județean Ilfov care a asigurat cofinanțarea de 2% și toate cheltuielile neeligibile, însă absolut necesare. Diferența de 98% din valoarea eligiblă a proiectului a fost asigurată din fondurile europene pe Axa 5/5.1(Patrimoniul cultural), prin Ministerul Dezvoltării și Agenția de Dezvoltare Regională București-Ilfov.

Smerită mulțumire și plecăciunea inimilor noastre le aducem Sfântului Nicolae pentru purtarea de grijă și îngăduința de a-i primenii casa…

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii:

Fotografii

Restaurări Mănăstirea Sitaru - Logistică și comandament de șantier

În cadrul programului de restaurare, conservare și punere în valoare al Ansamblului de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, cod SMIS 119517, în perioada octombrie 2022 și mai 2023 au fost realizate următoarele lucrări de execuție:

Logistică și comandament de șantier

• periodic, beneficiarul prin coordonatorul de proiect a identificat nevoile specifice ale șantierului și le-a prezentat obiectiv proiectantului, dirigintelui de șantier și executantului general
• pentru armonizarea echipelor de lucru și pentru aplicarea diferitelor soluții, mai ales în situațiile interdisciplinare, s-a întrunit comandamentul de șantier: reprezentantul liderului de proiect, beneficiar, proiectant, diriginte de șantier, executantul general și reprezentanții specialiștilor pe componente artistice
• documentațiile privind situațiile de lucrări, plățile, dispozițiile de șantier, s-au întocmit la zi
• a fost încheiată recepția lucrărilor la pictura murală (restaurare) din partea Arhiepiscopiei Bucureștilor

Lucrările de execuție au fost încheiate la data de 31 mai 2023, iar în acest sens, executantul general a emis adresa de înștiințare.

În perioada imediat următoare sunt organizate recepțiile lucrărilor.

Gândul de mulțumire și recunoștință la finalul unei lucrări împlinite se îndreaptă către toți aceia care prin rolul rânduit de pronia milostivirii lui Dumnezeu au contribuit la realizarea unui proiect frumos, elaborat, complex și care poate fi folosit drept exemplu pentru proiecte similare.

Povestea a inceput prin 2009/2010 când s-a încercat obținerea unei finanțări europene pentru întregul complex monahal. Nu a fost să fie! Un alt proiect considerat valoros și, într-adevăr valoros, istoric, cultural, artistic, a primit finanțarea. Ne-a părut rău, dar nu am renunțat!

În anul 2016 am reluat discuțiile privind realizarea unui parteneriat cu UAT Consiliul Județean Ilfov în vederea obținerii unei finanțări europene pe axa 5/5.1 Patrimoniul cultural.

În anul 2017 a fost semnat Acordul de parteneriat între Consiliul Județean Ilfov (care asigură cofinanțarea de 2% și cheltuielile neeligibile, însă necesare prin natura proiectului) și Manăstirea Sitaru prin bunăvoința domnului președinte Marian Petrache.

Bineînțeles, un asemenea început a primit binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, întrucât lucrurile bune cu îndrumare și binecuvântare se pornesc.

Au urmat procedurile legale de atribuire pentru întocmirea DALII și obținerea tuturor avizelor de specialitate, conform Certificatului de urbanism.

In februarie 2019 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 3203 între CJ Ilfov ca lider de proiect din partea Beneficiarului și Agenția de Dezvoltare Regională București-Ilfov, prin cei doi reprezentanți legali, dl. Președinte Marian Petrache și dl. Director Dan Nicula.

Ulterior au fost declanșate procedurile de Licitație publică, implicit sesiunea de clarificări, privind următoarele servicii: proiectare, execuție și dirigenție de șantier.

Proiectul Tehnic (DTAC, DTOE, DDE) a fost realizat de dl. arhitect Bogdan Teodorescu.

Dirigenția lucrărilor de execuție a fost asigurată de d-na inginer Victoria Jipa și colegii domniei sale pe componente de specialități (instalații, componente artistice etc.).

Lucrările generale de execuție au fost realizate de echipa coordonată de dl. inginer Stătică Ion.

Restaurarea picturii murale în tehnica fresco a fost dusă la bun sfârșit de echipa coordonată de dl. pictor restaurator Cătălin Palamariu.

D-nei specialist restaurator Teodora Necula si d-nei restaurator Elena Ciocoiu, alături de echipa cu care colaborează, le-a revenit sarcina restaurării componentelor artistice din lemn: catapeteasmă și uși intrare.

De restaurarea elementelor din piatră s-a ocupat echipa coordonată de dl. Marian Dăbuleanu.

Menționăm că proiectul de la Manăstirea Sitaru s-a bucurat de permanenta atenție a Consiliului Județean Ilfov prin actualul președinte dl. Hubert Petru Ștefan Thuma, care s-a asigurat că va fi terminat în bune condiții și la termenul stabilit prin contractul de finanțare.

Nu pot trece cu vederea pe colaboratorii din CJ Ilfov (din prezent, sau din anii trecuți) care cu multă trudă s-au îngrijit ca acest proiect să respecte termenele și procedurile legale, să fie un proiect de suflet și să aibă o finalitate de succes: Ionel Scrioșteanu, Constantin Călinoiu, Ileana Person, Remus Trandafir, Alexandrina Niță, Gabriela Aldea, Gabriela Ghimiș, Gabriel Dragomir și echipa de la comunicare pentru prezentările publice și filmările de promovare.

De asemenea, amintesc pe dl. primar Vasile Georgel al comunei Nuci și dl. primar Toma Mihail al comunei Grădiștea care nu au pregetat în a ne oferi tot sprijinul. Iar, la început când totul ridica semne de întrebare, pe zona de consultanță îmi aduc aminte de silința a doi oameni care iubesc chinovia de la Sitaru: Luciana Stan și Cristian Salagor.

Nu pot să nu amintesc de munca elaborioasă a echipei de consultanță și a d-nei Laura Radovan, expert cooptat.

Iar la final, gândul de bine se îndreaptă către ostenitorii din sectoarele de resort ale Centrului Eparhial, între care amintesc: Sectorul Exarhat prin părintele exarh Nectarie Șofelea și părintele secretar Simeon Cuțui, Sectorul Patrimoniu prin părintele consilier Aurel Vlaicu și dl. Costel Nacu, Sectorul Monumente și Construcții Bisericești prin dl. inginer Mircea Podoleanu, pr. Alexandru Anghel și pr. Ilie Iulian Stan.

Nu uit Obștea Manăstirii Sitaru condusă de părintele stareț Natanael Haraga, care cu bunătate și îngăduință a înțeles ce înseamnă acest proces, marcat adesea prin deranj, zgomot, sau diverse inconveniente.

După ce am câștigat contestația licitației publice la CNSC și Curtea de Apel, lucrările propriu-zise s-au desfășurat în baza unui grafic de execuție între aprilie 2021 și mai 2023.

Așadar, Proiectul de Restaurare, conservare și punere în valoare a obiectivului monument istoric, precum și crearea unei infrastructuri conexe, a necesitat o muncă susținută din partea tuturor specialiștilor implicați de la proiectare până la execuție, fiind de durată, înre anii 2017 și 2023, însă cu un rezultat care bucură inimile credincioșilor, pelerinilor sau ale vizitatorilor dornici de a retrăi, măcar pentru puțină vreme, istoria acestor locuri.

Proiectul a fost supus comisiilor de specialitate de la Ministerul Culturii, Patriarhia Română, Apele Române, Mediu, ISU, ISC, ori de la alte instituții (electrica, apă, canal etc.), fiind tot timpul monitorizat și evaluat de reprezentanții ADR București-Ilfov și ai Consiliului Județean Ilfov.

Aici nu este vorba de funcții și de poziții publice…aici, este vorba de oameni care au înțeles importanța spirituală, istorică, culturală și artisică pe care Manăstirea Sf. Nicolae-Sitaru o are pentru patrimoniul național și local.

Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Manăstirii Sitaru nu reprezintă un moft sau o risipă de bani. Sunt acțiuni necesare și obligatorii pe care timpul de față le cere ca o dovadă de respect față de trecut și de conștientizare responsabilă față de posteritate.

Moștenirea pe care am primit-o de la înaintași, din mila Domnului, suntem datori să o transmitem generațiilor viitoare ca pe un dar de mare preț, ca pe o jertfă de suflet, plină de iubire și considerație față de ce a fost, este și va fi.

Tuturor și fiecăruia în parte, cu recunoștință și admirație le mulțumesc pentru implicare, pentru dăruire, pentru trudă, dorind întru smerita mea simțire, ca Sfântul Nicolae, a cărui biserică s-a primenit în chip frumos prin a lor osteneală, să le reverse bogata sa binecuvântare, pace și bucurie!

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Restaurări Mănăstirea Sitaru - Gropnița ctitorilor și a descendenților

În cadrul programului de restaurare, conservare și punere în valoare al Ansamblului de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, cod SMIS 119517, în perioada octombrie 2022 și mai 2023 au fost realizate următoarele lucrări de execuție:

Gropnița ctitorilor și a descendenților

• finisaje și tratamente ale zidăriei de cărămidă
• montare bandă led
• prelevarea și selectare osemintelor
• curățarea osemintelor și identificare numărului celor înmormântați (18 cranii intacte și alte câteva parțiale, peste 25 de persoane. Conform minimelor evaluări antroposcopice ale craniilor, înre cei înmormântați se află femei, copii și adolescenți.)
• așezarea în criptă a rămășițelor pământești prin poziționarea osemintelor, conform constituției scheletice a corpului uman
• stropirea osemintelor cu vin și untdelemn, precum și săvârșirea slujbei de reînhumare
• acoperirea rămășițelor pământești ale ctitorilor cu un frumos veșmânt brodat
• montarea geamului de sticlă protector

Lucrările de execuție au fost încheiate la data de 31 mai 2023, iar în acest sens, executantul general a emis adresa de înștiințare.

În perioada imediat următoare sunt organizate recepțiile lucrărilor.

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Restaurări Mănăstirea Sitaru - Alte lucrări

În cadrul programului de restaurare, conservare și punere în valoare al Ansamblului de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, cod SMIS 119517, în perioada octombrie 2022 și mai 2023 au fost realizate următoarele lucrări de execuție:

Alte lucrări

• finisaje fațadă, brâu la biserica mare
• aplicare mortare de asanare
• injectări pentru consolidare la pereții pridvorului
• tratament cărămidă și finisaje la gropnița ctitorilor
• spălări sub presiune (pavaj) și tratamente hidrofobe (pavaj, tencuielile exterioare ale bisericii)
• completare cu pământ grădină, amenajare și însămânțare cu iarbă
• refacere alei grădină
• transport moluz, deșeuri
• pregătirea rampei și a colectoarelor pentru resturile menajere și deșeurile sortate selectiv
• curățenie generală

Lucrările de execuție au fost încheiate la data de 31 mai 2023, iar în acest sens, executantul general a emis adresa de înștiințare.

În perioada imediat următoare sunt organizate recepțiile lucrărilor.

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Restaurări Mănăstirea Sitaru - Captare sursă de apă

În cadrul programului de restaurare, conservare și punere în valoare al Ansamblului de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, cod SMIS 119517, în perioada octombrie 2022 și mai 2023 au fost realizate următoarele lucrări de execuție:

Captare sursă de apă
• identificarea zonei prolifice și pregătirea terenului pentru foraj
• foraj la 70 m adâncime
• inspecția geologică și identificare izvoarelor de alimentare a puțului

Lucrările de execuție au fost încheiate la data de 31 mai 2023, iar în acest sens, executantul general a emis adresa de înștiințare.

În perioada imediat următoare sunt organizate recepțiile lucrărilor.

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Restaurări Mănăstirea Sitaru - Instalații

În cadrul programului de restaurare, conservare și punere în valoare al Ansamblului de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, cod SMIS 119517, în perioada octombrie 2022 și mai 2023 au fost realizate următoarele lucrări de execuție:

Instalații
• finalizare instalații electrice: biserică, info-chioșc și grup sanitar, fântână, grup de gospodărire incendiu
• finalizare instalații termice biserică, grup sanitar și info-chioșc
• montare sisteme de avertizare efracție și incendiu
• montare sisteme de sonorizare și supraveghere video
• hidranți, găscan și furtune de conectare pentru intervenție în caz de incendiu
• iluminat arhitectural interior și exterior biserică
• finalizare și verificare montaj pompe de presiune

Lucrările de execuție au fost încheiate la data de 31 mai 2023, iar în acest sens, executantul general a emis adresa de înștiințare.

În perioada imediat următoare sunt organizate recepțiile lucrărilor.

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Restaurări Mănăstirea Sitaru - Gazon, arbuști, instalația de udare

În cadrul programului de restaurare, conservare și punere în valoare al Ansamblului de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, cod SMIS 119517, în perioada octombrie 2022 și mai 2023 au fost realizate următoarele lucrări de execuție:

Incinta
• trasare prin escavare a instalației de udare
• montare pompe, conducte, aspersoare, panou de comandă și punerea în funcțiune
• nivelarea și completarea stratului de pământ
• aplicarea rulourilor de gazon
• plantarea arbuștilor și a florilor

Lucrările de execuție au fost încheiate la data de 31 mai 2023, iar în acest sens, executantul general a emis adresa de înștiințare.

În perioada imediat următoare sunt organizate recepțiile lucrărilor.

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Restaurări Mănăstirea Sitaru - Căi de acces, tronsoane pietonale

În cadrul programului de restaurare, conservare și punere în valoare al Ansamblului de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, cod SMIS 119517, în perioada octombrie 2022 și mai 2023 au fost realizate următoarele lucrări de execuție:

Căi de acces, tronsoane pietonale
• decopertarea aleilor perimetrale ale bisericii și a vechilor căi de acces
• resistematizarea și stilizarea peisagistică a incintei istorice
• pregătirea terasamentului (gribluri, plasă metalică)
• aplicare folie hidroizolantă și șapă de beton
• montare rigole metalice și din piatră alveolară
• aplicare pavaj din plăci de piatră (gresie) de Vama
• chituiri, finisări, curățare sub presiune și tratament hidrofob

Lucrările de execuție au fost încheiate la data de 31 mai 2023, iar în acest sens, executantul general a emis adresa de înștiințare.

În perioada imediat următoare sunt organizate recepțiile lucrărilor.

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Restaurări Mănăstirea Sitaru - Info-chioșc și grup sanitar

În cadrul programului de restaurare, conservare și punere în valoare al Ansamblului de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, cod SMIS 119517, în perioada octombrie 2022 și mai 2023 au fost realizate următoarele lucrări de execuție:

Info-chioșc și grup sanitar

• finalizare instalații electrice, insatalații sanitare
• aplicare gresie și faianță
• dotare accesorii de folosință, ventiloconvectoare și aparat de aer condiționat
• confecționare schelet metalic de susținere a tronsonului pietonal
• montare pardoseală din lemn tratat, balustrade și elemente de desing arhitectural din lemn
• borduri
• văruieli
• preluare token-uri pentru prezentarea turistică

Lucrările de execuție au fost încheiate la data de 31 mai 2023, iar în acest sens, executantul general a emis adresa de înștiințare.

În perioada imediat următoare sunt organizate recepțiile lucrărilor.

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Restaurări Mănăstirea Sitaru - Acoperișul

În cadrul programului de restaurare, conservare și punere în valoare al Ansamblului de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, cod SMIS 119517, în perioada octombrie 2022 și mai 2023 au fost realizate următoarele lucrări de execuție:

Acoperiș
• Confecție lemnărie – căpriori, astăreală și sageac
• Aplicare folie de ventilație, folie anti condens și tablă de cupru
• Montare jgheaburi, burlane și parazăpezi
• Tratament fungicid și ignifug a tâmplăriei
• Termoizolare cu rulouri din vată de stică și membrană metalică

Lucrările de execuție au fost încheiate la data de 31 mai 2023, iar în acest sens, executantul general a emis adresa de înștiințare.

În perioada imediat următoare sunt organizate recepțiile lucrărilor.

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Restaurari Mănăstirea Sitaru - Componentele artistice - Piatra

În cadrul programului de restaurare, conservare și punere în valoare al Ansamblului de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, cod SMIS 119517, în perioada octombrie 2022 și mai 2023 au fost realizate următoarele lucrări de execuție:

Piatră

• Sablare
• Chituiri
• Preluare mulaj și reconstituire părți lipsă
• Încastrări/dăltuiri
• Curățări
• Tratamente de consolidare, injectări și hidrofobizări

• Ranforsări și montaj coloane
• Recondiționare, tratare hidrofobă și așezare în pridvor a pietrei mortuare

Lucrările de execuție au fost încheiate la data de 31 mai 2023, iar în acest sens, executantul general a emis adresa de înștiințare.

În perioada imediat următoare sunt organizate recepțiile lucrărilor.

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Restaurarea picturii în frescă și catapetesmei

În cadrul programului de restaurare, conservare și punere în valoare al Ansamblului de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, cod SMIS 119517, în perioada octombrie 2022 și mai 2023 au fost realizate următoarele lucrări de execuție:

Restaurare pictură:

Tratamente specifice pentru consolidare și impermeabilizare
Injectări, chituiri
Curățarea suprafețelor
Integrarea cromatică
Au fost continuate lucrările de restaurare în laborator a catapetesmei și a ușilor de la intrare, urmate de procesul de reconstituire arhitecturală pe amplasamentul inițial
Pictura murală în fresco a fost restaurată, ca proces continuator, în zona pronaosului, a pridvorului și în exterior
Completare cu mortare de asanare

Lucrările de execuție au fost încheiate la data de 31 mai 2023, iar în acest sens, executantul general a emis adresa de înștiințare.

În perioada imediat următoare sunt organizate recepțiile lucrărilor.

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

I N F O R M A R E

Pentru a preveni încălcarea normelor din domeniu, așa cum sunt stipulate în GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor), dar și respectarea art. 106 din Regulamentul pentru Organizarea Vieții Monahale, vă facem cunoscut:

Potrivit Legii Cultelor nr. 489/2006 și al Statutului pentru Organizarea si Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române (Republicat în MO, partea I, nr. 97/2020), Mânăstirea este persoană juridică de utilitate publică și de drept privat.

FOTOGRAFIEREA, ÎNREGISTRAREA AUDIO ȘI VIDEO se realizează cu acordul CONDUCERII MÂNĂSTIRII SITARU, în scop personal/domestic.

ÎNREGISTRAREA AUDIO ȘI VIDEO cu scop jurnalistic (prezentarea la: ZIAR, RADIO, TV, PORTAL SOCIAL-MEDIA) sau economic, se realizează cu aprobarea ARHIEPISCOPIEI BUCUREȘTILOR, în urma acordului de principiu între SOLICITANT și MÂNĂSTIREA-SITARU.

În baza dreptului la informare, privind activitățile religioase, culturale, sociale și administrative, publice, MÂNĂSTIREA SITARU, potrivit art. 7 din legea nr. 190/2018, prezintă în spațiul social-media pe care îl deține: COMUNICĂRI/INFORMĂRI PUBLICE, FOTOGRAFII, ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI VIDEO.

Preluarea, prelucrarea și transmiterea acestor date nu poate fi realizată decât cu acordul scris al Mânăstirii Sfântul Nicolae-Sitaru.

Cu mulțumiri pentru înțelegere,

CONDUCEREA MÂNĂSTIRII SF. NICOLAE-SITARU

Licitație pentru adjudecarea lucrărilor de execuție mobilier bisericesc

Mânăstirea Sf. Nicolae-Sitaru, jud. Ilfov (Protoieria Ilfov Nord) organizează licitație pentru adjudecarea lucrărilor de execuție mobilier bisericesc, în data de 30 mai 2023, ora 13.00.
Cei interesați pot transmite ofertele până la data de 29 mai 2023 (data poștei de primire a corespondenței de către beneficiar) prin scrisoare cu confirmare de primire, sau pe adresa de email.

În calitate de participanți la licitație veți prezenta: CV, portofoliu în scris și foto privind activitatea, autorizația de la CPB, certificat de atestare fiscală din care să reiasă că nu vă aflați sub incidența titlurilor executorii și a executări silite, minim 3 lucrări realizate în Arhiepiscopia Bucureștilor, minim 2 lucrări recepționate în Arhiepiscopia Bucureștilor, timpul de execuție și montaj, precum și garanția acordată.

Caietul de sarcini poate fi consultat pe pagina de Facebook a manastirii si aici

Descarca planse mobilier Manastirea Sitaru de aici

Pentru detalii: tel. 0720915550

email: ihrisostom@yahoo.com

Raportul acțiunilor sociale pe anul 2022

Peste 1000 de beneficiari și peste 1 miliard lei vechi, adică 100000 RON, dăruiți campaniilor sociale.

Nu ne-am propus nimic și nici nu ne-am așteptat sa acționăm cantitativ… Insa, pt dragostea și osteneala multora, Bunul Dumnezeu ne-a îngăduit sa avem o realizare frumoasa care sta bine, inclusiv la capitolul cifre…și nu-i puțin pt mica noastră mănăstire.

Va mulțumim cu recunoștință și prețuire tuturor celor ce ne-ati fost aproape, ne-ati ajutat și v-ati dăruit din timp și din resurse pt a ne face de ajutor celor mai sărmani decât noi!

Bunul Dumnezeu sa primească dragostea, osteneala și toată jertfa!

Continuăm…

Licitație pentru adjudecarea lucrărilor de execuție mobilier bisericesc

Mânăstirea Sf. Nicolae-Sitaru, jud. Ilfov (Protoieria Ilfov Nord) organizează licitație pentru adjudecarea lucrărilor de execuție mobilier biserices, în data de 26 ianuarie 2023, ora 13.00.
Cei interesați pot transmite ofertele până la data de 25 ianuarie 2023 (data poștei de primire a corespondenței de către beneficiar) prin scrisoare cu confirmare de primire, sau pe adresa de email.

În calitate de participanți la licitație veți prezenta: CV, portofoliu în scris și foto privind activitatea, autorizația de la CPB, certificat de atestare fiscală din care să reiasă că nu vă aflați sub incidența titlurilor executorii și a executări silite, minim 3 lucrări realizate în Arhiepiscopia Bucureștilor, minim 2 lucrări recepționate în Arhiepiscopia Bucureștilor, timpul de execuție și montaj, precum și garanția acordată.

Caietul de sarcini poate fi consultat pe pagina de Facebook a manastirii si aici

Pentru detalii: tel. 0720915550

email: ihrisostom@yahoo.com

LICITAȚIE

Mânăstirea Sf. Nicolae-Sitaru, jud. Ilfov (Protoieria Ilfov Nord) organizează licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură la altarul de vara si agheasmatar, în data de 7 octombrie 2022, ora 13.00.
Pictura murală în tehnica fresco va fi realizată pe o suprafață de 100 mp la interior și 40 de mp la exterior.

Participanții își pot transmite ofertele până la data de 6 octombrie 2022 (data poștei de primire a corespondenței de către beneficiar) prin scrisoare cu confirmare de primire.
Participanții la licitație vor prezenta: CV, portofoliu în scris și foto privind activitatea, autorizația de la CPB, 3 recepții finale, precum și acordul în scris din partea beneficiarului unde desfășoară lucrări de execuție a picturii (dacă este cazul).

Pentru detalii: tel. 0720915550; email: ihrisostom@yahoo.com

Restaurări Mănăstirea Sf Nicolae Sitaru - 2022

În perioada iunie-septembrie 2022 pe șantierul de la Mănăstirea Sitaru, jud. Ilfov, au fost avansate următoarele lucrari:
– s-a finalizat pardoseala din interiorul și pridvorul bisericii
– curățarea și restaurarea criptei
– montarea policandrelor noi, 2 în pronaos și 1 în naos
– continuarea lucrărilor la instalațiile electrice și montarea aplicelor/spoturilor pt. realizarea iluminatului arhitectural
– lucrări de restaurare a pietrei
– lucrari la grupul sanitar și info chiosc, precum: aplicare materiale hidro și termo izolante, tencuieli și finisaje exterioare, montare instalații sanitare și electrice, aplicare structura perete de gips carton, tencuieli interioare
– continua lucrările la acoperiș: jgheaburi si învelitoare din tabla de cupru pe laturile vestica și sudica
– restaurare pictura murala a fresco pe latura sudica la exterior
– pregătirea grupului de pompare la stația de apa pentru incendiu

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Restaurări Mănăstirea Sf Nicolae Sitaru - 2022

În perioada mai-iunie 2002 la șantierul Mănăstirii Sitaru, privitor programului de implementare privind consolidarea, conservarea și punerea în valoarea a obiectivului monument istoric pe axa 5/5,1, s-au realizat următoarele lucrări:

– finalizare restaurare pictura exterioara la turla de pe pronaos
– continuarea lucrărilor de restaurare a picturii exterioare de la baza/trunchiul – ambelor turle
– finalizarea tencuielilor exterioare a pereților verticali la cele doua turle, aplicarea plasei de protecție și a materialului hidroizolant
– montaj căpriori, astareala, sajeac și bazie la trunchiul/baza – turlelor
– aplicare învelitoare cu tabla de cupru și montarea membranelor de protecție împotriva apei la turle – baza și cupole
– montare schele pe cele patru laturi ale bisericii pt a permite lucrul la nivelul acoperisului
– lucrari de schimbare a capriorilor și montaj astareala, sageac și bazie pe laturile est, vest și nord, precum și decopertarea parțială a vechiului acoperiș
– aplicare straturi de protecție și desing – baitz și lac
– a fost achiziționat piatra pt pardoseala interioara a bisericii
– s-a achitionat piatra și rigolele pt pavajul exterior
– s-au demarat lucrările de pavare interioara a bisericii, zona naosului și stereotomia de contur la nivelul întregului lăcaș
– continua lucrările de finisare a pereților exteriori, zona de sarpanta
– s-a realizat instructajul periodic privind SSM și PSI
– lucrari parțiale la instalațiile electrice
– s-au demarat lucrările de asamblare a scheletului din material lemnos la info chiosc și grup sanitar

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Restaurări Mănăstirea Sf Nicolae Sitaru - 2022

La data de 22 martie 2022 s-a constituit o echipa de analiză formata din executantul general, specialistul restaurator în pictura , proiectant și coordonatorul de proiect pt a stabili etapele de execuție pe componente de lucru.

La data prezenta menționăm realizarea sau continuarea următoarelor lucrări:
– montare ferestre cu geam termopan, fante de ventilare și rame metalice la turla de pe naos
– finalizare romanate, învelitoare din tabla de cupru și sageacuri
– tencuieli de finisare și detaliu la turla de pe naos, zona superioara
– lucrări de restaurare a coloanelor din pridvor – piatră
– restaurare pictura interioara, fresco, pereți verticali, registrul superior
– montare conductori electrici, interior biserica, stabilire circuite electrice pt a proteja pictura
– finalizare drenuri subterane pt absorbția apei de suprafața
– finalizare montaj conducte pt ape pluviale și colectori
– lucrări de montaj a puturilor absorbante și a traseelor aferente
– montaj conducte și hidranți pt alimentarea cu apa în caz de incendiu și a conductelor de alimentare a aspersoarelor
– manipulare pământ rezultat în urma săpăturilor
– manipulare materiale de umplutura, stabilizare și filtrare

În intervalul aprilie, mai 2022 la șantierul de la Mănăstirea Sitaru s-au înregistrat următoarele:
– vizita Comisiei de Pictura a Patriarhiei Romane
– lucrări de finisare a peretilor verticali la ambele turle
– finalizare aplicare învelitoare cu tabla de cupru și bazia cupolelor la ambele turle
– la turla Pantocrator, desfacere sarpanta și bazie la baza turlei
– schimbare căpriori, astareala, învelitoare și bazie la turla Pantocrator
– confecționare rame din beton cu armatura metalica pt capacele gurilor de evacuare la sistemele de drenuri și ape pluviale, precum și grup incendiu
– lucrari de finisare și hidroizolari interioare la grupul de gospodărire incendiu
– lucrări de reamenajare a terasamentului, incintă externă
– tencuieli de asanare cu var hidraulic la soclul bisericii
– restaurare pictura interior (peretele de vest, naos) și exterior (turla pronaos)

Coordonator proiect,
Ierom Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Restaurări Mănăstirea Sf Nicolae Sitaru - 2022

În luna ianuarie au reînceput lucrările specifice proiectului de finanțare europeana pe axa 5/5,1, privind protejarea, promovarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural al Mănăstirii Sitaru.

În prezent:

– lucrari la acoperișul bisericii, zona turlelor
– tencuieli suprafețe exterioare, turle
– trasare, delimitare, escavare și pregătire canale pentru preluarea apelor pluviale
– montare conducte și cămine colectoare
– restaurare pictura interioara
– restaurare catapeteasma
– pregătirea zidăriei externe pentru intervențiile de specialitate
– asigurarea materialelor necesare

Astăzi, 16.02.2022, a avut loc o întâlnire de lucru privind evaluarea lucrărilor și stabilirea următoarelor etape.

Echipa de proiectare, dirigintele de șantier și executantul general au vizitat șantierul pe puncte de lucru.

Ulterior, alături de specialiștii restauratori s-a analizat evoluția intervențiilor de restaurare pe cele 3 fronturi de lucru: pictura în tehnica fresco, interior și exterior, pictură pe lemn și catapeteasma.

Întâlnirea a continuat cu dezbaterea cerințelor tehnice și administrative, stabilindu-se calendarul de lucru pentru următoarea faza de lucru.

Mulțumim pentru efortul depus și implicare, următorilor:

– Consiliul Județean Ilfov – lider de proiect
– ADR București Ilfov
– Gabriel Dragomir – șef serviciu
– arh. Bogdan Teodorescu – șef de proiect cu echipa de proiectare
– ing. Victoria Jipa cu echipa dirigintilor de santier
– spec. rest. Cătălin Palamariu cu echipa de restaurare
– spec. rest. Teodora Necula cu echipa de restaurare
– ing. Ștefan Statică
– ing. Ion Statică cu echipa de execuție

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Raport campanii sociale Manastirea Sf Nicolae Sitaru

Apasati butonul de mai jos pentru a descarca raportul

Restaurari Manastirea Sitaru 2021

În cadrul proiectului de finanțare europeana s-au realizat următoarele etape:

– montare centrala, termica, chiller, ventiloconvectoare și racordare la sistemul de încălzire prin pardoseala

– finalizare placa superioara și guri de acces la grupul de gospodărire incendiu

– hidroizolare grup gospodărire incendiu

– montare parțială schela externa pt intervenții la nivel acoperiș și turla

– montare schela interior și continuarea intervențiilor de restaurare și conservare a picturii

În acest sens, aducem mulțumiri Consiliului Județean Ilfov, A.D.R București-Ilfov și tuturor celor implicați în coordonarea și execuția lucrărilor!

Fotografii

Continuă lucrările de restaurare...

Finalizare armatura și cofraje laterale și verticale…

Grup gospodărire incendiu…

Restaurare catapeteasma

Continuăm… Lucrări de restaurare la pictura exterioara

Restaurare latura de nord, registru superior…prima mână

Ședință… Tehnic și administrativ la șantier

Săpături….

Grup gospodărire incendiu

Fier pt armatura metalica la grupul de gospodărire incendiu

Finalizare armatura și cofraje laterale și verticale…
Grup gospodărire incendiu

S-a finalizat turnarea de beton armat la info chioșc, grup sanitar și bazinul de vidanjare

Pregătiri…incalzirea prin pardoseala

Sapa de protectie conductori termici și de egalizare

Săpături pt tubulatura de legătură între biserica și camera tehnica a centralei termice

Finalizare armatura placa

Fotografii

STRATEGIA MEDIA ȘI PLANUL DE MARKETING - MANASTIREA SITARU

Proiectul „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mânăstirii Balamuci”, jud. Ilfov, cod SMIS 119617, a fost declarant eligibil tehnico-administrativ (în urma analizei DALII și a documentelor aferente) si a obținut un punctaj onorabil în grila de evaluare, datorită anumitor factori, între care evidențiem:

– activități sociale,

– activități educaționale, parteneriate directe cu instituții de învățământ din zonă;

– parteneriate de colaborare cu două companii private care desfășăoară activități turistice și seminarii/conferințe;

– acreditare a 4 spații de cazare în arhondaricul mânăstirii;

……….

descarca pdf pentru a vedea intreaga strategie

Restaurări Mănăstirea Sitaru 2021

În anul 2009, cu mult entuziasm, porneam demersurile pentru o finanțare europeana. Din motive birocratice acel proiect a eșuat. Doi, trei ani, mai târziu, pe o alta axa de finanțare porneam un alt proiect, bineînțeles curtat de un insucces pe măsură idealismului de care dădeam dovadă.

Încăpățânat din fire și ambițios, după cum ma lauda frații, în anul 2016, după o întâlnire fulger cu doi reprezentanți de la CJ IF și o vizita la Primăria Nuci, deschideam premisele unei alte incercari, de data aceasta, încununată de succes, pe axa de de finanțare 5/5.1 – patrimoniu cultural.
Într-o prima faza am primit acceptul părinților din Consiliul Economic al Mănăstirii Sitaru, ulterior ne-am bucurat de binecuvântarea Părintelui Patriarh și de susținerea Centrului Eparhial.

Cu mila Domnului, dl arhitect Bogdan Teodorescu realizează DALII cu elemente de SF, obținem avizele necesare conform cerințelor din CU și depunem proiectul la Comisia Națională de la Ministerul Culturii.
Proiectul avizat de MC, este depus la ADR și supus celor doua evaluări… Cu un punctaj corespunzător este declarat admis și practic, ne pregătim de semnarea contractului de finanțare europeană.
În aceasta frumoasa luptă am beneficiat de sprijinul Consiliului Județean Ilfov. UAT Județul Ilfov este lider de proiect și asigura cofinanțarea de 2%, precum și cheltuielile neeligibile, dar absolut necesare pentru finalizarea lucrărilor de conservare, restaurare și punere în valoare a obiectivului monument istoric.

Echipa de lucru din partea CJ IF s.a dăruit cu timp și fără de timp acestui proiect, considerând-ul necesar și de suflet…uneori lucram la acte pana la ora 22 sau 23 ca să respectam întru totul termenele pentru depunere…vizite pe teren…sau multe alergări la diferite instituții, implicate conex.
Oameni buni și de cuvânt, implicați și dedicați muncii, între care amintesc: Marian Petrache, Hubert Thuma, Irinel Scriosteanu, Remus Trandafir, Gabi Dragomir, Gabi Aldea, Gabi Ghimis, Cristina Caliu și toți ceilalți, cărora le rămân recunoscator pentru toată osteneala…

Pe plan local, doi primari inimoși , Toma Mihai și Vasile Georgel din Grădiștea și Nuci, din partea cărora nu am primit nici un refuz în ecuația jurisprudenței instituționale…
Proiectarea condusa cu succes de dl arhit Bogdan Teodorescu și echipa Spa Inovations, ne-a scos din lacunele creeate de vicisitudinile istoriei in doar câteva secole…furt, părăsire, pustiire, abandon și o firava renaștere în vremuri tulburi…

Restaurarea componentelor artistice, pictura în fresco și catapeteasma, coordonate cu iscusinta de dl Cătălin Palamariu și dna Teodora Nicula, iar elementele din piatră vor fi aduse la lumina de dl Marian Dabuleanu…

Executia lucrărilor a început în luna martie, 2021, licitația fiind câștigată de societatea Carolin.
Lucrările se desfășoară la termen, fiind coordonate de dl ing Ștefan Statică, din partea executantului, iar echipa dirigintilor de șantier este condusa de doamna Victoria Jipa…
La început s-au desfășurat lucrări arheologice sub conducerea dl arheolog Andrei Magureanu. Echipa domniei sale a descoperit situații inedite… 2 morminte nedeschise cu schelete intacte… O cripta depozitara cu rămășițe de la aproximativ 30 de decedați… Oseminte de la o fata în vârstă de maxim 15 ani…

Rămășițele unei cripte mortuare din prima faza de construcție a bisericii… Un cuptor ceramic pe latura de sud a naosului și vase de lut… S-a stabilit cele doua faze de construcție a bisericii și cotele de zidărie delimitante, dar și alte informații istorice.
În prezent s-a turnat sapa de stabilizare în biserică, se executa lucrări de restaurare a picturii exterioare și se lucrează la obiectivele externe: grup sanitar, info chioșc, bazin vindajabil, grup de alimentare cu apa în caz de incendiu.

Valoarea totala a proiectului se ridica la peste 1.800.000 de euro… 98% fiind asigurati din fd europene prin ADR B/IF și Ministerul Dezvoltării, iar 2% prin Consiliul Județean Ilfov.
Documentațiile de atribuire directa sau prin licitații publice, întocmirea DALII și PT cu DE, avize, aprobări, obținerea AC, soluționare contestații CNSC și Curtea de Apel …s-au desfășurat în perioada 2017-2021, contractul de execuție fiind semnat în luna martie a.c.

Mulțumim cu recunoștință Bunului Dumnezeu pentru aceasta binecuvântată lucrare, de care ne-a învrednicit!

Mulțumim celor mai sus amintiți, specialiștilor pentru soluțiile tehnice, experților pentru avizarile legale, ISC IF și d-lui inspector Florin Nafornita pentru asigurarea cadrului legal, precum și tuturor restauratorilor și muncitorilor, implicați în execuția propriu-zisă!

Coordonator de proiect,
Ierom Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al
Mănăstirii Balamuci, judeţul Ilfov

“Ansamblul Mănăstirea Balamuci” cunoscută şi sub denumirea “Mănăstirea Sf. Nicolae-Sitaru”, situată în sat Balta Neagră, comuna Nuci, judeţul Ilfov, intenţionează demararea proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, judeţul Ilfov”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.1 ” Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.”

Proiectul investiţional propus va avea un impact pozitiv pentru îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere culturală. La nivelul “Ansamblului Mănăstirea Balamuci” cunoscută şi sub denumirea “Mănăstirea Sf. Nicolae-Sitaru” sunt necesare măsuri pentru punerea în siguranţă a integrităţii monumentului, punerea în valoare a obiectivului şi pentru revigorarea activităţilor religioase de masă şi culturale, care din momentul intensificării lor pot genera un aflux sporit de vizitatori. În acest context, proiectul are ca obiectiv general restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi arhitectural al “Ansamblului Mănăstirea Balamuci” cunoscută şi sub denumirea “Mănăstirea Sf. Nicolae-Sitaru” pentru generaţiile viitoare şi facilitarea accesului publicului larg la colecţiile de artă.

Obiectivele specifice conexe obiectivului general sunt: protejarea şi conservarea patrimoniului cultural pentru generaţiile viitoare, facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg prin punerea în valoare şi promovarea muzeului local şi dezvoltarea comunităţilor locale prin revitalizarea patrimoniului natural şi cultural.

Lucrările care se propun pentru îndeplinirea obiectivului general şi obiectivelor specifice sunt: realizarea unui sistem de colectare şi dirijare a apelor din incintă astfel încât să nu mai alimenteze terenul de fundare, realizarea unor centuri exterioare asociate între ele la interior cu tiranţi aparenţi sau introduşi în zidărie prin forarea unor canale longitudinale şi transversale care să împiedice deschiderea fisurilor bolţilor, refacerea continuităţii zidurilor prin injectarea fisurilor cu lapte de ciment, restaurarea picturii, restaurarea uşii din lemn masiv de la intrarea în biserică, eliminarea umidităţii din zidurile bisericii.

“Ansamblul Mănăstirea Balamuci” cunoscută şi sub denumirea “Mănăstirea Sf. Nicolae-Sitaru” este situat pe un promontoriu înconjurat de o depresiune adâncă de cca. 3m, dincolo de care se întinde o pădure. Se spune ca acest promontoriu era, în urmă cu 2 secole, înconjurat de apa râului Ialomiţa, fiind de fapt o insulă. Terenul ocupat de mănăstirea propriu-zisă, adică de zona cuprinsă între zidurile de incintă, este de 9353,53 mp şi este o suprafaţă relativ plată, fără denivelări sau accidente vizibile.

Proiectul va contribui la creşterea importanţei turismului şi culturii, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului prin consolidarea şi conservarea moştenirii culturale a Ansamblului Mănăstirii Balamuci cunoscută şi sub denumirea “Mănăstirea Sf. Nicolae-Sitaru”.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

MANASTIREA SF. NICOLAE BALAMUCI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “CONSEVAREA, PROTEJAREA, PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI CULTURAL DIN ANSAMBLUL DE MONUMENTE ISTORICE AL MANASTIRII BALAMUCI”, propus a fi amplasat în Judetul Ilfov, comuna Nuci, sat Balta Neagra, Str. Frasinului, nr. 25, 077111.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul Agentiei pentru protectia Mediului ILFOV, Aleea Lacul Morii 1, Bucuresti, judetul Ilfov, zilnic, între orele 9-13.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru protectia Mediului ILFOV, Aleea Lacul Morii 1, Bucuresti, judetul Ilfov, zilnic, între orele 9-13.

COMUNICAT DE PRESĂ

Unitatea Administrativ-Teritonială – Judeţul llfov (Lider de proiect/parteneriat) şi Mănăstirea Sf.Nicolae – Balamuci (Sfântul Nicolae – Sitaru) (Partener) intenţionează să implementeze proiectul cu titlul “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, judeţul llfov”, ce va fi depus în vederea finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – “Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 – “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.

Obiectivul general al proiectului constă în valorificarea potenţialului turistic şi cultural al Ansamblului de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, cod LMI lF-ll-a-A-15263, prin conservarea, protejarea,promovarea şi restaurarea Bisericii Sf. Nicolae, cod LMI lF-ll-m-A-15263.Ot, în vederea creşterii contribuţiei ansamblului la dezvoltarea regională durabilă.

Detalii aici:

COMUNICARE privind:

denumirile/titulaturile istorice și oficiale pentru „Ansamblul Mânăstirea Sf. Nicolae-Sitaru (Balamuci);

– adresa administrativ teritorială și adresa poștală, uzitate de Mânăstirea Sf. Nicolae-Sitaru în relațiile instituționale cu terțe persoane fizice sau juridice;

1. Denumirile istorice și titulaturile oficiale:

Venind din cetatea de scaun a Țării Românești domnița Mușa (bunica ctitorului Papa Greceanu) s-a înecat în valurile învolburate ale râului Ialomița. Locuitorii, din respect față de domniță au închinat locul ca fiind „valea unde s-a înecat Mușa”. Cu timpul, expresia a devenit mult mai sumară și anume: „valeaMușii”. Conversia lingvistică, suferită de limba română după Cuza (trecerea de la alfabetul chirilic la cel latin), a produs o alterare fonetică menită să transforme pronunția lui „V” (scris „B”) în „B” și „Ș” (scris „C” cu sedilă jos) în „C”. Astfel, această alterare a condus la pronunția expresiei „valea Mușii” în „Balamuci” sau, mai simplu, prin elidarea literei „e” (pentru lejeritatea pronunției) s-a format termenul „Balamuci”.

Cuvântul nou născut crează amuzament pentru neștiutori, conducând subliminal la pejorativul „balamuc”. Din acest motiv, dar și datorită reorganizări codurilor poștale, Mânăstirea Sf. Nicolae prin adresa 019/03-03-2011 a solicitat schimbarea sigiliilor și a titulaturii oficiale. Prin temeiul 2201/2011, Arhiepiscopia Bucureștilor dă curs favorabil și aprobă solicitarea Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru.

Termenul „sitaru” de unde și denumirea localității aflate în proximitatea mânăstirii, are la bază o ipoteză istorică menționată în lucrările monografice. Mai exact, acest termen și-ar lua obârșia de la un posibil frate de mânăstire care se îndeletnicea cu apicultura. Pe filiera limbii vechi, apicultorii erau numiți „sitari”, sau „stupari”. O a doua ipoteză, dar nu la fel de credibilă, indică tot un frate de mânăstire care ar fi fost confecționer de site pentru cernut mălai, făină etc. Însă, termenul de „sită” este catalogat a fi un termen tehnic, chiar neologism și în mod categoric, acesta a intrat mult mai târziu în lexicul limbii române. Ținând cont de vechimea termenului atribuit localității, concluzionăm că prima ipoteză este mult mai justă.

Alte denumiri:

a) „mânăstirea lui popa Gheorghe” – apelativ atribuit de localnici și folosit în vorbirea curentă. Expresia pleacă de la preotul Gheorghe care a trăit între ruinele Mânăstirii Sitaru între 1910 și 1915. A întreprins lucrări de refacere, sumare (din lipsa disponibilităților financiare), însă și-a câștigat respectul oamenilor pentru grija părintescă pe care o manifesta față de toți păstoriții săi;

b) „mânăstirea din luncă” – după anul 1760 se înregistrează secarea celui de al doilea braț al Ialomiței care înconjura chinovia Sf. Nicolae. Aici s-a dezvoltat o frumoasă luncă, locul rămânând relativ mlăștinos;

c) „mânăstirea dintre ape” – expresie atribuită de vestitul monograf, diaconul Paul de Alep, însoțitorul Patriarhului Macarie al Antiohiei. În 1656, aceștia au vizitat mânăstirea, accesul nefiind posibil decât cu barca. Așezîmântul monastic de la Sitaru era înconjurat de cel de al doilea braț al Ialomiței, iar primăvara, când se topeau zăpezile, zona devenea inundabilă, fapt ce la determinat pe diaconul Paul de Alep să o considere aflată între ape;

d) „mânăstirea Sf. Nicolae Noul Neamț-Balamuci” – titulatura a fost dată de părinții basarabeni strămutați la această chinovie în anul 1944. Mai exact, 24 de călugări refugiați de la Mânăstirea Noul Neamț, Chițcani, actuala Transnistrie, au cerut oblăduiere Patriarhului Nicodim. Câteva luni au fost cazați la Căldărușani și ulterior, transferați la Sitaru. Din respect față de mânăstirea pe care au fost nevoiți să o părăsească, s-a aprobat ca titulatura mânăstirii Sf. Nicolae să încorporeze și expresia „Noul Neamț”.

Așadar, în decursul existenței sale seculare, chinovia Sf. Nicolae de la Sitaru a cunoscut mai multe titulaturi oficiale, acceptate unanim atât de simplii închinători, cât și de instituțiile eclesiastice sau statale.

În prezent, pe lista monumentelor istorice aceasta este denumită „Ansamblul Mânăstirii Balamuci”, care cuprinde Biserica Sf. Nicolae și zidul de incintă. Spre exemplu, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov o înregistrează sub ambele titulaturi: Mânăstirea Sitaru și Mânăstirea Balamuci. Aceiași practică o regasim și la alte instituții, însă, facem precizarea clară că îndiferent de forma de adresare, mânăstirea rămâne aceiași.

Pentru a elimina posibile erori, prin prezenta comunicăm următoarele:

„Ansamblul Mânăstirea Sf. Nicolae-Sitaru (Balamuci)” este cunoscut și sub următoarele denumiri: „Mânăstirea Sf. Nicolae-Sitaru”; „Mânăstirea Sf. Nicolae-Balamuci”; „Mânăstirea Sitaru” sau „Mânăstirea Balamuci”, fiind identificat prin cod fiscal: 4531331 și cod LMI: IF-II-a-A-15263.

2. În ceea ce privesc adresele administrativ teritorială și poștală precizăm:

Ansambul Mânăstirea Sf. Nicolae-Siatru (Balamuci) în funcție de organizările administrativ teritoriale s-a aflat pe raza mai multor localități. În trecut, era înscrisă pe raza comunei Micșuneștii Mari, ulterior a intrat în componența localității Fierbinți, satul Greci. La o altă reorganizare teritorială a fost înscrisă pe raza comunei Greci (actuala localitae Grădiștea, județul Ilfov).

După anul 1990 a fost plasată pe raza localității Grădiștea, județul Ilfov, ultima oraganizare administrativ teritorială hotărând că aceasta intră în limita de vest a comunei Nuci, sat Balta Neagră, județul Ilfov. Astfel, Certificatul Fiscal înscrie localitatea Grădiștea (emis în 1993), iar Titlurile de Proprietate notează ca adresă comuna Nuci (emise după anii 2000).

Situația continuă și în privința altor acte administrative, acest proces neputând a fi controlat sau stopat. Totuși trebuie să luăm în considerare faptul că adresa poștală a mânăstirii, rămâne pe localitatea Grădiștea, iar accesul rutier nu este posibil decât prin satul Sitaru, aflat în componența administrativ teritorială a comunei Grădiștea.

Din această cauză, matca de antet, dar și impresiunile de sigiliu au trecute adresa poștală, corespondența juridică dintre mânăstire și terți neputând fi făcută decât prin Ghișeul Poștal Grădiștea, față de care suntem arondați. Ca exemplu, deși adresa de domiciliu a viețuitorilor prevede comuna Nuci, sat Balta Neagră, str, Frasinului, nr. 25, jud. Ilfov, totuși în cazul pensionarilor a trebuit să facem intervenții oficiale ca drepturile banești ale acestora să fie direcționate prin Ghișeul Poștal Grădiștea. Asemănător am procedat și în cazul medicului de familie, acesta având domeniu de activitate înregistrat pe raza localității Grădiștea.

Ca o ultimă explicație, aducem la cunoștință faptul că localitatea Sitaru se află în imediata vecinătate (drum asfaltat -1,5 km). Din păcate, accesul către comuna Nuci se face printr-un ocol de peste 10 km tranzitând localitățile Fierbinți și Micșunești.

Având în vedere expunerea de motive mai sus prezentată, comunicăm:

„Ansamblul Mânăstirea Sf. Nicolae-Sitaru (Balamuci)”, sau „Mânăstirea Sf. Nicolae-Sitaru” (conform antet și sigiliu) se află pe raza administrativ teritorială a comunei Nuci, sat Balta Neagră, județul Ilfov, dar din motive de infrastructură rutieră și nu numai – pentru corespondența oficială, pentru acces și alte necesități juridice, sau administeative – este folosită și menționată, practic, dar și în înscrisurile oficiale adresa poștală: „comuna Grădiștea, sat Sitaru, județulIlfov”.

3. Suport juridic:

a) Documentul nr. 8158/1991, emis de Arhiepiscopia Bucureștilor și înregistrat la Secretariatul de Stat pentru Culte cu nr. 7826/5-11-1991, prevede transfomarea „Schitului Sitaru”, aflat sub oblăduirea Mânăstirii Căldărușani, în mânăstire cu personalitate juridică de-sine-stătătoare, având schemă de funcții și personal, proprii, precum și titulatura: „Mânăstirea Sf. Nicolae-Balamuci”;

b) Decizia Patriarhală nr. 7/2009 prin art. 1, 2 și 5, în exprimarea oficială menționează: „Mânăstirea Sf. Nicolae-Sitaru”. Totodată, art. 3, alin. 12, 13 și art. 4 prevăd organele (consiliile) de conducere locală. Consiliul Duhovnicesc (art. 46, 47, conf. Reg.) și Consiliul Economic (art. 48-54, conf. Reg.) își desfășoară activitatea în baza Regulamentului pentru organizarea vieții monahale și funcționarea administrativă și disciplinară a mânăstirilor, și statutar, în conformitate cu Statutul pentru oraganizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române;

c) În baza temeiului 2201/2011, emis de Arhiepiscopia Bucureștilor, Consiliul Economic al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, prin Hotărârea nr. 054/20-05-2011, aprobă folosirea noilor sigilii (ștampilă rotundă și antet) cu următoarele date:

– titulatura instituției superioare: „Arhiepiscopia Bucureștilor”;

– titulatura instituției în cauză: „Mânăstirea Sf. Nicolae-Sitaru;

– impresiune heraldică centrală: biserică cu turlă centrală pe naos și două turle laterale, tip turn, la intrare;

– adresa înscrisă: cod 077111, com. Grădiștea, jud. Ilfov.

Cele de mai sus s-au prezentat pentru conformitate și autenticitate, spre nevoie, terților (autorități publice locale, centrale sau de stat, instituții de drept public privat sau de stat, diverse persoane fizice sau juridice etc).