OBŞTEA

Mânăstirea Sfântul Nicolae – Sitaru însumează un număr de 16 vieţuitori după cum urmează:

4 preoţi, 6 monahi, 2 rasofori şi 5 fraţi.

Aceştia îşi desfăşoară activităţile împlinind diferite ascultări, între care enumerăm: secretar, econom, eclesiarh, ghid, cântăreţ, paraclisier, casier, chelar, arhondar, bucătar, trapezar, brutar, apicultor, îngrijitor micro fermă.

In gospodăria mânăstirii sunt desfăşurate şi alte activităţi cu caracter sezonier, care sunt influenţate de schimbarea anotimpurilor: arat, semănat, treierat, balotarea produselor furajere, recolta de toamnă, procurarea lemnelor de foc pentru iarnă, decongestionarea căilor de acces în urma ninsorilor abundente.

Totodată, Obştea participă la Sfintele Slujbe după programul recomandat de Consiliul Duhovnicesc. Programul liturgic începe la ora 8 AM cu: Acatist, Ceasurile 3 şi 6, Obedniţa, Sfânta Liturghie şi Litia Mică pentru cei Adormiţi (când Tipicul bisericesc permite pomenirea celor adormiţi). La orele 16 slujbelele bisericeşti sunt continuate cu: Ceasul 9, Vecernie şi Pavecerniţa Mică – în Postul Mare, aceste sunt înlocuite cu slujba Pavecerniţei Mari. Noaptea, la orele 24.00 preotul rosteşte binecuvântarea pentru începerea Miezonopticii, iar în duhul liniştei şi al tainicei bucurii, părinţii şi fraţii din mânăstire continuă să citească Utrenia şi Ceasul I.

La Praznicele Împăraăteşti şi la unele Sărbători ale Sfinţilor, slujbele de noapte sunt unite cu cele de seară în ceea ce se cheamă: “Rînduiala Privegherii”. La Slujba Privegerii sunt săvârşite: Vecernia unită cu Litia, urmate de Utrenie şi Ceasul I.

In funcţie de perioadele anului bisericesc (Octoih, Triod Penticostar), anumite slujbe suferă schimbări statornicite cu mare acrivie în decursul veacurilor.