ARHITECTURA

Mânăstirea ,,Sfântul Nicolae – Sitaru”reprezintă una din cele mai armonioase întruchipări ale genului artistic creator al poporului român, fiecare detaliu relevând pregnant credinţa şi dragostea de patrie a neamului nostru.

,,Dimensiunile Bisericii sunt de 24 m lungime şi 9 m lărgime în exterior, proporţiile ei sunt frumoase şi decoraţia ei atât sculpturală cât şi picturală este din cele mai bogate”.10

,,Planul este perfect executat, foarte regulat desenat, cu ziduri groase şi cu bolţile foarte frumos compuse”11. Are un pridvor semiînchis spriinit pe coloane de piatră, două turle (turla ,,Pantocrator” şi turla – clopotniţă, pe pronaos).

Ferestrele, cu frumoase ancadramente din piatră sculptată, sunt dispuse în două registre. Altarul este semicurcular, cu o calotă semisferică, având două ferestre în partea de est (una în registrul inferior, iar cealaltă în registrul superior) şi alte ferestruici pe axul nord-sud (ambele în registrul inferior).

Naosul este dreptunghiular, alungit, cu bolţi înalte, cu două abside laterale semicurculare, fiind prevăzut cu şase ferestre: patru dintre ele sunt dispuse la extremităţile absidelor (câte una în registrul inferior şi una în registrul superior pentru fiecare absidă) şi alte două ferestre sunt dispuse posterior absidelor, pe axa nord-sud, în registrul inferior. Deasupra naosului, se înalţă o turlă cu bază octogonală, sprijinită de pandantivi , refăcută între anii 1960-1962, după modelul turlei de pe pronaos.

Zidul despărţitor dintre naos şi pronaos are trei arcade în formă de acoladă sprijinite pe coloane de piatră sculptate în acelaşi stil ca cele din pridvor, ceea ce duce la presupunerea că datează din aceeaşi perioadă (1751). Pronaosul, mai larg decât naosul, este boltit, cu o cupolă centrală flancată de câte două arcuri laterale excentrice de fiecare parte şi are patru ferestre dispuse pe axa nord-sud (două în registrul inferior şi două în cel superior).

Mormântul din Pronaos aparţine lui Fota, unul dintre fii boierului Papa Greceanu. Pridvorul boltit, de aceeaşi lărgime cu pronaosul, este susţinut de frumoase coloane de piatră sculptată cu socluri şi capiteluri bogat ornamentate.12

Turla – clopotniţă de pe pronaos are proporţii înalte şi elegante. Scara clopotniţei comunică direct cu exteriorul şi nu cu pronaosul Bisericii. Astăzi turla aceasta nu mai are rol de clopotniţă, deoarece – după cutremurul din 1977 – specialiştii au apreciat că turla nu mai poate susţine greutatea clopotniţelor şi de aceea a fost construit un alt turn – clopotniţă într-un colţ al zidului cetăţii.

Arhitectura exterioară se caracterizează printr-o ornamentaţie bogată, cu două rânduri de arcaturi în formă de acoladă orientală, sprijinite pe semicolonete încastrate în zid. Cele două rânduri de arcaturi sunt despărţite de un brâu obişnuit, toroidal. Aceste arcaturi, cu decoraţia picturală ce le acoperă, fac ca Biserica Mănăstirii să se numere printre cele mai frumoase din veacul al XVIII-lea. Ferestrele ca şi uşa de la intrare au ancadramente de piatră sculptată, bogat ornamentate.

Prin eleganţa liniilor arhitectonice şi prin măiestria şi bunul-gust al ornamentaţiei, Biserica ,,Sfântul Nicolae – Sitaru” poate fi considerată pe drept cuvânt ca o bijuterie a arhitecturii romnâneşti