PISANIE

ÎNTÂMPINARE

,,Această Sfântă şi Dumnezeiască Mânăstire, fiind zidită din temelie mai dinainte de vreme de răposatul Popa Vel Logofăt şi închinată la Paterias de la Rumele, unde este închinată şi Mânăstirea Sărindarul şi Mislea, după ce a trecut multă vreme, învechindu-se şi dărăpănându-se, acum, cu mila şi cu ajutorul lui Dumnezeu s-au ridicat de isnoavă din temelie şi s-a înfrumuseţat, după cum se vede, întru slava şi lauda lui Dumnezeu şi întru cinstirea şi prăznuirea Sfântului Ierarh Nicolae de Sfinţia Sa Părintele Kir Antim, egumneul Sfintei Mânăstiri Sărindarul şi de dumnealui Jupân Gheorghe spre veşnică pomenirea lor, în zilele prealuminatului domn Io Grigore Ghica Voievod, fiind mitropolit a toată Ungrovlahia Kir Neofit, august 12 , leat 1752.”

(,, Pisania ” de la intrarea în Biserică)