EVENIMENTE CULTURALE

Vizita PS Marcu, episcopul ortodox al Kenyei de Vest

Vizita istorică a unui episcop ortodox african la Mănăstirea Sitaru
La sărbătoarea Sfinților Părinți Ioachim și Ana, viețuitorii mănăstirii s-au bucurat de vizita Prasfintitului Marcu, episcopul ortodox al Kenyei de Vest.

Este pentru întâia oara când un episcop african binecuvintează obștea Mănăstirii Sitaru, momentul de azi, reverberând bucuria duhovnicească de odinioară, când, la 1657, boierii Greceni și părinții nevoitori au primit, cu multa dragoste, pe Preafericitul Macarie, Patriarhul Antiohiei, însoțit de vrednicul cronicar Paul din Alep.

Așadar, la amiază, în lumina binecuvântată a soarelui, și parca în căldura binecuvântată a Africii, Preasfințitul Marcu al Kenyei de Vest, însoțit de părintele Caesar Cranta și protopsaltul George Grajdan a pășit în locul de pomenire a strămoșilor Sfântului Constantin Vodă Brâncoveanu, unde este cinstit cu mare evlavie Svetli Nicolae cel blând și bun.

În cântări de toacă și clopote, Înaltul Ierarh a fost întâmpinat de Părintele stareț Natanael și de soborul slujitor, fiind condus în biserica istorică unde s-a săvârșit un polihroniu.
Cuvântul de întâmpinare a fost rostit de părintele secretar Hrisostom, iar părintele Stareț Natanael i-a înmânat Prasfintitului Marcu un dar din partea mănăstirii, mulțumindu-i pentru vizită.

Preasfinția Sa a mulțumit pentru avramica primire și pentru masa bucuriei la care a fost invitat, dând mărturie despre ce înseamnă propovăduirea Evangheliei lui Hristos în Africa.
Am învățat de la Preasfinția Sa ce înseamnă misiunea și pastoratia pe tărâm Kenyan, despre încercările oamenilor săraci și bolnavi, despre bucuriile simple și despre zâmbetele nevinovate ale micuților, în care, sunt cuprinse dragostea și bucuria întregii lumi.

Și, gândidu-ne că poate într-o bună zi vom putea ajuta, concret, pe cei necăjiți din Kenya, tot în sunete de clopote și toacă, l-am condus pe preasfințitul ierarh, urandu-i călătorii misionare binecuvântate, putere de slujire și rodnice împliniri.

Pentru bucuria acestei zile, mulțumim Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Sfinților Părinți, Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Sfântului Nicolae și dăm Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Video:

Video Link 1

Video Link 2

Fotografii:

Fotografii

Maica Domnului pelerina în casa Sfinților Sai părinti

Ne-am bucurat la vestea că icoana Maicii Domnului Kazanskaia de la Mănăstirea Sitaru este dorită în mijlocul credincioșilor de la Biserica Sfinții Ioachim și Ana din București.
Din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh, Daniel, părintele Ciprian Tudor cu multa dragoste ne-a adresat invitația de a aduce Icoana Maicii Domnului în seara zilei de 8 septembrie.
După hramul de la biserica paraclis a Mănăstirii Sitaru, icoana a fost scoasă în sunetul clopotelor și bătăi de toacă, fiind pregătită de procesiune. Din ascultarea părintelui stareț Natanael icoana Preasfintei Maici a fost însoțită de părintele Hrisostom Iorgulescu și părintele Cosma Osman.

La Parohia Oborul Vechi, Maica Domnului a intrat simbolic casa dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana, fiind primită în lacrimi de bucurie de toți cei ce i-au cerut ajutorul și binecuvântarea.
În biserica parohială s-au rostit ectenii, mulțumind Milostivului Dumnezeu pentru toate, apoi, după cuvenitele cădiri, în imnuri de laudă, Icoana Maicii Domnului a fost așezată lângă alte două Icoane binecuvântate.

Și, nu întâmplător, din pronie divină, Icoana Maicii Domnului de la Poceaev s-a întâlnit cu Icoana Maicii Domnului din Kazan, ca Stăpâna lumii, Născătoarea de Dumnezeu să se roage pentru pacea dintre neamurile ortodoxe și a lumii întregi, iar sămânța războiului să se sfărâme.
A urmat o frumoasă procesiune pe străzile din jurul sfintei biserici, amintind parcă de procesiunea primelor veacuri creștine, sau de marile solemnități cultice din vremea pierdutului Bizanț.

Ne-am desfătat duhovnicește în comuniunea liturghiei de Duminică, în reîntâlnirea unor oameni cu duh bun, în ospitalitatea, deja cunoscută, a părintelui Ciprian Tudor, iar în binecuvântată zi de luni, am întâmpinat-o pe Maica Domnului la revenirea în mănăstire.

La final, delegația Parohiei Oborul Vechi, condusă de părintele Ciprian Tudor, a vizitat Mănăstirea Sitaru, fiindu-le prezentate biserica istorică, închinată Sf. Nicolae și paraclisul, zidit întru pomenirea Nașterii Maicii Domnului și a Sf. Ap. Petru și Pavel.

Pentru neuitarea unor asemenea momente de bucurie și înălțare sufletească, cei prezenți s-au unit pe lupa aparatului foto, într-o frumoasă fotografie de grup.
Pentru toate aceste nemeritate mângâieri duhovnicești, aducem prinos de mulțumire Maicii Domnului și tuturor Sfinților…

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Video:

Video Link 1

Video Link 2

Video Link 3

Fotografii:

Fotografii

Școala altfel

Școala, într-adevăr, poate fi și altfel…

Un alt mod de a înțelege recreerea…de data aceasta într-o mănăstire plamadita în plin ev-mediu romanesc, prin jertfa străbunilor voievodului martir Constantin Brâncoveanu.
De la picnic și joc în ograda plina de verdeață, incursiunea cunoașterii s-a desfășurat pe colina unde străjuiesc falnic cetatea și biserica mare a mănăstirii.

O mica ospeție în trapeza plina de picturi, un clopot de la 1754, fabricat în Austria, ruga și închinare în paraclis și vizionarea procesului de restaurare a picturii…in biserică, atracția principala a fost cripta mortuara din pronaos, un element de noutate în cele ale cunoașterii scolaresti…dupa, foarte interesant, admirarea spațiului cultic fără catapeteasma care se afla în laboratorul de restaurare.
Pe lângă noutățile din viata unei mănăstiri am discutat și despre exploatarea excesiva a mijloacelor tehnologice moderne. Posibile afecțiuni, cauze, dar și efecte atunci când folosința necumpatata ampreteaza evoluția unui tânăr în plin proces de dezvoltare.

Oaspeții zilei de azi sunt elevii de la Scoala Generala din Grădiștea, județul Ilfov, coordonati cu multa dragoste și implicare de doamna prof. Denisa Ion.
Le mulțumim pentru ca au ales un alt mod de a petrece timpul activităților non-formale, însa cognitive prin natura lor, dorindu-se frumoase realizări pe mai departe și ajutor de la Bunul Dumnezeu!

Și, poate, în viitorul apropiat ne reîntâlnim la o ciocolată calda…

Fotografii eveniment

Isihasmul romanesc

Isihasmul românesc după Nicodim de la Tismana și Paisie de la Neamț

Organizarea viețuirii monastice de tip chinovial (de obște), rostirea Rugăciunii lui Iisus și tripla dimensiune a isihasmului romanesc, prin rugăciune, ascultare și slujirea aproapelui.

Despre toate acestea într-o discuție libera cu părinții profesori și cursanții Seminarului Teologic Sf. Ioan Gura de Aur din municipiul Slobozia.
Mulțumesc Părintelui Director pentru invitație și celor prezenți pentru frumoasa primire!
Gând de recunoștință și prețuire Preasfintitului părinte Vincentiu pentru arhiereasca binecuvântare!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii eveniment

Vestim Nașterea Domnului Hristos

Am trăit clipe de înălțare sufletească în acest Post binecuvântat pe care îl petrecem ca timp pregătire pentru slăvita Naștere a Domnului Iisus Hristos.

Cunoscut în popor, drept Postul Crăciunului, acesta reverberează celor credincioși și iubitori de Dumnezeu, bucurie sfântă, fiind o perioadă plină de tradiții și obiceiuri creștine, milenare, născute din plămada evlaviei și a conștiinței de neam.

Postul bucuriei este, deopotrivă, atât pentru copii, cât și pentru adulți,prilej de înoire sufletească, de cugetare despre timpul anului care se încheie și de speranță pentru anul care vine.
În pragul Sărbătorilor de iarnă, familia se adună, se reîntregește, gustând din candoarea iubirii și bucuria împreună-petrecerii lângă cei dragi.

Bătrânii sunt vizitați de colindători, primesc daruri de la cei mai înstăriți, iar mormintele celor dragi sunt luminate de candelele iubirii, așezate la capătâi întru frumoasă aducere aminte.
Umanitatea și creația întreagă se bucură de vestea venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu ca izbăvitor și răscumpărător, ascultând cu dragoste și recunoștință, frumoasele colinde ca adevărate mărturii de credință.

Colindele sunt imnuri, sunt psalmodieri, sunt adevăruri de credință, rostite în melos, menite să facă cunoscută vestea cea bună a mântuirii neamului omenesc prin venirea lui Hristos în lume.

Astăzi, suntem cu Mântuitorul Hristos pe cale, Îi vestim slăvita Sa naștere, în lume și între oameni, trăind cu fior sfânt această lucrare de taina a milostivirii lui Dumnezeu.
Ne-am gândit, în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov, Primăria Grădiștea, Parohia Micșuneștii Mari și Parohia Grădiște, să organizăm un concert de colinde și credem că toți cei prezenți la acest eveniment, merită un asemenea dar de suflet.

În cele ce au urmat am audiat interpretările a două grupuri vocale și a doamnei Eugenia Nicolae.
Prima ceată de colindători care a urcat pe scenă a fost Corul de copii „Grădiștenii” al Parohiei Grădiștea, coordonat de părintele paroh Alexandru Popescu.

Părintele Alexandru Popescu este și cadru didactic la Scoala din Grădiștea, dând dovadă de multă implicare în acțiunile, sociale, educaționale și cultural artistice.
Următorii invitați care ne-au încântat prin prezentarea lor aparte, au fost tinerii din Grupul psaltic al Parohiei Micșuneștii Mari, Matei Fekete, Teodor Grăjdan, dirijați de psaltul George Grăjdan. Cu glas frumos și puternic, alături de cei mai sus amintiți a participat teologul Vicențiu Tudor, cântărețul Parohiei Grădiștea.

Teologi sau simpli iubitori ai muzicii psaltice, membrii Grupului psaltic al Parohiei Micșuneștii Mari, participă în mod frecvent la marile sărbători, înfrumusețând cântarea la strană atât la parohiile și mânăstirile din România, cât și peste hotare.

Pelerini în Sfântul Munte Atos, dar și în alte Așezăminte ortodoxe, aceștia dau Slavă lui Dumnezeu prin cântare, iar în prezent sunt colaboratorii de suflet ai părintelui Caesar Cranta de la Parohia Micșuneștii Mari, sub oblăduirea căruia, asigură cântarea la strană. Si, credem că muzica psaltică de sorginte bizantină, în modul în care este redată, devine inegalabilă.

În această zi de Duminică am trăim ca într-o mare familie creștină cu gândul la Pruncul Hristos care se naște în Betleemul Iudeii.
Nașterea lui Hristos din Sfânta Fecioară este simbolul iubirii veșnice a lui Dumnezeu pentru întreg neamul omenesc. Pentru cei drepti și pentru cei nedrepti, pentru cei buni și pentru cei răi, pentru cei plini de virtuți, dar și pentru cei încercați, obiduți, Fiul lui Dumnezeu vine în lume cu iubire, ca să ridice firea cea căzută a omului prin păcat, să vindece și să îndrepte toată durerea, neputința și amărăciunea acestei lumi.

În continuare am avut bucuria de a prezenta o invitată cu totul aparte.
Eugenia Nicolae, absolventă de conservator, artistă cunoscută pe rețelele de socializare, dar și în diverse emisiuni de radio și televiziune, cu multă bunăvoința a răspuns invitației noastre, arătând dragoste, sensibilitate și dăruire.

Cu o voce frumoasă, la înălțimea talantului hărăzit de Dumnezeu și a pregătirii permanente, Eugenia abordează diferite stiluri muzicale, însă a rămas fidelă tradiției, prin cântul colindelor, împărtășind publiculului melodii din repertoriul național și internațional.

Si pentru că Sărbătorile ne aduc mai aproape de familie, de cei dragi și de anii copilăriei, Eugenia a pregătit o surpriză muzicala întru bucuria celor mici, pe care i-a invitat, alături, pe scenă. Școlarii s-au deprins repede cu versurile și linia melodică, interpretând cu mult entuziasm „Creioane colorate” și „Cine m-a facut om mare”.

La final cei implicati în organizarea evenimentului au primit diplome din partea Mânăstirii Sitaru, oferite de părintele stareț, arhimandritul Natanael Haraga, iar cei mici, prezenți în sală, au primit daruri din partea mânăstirii și a Primăriei Grădiștea.

Părintele Hrisostom Iorgulescu, organizatorul evenimentului a mulțumit instituțiilor implicate în realizarea acestui eveniment de suflet: Consiliul Județean Ilfov, Primăria Grădiștea, Școala Generală Grădiștea, Parohia Grădiștea, Parohia Micșuneștii Mari; partenerilor media: Creative Ideas, Rogalski-Damaschin, departamentul de comunicare al Consiliului Județean Ilfov și Mihaela Rotaru.

Ulterior, o parte dintre ostenitori au vizitat biserica istorică a Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitau. După prezentarea pe scurt a reperlor istorice, membrii grupului psaltic, în melos bizantin au interpretat troparul Sfântului Nicolae și imnul „Cuvine-se cu adevărat”, în limba greacă, aducând prinos de mulțumire pentru binecuvântarea acestei zile.

Mulțumim în chip deosebit următorilor parteneri și voluntari: dl. Primar Toma Mihai, pr. Alexandru Popescu, pr. Caesar Cranta; social media – Mihaela Rotaru, Oana Voicu, Eliza Rogalski; catering – Ciprian Constantinescu; artiști – Eugenia Nicolae, corul de copii „Grădiștenii”, teolog Vicențiu Tudor, psalt George Grăjdan, psalt Matei Fekete, psalt Teodor Grăjdan; logistica – Bogdan Prisăcaru, Apostol Ștefan, Florin Nițu; prezentare eveniment – etnolog Gheorghe Marius Daniel; sonorizare – ing. De sunet Dimitrie Voicescu și Iulian Buzdugan!

Nu în ultim rând, cu prețuire și recunoștință, vă mulțumim tuturor donatorilor și oamenilor de bine care prin contribuția financiară și implicare ați făcut posibil ca aceste activități să prindă contur și să aducă bucurie în inimile tuturor!

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii eveniment

Călătoriile Patriarhului Macarie al Antiohiei la Mânăstirile Balamuci și Căldărușani -1657

Ne-a invrednicit Milostivul Dumnezeu să ajungem la acest popas istoric, lingvistic și cultural, deopotrivă, motiv pentru care ,cu recunoștință, vă multumim pentru prezență!

Evenimentele din această vatră de cultură și spiritualitate sunt organizate ca parte integrantă a „Proiectului de restaurare, conservare, promovare și punere în valoare a ansamblului de monumente istorice ale Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru”, care se derulează în parteneriat cu UAT Județul Ilfov.

Salutăm cu căldură pe reprezentanții Instituției Prefectului Ilfov, ai Consiliului Județean Ilfov și corpul de presă și publicitate, Jurnalul de Ilfov, Creative Ideas, Rogalski – Damachin și Mihaela Rotaru, care ne bucură prin participare și prin susținerea continuă.

De data aceasta a fost omagiată vizita Patriarhului Macarie al Antiohiei din anul 1657 în cele două chinovii, Balamuci și Căldărușani.

O vizită cu un puternic impact în rândul viețuitorilor din ambele mânăstiri, însă și deosebit de importantă pentru viața eclesiastică și istoria BOR.

Ne-am simțit îndreptățiți ca această omagiere să nu fie evidențiată de un istoric specializat în Istoria Bisericească Universală.

Dincontră, credem că doamna profesor universitar doctor, Ioana Feodorov, cercetător la Institutul de Studii Sud-est Europene, din cadrul Academiei Române, invitatul special al evenimentului de astăzi, este în măsură să ne prezinte date prețioase din viața patriarhului Macarie și din călătoriile sale misionare, cu scopul de a primii sprijin pentru mult-încercata Biserică a Antiohiei, aflată sub deplină stăpânire Otomană.

Doamna profesor universitar, este specialist în limba arabă și i-a revenit privilegiul de a traduce manuscrisele arhidiaconului Paul din Alep, adevărate surse de cercetare istorică privind timpurile evului mediu, în Țările Române, Valahia și Moldova, în care sunt relatate bogate informații privind: tradiții, obiceiuri, locuri, personalități ale vremii, biserici, mânăstiri etc.

Înainte de a o invita pe doamna profesor Ioana Feodorov să conferențieze, evenimentul de azi a fost deschis printr-un moment muzical în interpretarea domnișoarei Anemona Andreea Lazăr. Prezentă pentru a doua oară în mijlocul nostru, domnișoara Anemona, în vârstă de numai 13 ani a participat la mai multe evenimente culturale și tematice,
obținând premii și aprecierea auditoriului.

Într-o atmosferă de pace și sărbătoare, invitata ediției 2022 a sesiunilor tematice „Cultură și Duh” ne-a vorbit despre cei doi pelerini, patriarhul Macarie și diaconul Paul din Alep.

Am aflat despre modul în care au poposit la Balamuci și Căldărușani, cum au înoptat în chinovia smeriților monahi de la Sitaru și despre faptul că au onorat cu prezența, casele boierilor Greceni, descendenții lui Jupân Papa Greceanu, vel-logofăt al Țării Românești până în anul 1631.

Principalul scop al unei asemenea vizite, în mânăstiri și case consta în bucuria gazdelor de a fi binecuvântați de înaltul ierarh. Acesta săvârșea slujba sfințirii apei, rugaciuni de iertare si dezlegare pentru cei în viață, dar și pomenirea celor adormiți din neam, mai ales a ctitorilor sfintelor lăcașuri.

Doamna profesor a evidențiat aspecte privind forma limbilor semitice, modul de scriere și de citire, oferindu-ne bucuria de a citi în limba arabă, pasajul care evidențiază descrierea vizitei Patriarhului Macarie la Mânăstirea Sf. Nicolae.

De remarcat, că anumite cuvinte teologice sau expresii cu caracter cultic păstrau etimonul limbii grececești, fiind naturalizate prin intonațiile de pronunție arabofone.

În materialul imagistic s-au prezentat lucrări bilingve în greacă și arabă, toate necesare exercitării cultului ortodox, icoane pictate de meșterii iconari arabi cu particularități specifice privind vestimentația sfinților sau culoarea trupurilor, precum și hărți care arată itinerarul celor șapte ani de călătorii misionare, sau teritoriul canonic al Patriarhiei de Antiohia în vremea lui Macarie și sub deplină stăpânire Otomană.

Macarie, prin osteneala călătoriei sale, reușește să înființeze prima tipografie din Imperiul Otoman, manifestând o vădită grijă pentru producerea cărților de cult, necesare preoțimii antiohiene.

Nu mică a fost jertfa patriarhului Macarie pentru susținerea bisericii pe care o păstorea. Departe de casă, de iubiții săi fii duhovnicești, a cunoscut o lume nouă, ajungand până la Kiev și Moscova, iar prin însemnările diaconului său, Paul din Alep, a oferit Istoriei și lumii întregi o bogată sursă de inspirație și documentare.

Învățăm, astfel, că lucrurile bune cu anevoie se dobândesc, iar odată dobândite, acestea rezistă peste veacuri, sunt conferite umanității și se unesc cu însăși Veșnicia.

Domnișoara Anemona Andreea Lazăr ne-a oferit momente de relaxare prin muzică, reușind să dea evenimentului de azi o notă aparte de frumusețe și candoare.

Pentru contribuția deosebită, colaboratorii sesiunii culturale de azi, 22 octombrie 2022, au primit diplome de merit și de excelență din partea Conducerii Mânăstirii Sitaru.

Cu gratitudine, mulțumim Invitaților speciali, reprezentanților instituțiilor Administrației publice, corpului de presă și tuturor celor care au ales să petreacă alături de noi, în acest minunat periplu de cunoaștere!

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Eveniment organizat și moderat de Ierom . Hrisostom Iorgulescu

Fotografii eveniment

Bucurie din bucurie

Sâmbăta, elevii de la Scoala Generala din Snagov, județul Ilfov, alături de cadrele didactice, părinți și părintele Dănuț Apostol, au avut bucuria de a vizita mănăstirea noastră.

Micuții s-au familiarizat cu lăcașul de cult, au avut șansa de a înțelege ce se întâmplă în Sfântul Altar, în cadrul unui atelier tematic.
Bineînțeles, atracția principala au fost evanghelia, sfintele vase, chivotul și alte obiecte de cult, vizionate sau atinse pentru întâia oară.
Ulterior, am vizitat bucătăria unde au văzut vase mari și o soba pe măsură la care tocmai se pregăteau bucatele pentru prânz.
După introducerea dedicata viețuirii de zi cu zi a monahilor, animalutele din micro ferma mănăstirii au reprezentat interesul inedit pentru micii școlari.

Putin sfiosi în fata vacutelor, prea mari pentru o joaca pe cinste, cei mici și-au făcut repede prieteni, alergând după purceluși, admirând vițeii, mângâind un cățeluș dornic de iubire și oferind întreaga lor atenție, micutelor rățuște.
Nici pisicile nu au scăpat nesmotocite, înțelegând parca dragostea copiilor, motiv pentru care le-au oferit multă tandrețe. Între toate, motanul negru, Zgaibarici și-a arătat întreaga disponibilitate, dând dovada de multa răbdare… Parca nu-i ușor sa fii alintat de cel puțin 20-30 de copii…
Și întru toată zarva, plina de clinchete vesele, timpul s-a oprit din iureșul altor obligații. Am zâmbit și noi pe săturate, lăsându-ne sufletele, pentru câteva clipe, sa se gudure de copilăria de alta dată. Sublima și nepamanteana copilărie, aidoma ingerestilor cete care cu bucurie, neîncetat, slavoslovesc pe Domnul!

Vizita “îngerilor pământeni – copiii” este revărsare de har, de binecuvântare, izvorâte din iubirea nesecata a Domnului, pe care, adesea, nu o înțelegem.

Trăim între îngeri și nu deslușim nimic din taina și dragostea lui Dumnezeu, revărsate cu prisosință asupra noastră…și cât de goi rămânem în zbuciumul unei zile pline de trudă…

Cu bucurie și recunoștință, mulțumim părintelui Dănuț Apostol, colegilor sfinției sale din corpul didactic și părinților, pentru dragostea cu care ne-a cercetat, oferindu-ne acest prilej de mângâiere sufletească!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii eveniment

O zi de cercetășie la Mănăstirea Sitaru și în împrejurimi

O zi de cercetășie la Mănăstirea Sf. Nicolae-Sitaru și în împrejurimi.
Grupa „castorașilor” coordonați cu multă dragoste și devotament de liderii voluntari (preoți, medici, profesori, studenți) din cadrul Cercetașii României, Centrul local Sf. Nicolae din București și-au desfășurat activitățile într-un mediu mai puțin cunoscut.

Manăstirea noastră, cunoscută pentru activitățile formative, dedicate copiilor, le-a fost gazdă, oferindu-le un spațiu prielnic pentru o zi petrecută în natură, alături de lumea necuvântătoarelor și, mai ales, alături de Dumnezeu, în duhul specific unei chinovii.

Micii cercetași au servit masa intr-una din trapezele mânăstirii, au vizitat gospodăria, unde s-au întâlnit cu drăguțele animăluțe, au săvârșit rugăciuni, au cântat Hristos a Înviat, Cuvine-se cu adevărat și s-au închinat în Paraclisul Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Prin grija mânăstirii și a voluntarilor campaniilor sociale, oaspeții noștiri au primit meniu complet de hrană caldă, sandwich, dulciuri și băuturi răcoritoare, alături de multă dragoste din partea ostenitorilor.

La bucătărie, fratele Nicolae, nenea Costică și doamna Irina s-au străduit ca merindele să fie alese și gustoase. Părintele Partenie a pregătit pachetele pentru drum, iar domnul prof. Cozmin a stăruit cu o parte din cumpărături.

Din partea cercetasilor, părintele Ștefan Dan Marian de la Parohia Ghermănești, doamna preoteasă Mădălina și întreaga echipă de lideri formatori și coordonatori, sârguincioși și inimoși, s-au dăruit, în chip abnegat, dincolo de orice nevoie și obligație personală, ca acești micuți să primească dragoste, atenție și părintească purtare de grijă, pentru o zi minunată și binecuvântată, din viața lor!

Copilăria, prin puritatea și inocența ei, este scară și punte către Dumnezeu…este lumină și balsam pentru sufletele suferinde, îngenunchiate de iureșul și vacarmul unei lumi decăzute.
Prin frumusețea și plenitudinea copilăriei, Dumnezeu cel plin de Iubire ne descoperă, tainic, dar generos, splendoarea Edenului, cândva pământesc și de mult apus…este, dacă vreți, modul prin care Dumnezeu ne invită să pregustăm, pe pământ, din Raiul cel ceresc și să ni-l dorim cu adevărat… „căci de nu vom fi ca pruncii, nu vom vedea Împărăția lui Dumnezeu!”

Vederea cea neprihănită a copiilor, ca vedere duhovnicească, devine far călăuzitor către poarta Împărăției lui Dumnezeu…și ce poate fi mai frumos, decât să ai fericita binecuvântare de a vedea Împărăția Domnului, curat și nevinovat ca un copil…
Am retrăit, și noi, lângă acești prunci nevinovați, clipe din copilăria de altădată, nepierdută după har, dar adormită din pricina propriilor noastre lupte, patimi, dori și dureri…

Vă mulțumim tuturor pentru implicare și dăruire!

Mulțumim, în chip deosebit, voluntarilor (campaniilor sociale) și ostenitorilor Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, părintelui Ștefan Dan Marian de la Parohia Ghermănești și colaboratorilor, sfinției sale, din cadrul Cercetașii României, Centrul local Sf. Nicolae – București!
Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii

Conferinta “Credinta si Duh”

Intr-o atmosferă de sărbătoare, am participat duminica, 11 Aprilie, la o întâlnire de suflet cu academicianul ILIE BĂDESCU și scriitorul ADRIAN GEORGESCU.

Reprezentanți de marcă pentru mediul universitar și literar, distinșii oaspeți au conferențiat și au răspuns la întrebări legate de existențialitatea umană, spiritualitate, societatea contemporană din perspectivă sociologică sau filosofică, geo-noopolitica, educație, literatură, muzică, film și arte.

Protopsaltul PETRE NEAGU ne-a încântat cu piese din repertoriul muzicii psaltice de tradiție bizantină.

Evenimentul a fost organizat și moderat de Ierom. Hrisostom Iorgulescu.

Fotografii de la eveniment

Vernisajul expoziției "Credință și Tradiție"

Duminică, 4 Aprilie, a avut loc vernisajul expoziției “Credință și Tradiție”

 

Fotografii eveniment

Reportaj Radio Trinitas

Binecuvântarea sfinţilor de la Căldăruşani într-o procesiune în Protopopiatul Ilfov Nord

Procesiunea, condusă de părintele protoiereu Cristian Burcea, părintele arhimandrit Lavrentie Gâţă, stareţul Mănăstirii Căldăruşani, şi părintele arhimandrit Natanael Haraga, stareţul Mănăstirii Sitaru, a fost întâmpinată în localităţile pe care le-a străbătut: Grădiştea, Nuci, Gruiu, Snagov, Periş, Baloteşti, Corbeanca, Buftea, Mogoşoaia, Otopeni, Tunari, Ştefăneştii de Jos, Afumaţi, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, de mulţime de credincioşi purtând în mâini icoane, candele aprinse şi flori.

Reportaj în Ziarul Lumina

Procesiunea "Calatori cu sfintii spre Hristos"

La inițiativa mănăstirilor Căldă­rușani și Sitaru, în cadrul Protoieriei Ilfov Nord, a fost organizată sâmbătă, 20 iunie 2020, de la ora 9:30, procesiunea „Călători cu sfinții spre Hristos”.

Moaștele Sfântului Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Româ­nești, ale Sfântului Artemie, precum și icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Căldă­rușani, au fost purtate cu mașina prin 17 localități din județul Ilfov.

Fotografii de la eveniment

Familia si Mărțișorul

In anul 2020, Patriarhia Română omagiază „pastorația părinților și a copiilor!” Este un tribut, dedicat prin excelență vieții și familiei. Familia este celula de bază a societății, dar și nucleul acesteia. Familia este și rămâne inseparabilă de condiția existențială a generațiilor viitoare. Familia are ca model prim pe Adam și Eva, protopărinții umanității și ca model desăvârșit pe Domnul Hristos, copilul și tânărul, alături de Sfânta Fecioară Maria și Dreptul Iosif!

Mărțișorul se identifică a fi simbolul reînoirii timpului și al renașterii naturii, al speranței și al binecuvântării, odată cu venirea primăverii. Inseparabil, firul roșu care simbolizează vitalitatea femeii, stă strans legat de firul alb, simbol al ințelepciunii bărbatului, ambele reprezentând unitatea și necesitatea existențială a celor doi, ca armonie deplină și procreatoare. Mărțișorul devine parte a patrimoniului imaterial al umanității, înscris pe lista UNESCO, depășind valoarea limitativă a gestului, profund desacralizat. Mărțișorul capătă valența simbolică a transfigurării creației, an de an, prin legarea continuă de cel care-i conferă sens, Omul, în dubla sa realitate Bărbat și Femeie.

În cadrul evenimentelor aufost vernisate două expoziții. Prima dintre acestea este realizată de Mihaela Rotaru, fiind dedicată familiei, iar cea de a doua, reprezintă o colecție tematică a mărțișorului, realizată de Pr. Hrisostom Iorgulescu și etnologul Marius Ghorghe.

Fotografii de la eveniment

Convorbiri cu tinerii

Despre viață, iubire, viitor, alegerea unei profesii și bucuria de a trai.

Convorbiri cu tinerii la Scoala Generala din Ghermanesti, județul Ilfov.

Mulțumim cu recunoștința părintelui Stefan Dan Marian de la Parohia Ghermanesti și doamnei prof. Nitu Roxana Iuliana pentru invitație și frumoasa primire!

Tinerilor le mulțumim pentru atenția acordata, pentru întrebările adresate, dorindu-le alese împlinirii și bucuria de a trăi frumos!

Fotografii de la eveniment

Școala de Duminica la Sf Nicolae din chinovia de la Sitaru

Cu pr Cornel Enache și copiii din Parohia Moara Vlasiei

Fotografii de la eveniment

Conferința duhovnicească "Viața creștinului în secolul vitezei"

Conferința duhovnicească “Viața creștinului în secolul vitezei”, susținută de Ieromonah Hrisostom Iorgulescu in parohia Ghermănești

Fotografii de la eveniment

Fenomenul „Bullying”, explicat copiilor instituționalizați

Fenomenul „Bullying”, explicat copiilor instituționalizați participant in tabara “Tinerii, speranțe vii, bucuria bisericii!” desfasurata la Manastirea Sitaru in perioada 2-8 Septembrie 2019

"Inceputuri" - expozitie pictura Ovidiu Saghin

Ovidiu Saghin, student la UNARTE si autorul vernisajului INCEPUTURI… prima expozitie personala, dedicata lui Dumnezeu si organizata intr-un loc unde Dumnezeu este slavit… la Manastire.

Fotografii de la eveniment

"Tinerii, speranțe vii, bucuria bisericii!" 2 - 8 Septembrie

In perioada 2-8 Septembrie 2019 se desfășoară tabara “Tinerii, speranțe vii, bucuria bisericii!”

Fotografii de la eveniment

O zi de tabara la Manastirea "Sfantul Nicolae" - Sitaru

La Mănăstirea „Sfântul Nicolae” – Sitaru are loc în această perioadă o tabără pentru copii, așa că am mers să vedem cum se desfășoară o zi pentru beneficiarii acestui proiect al Protopopiatului Ilfov Nord. … reportaj Basilica.ro

Tabere pentru elevi la manastiri ilfovene

Protoieria Ilfov Sud a organizat în perioada 14-17 august 2019 o tabără la Centrul social-cultural „Sfântul Ierarh Calinic” de la Mănăstirea Cernica, județul Ilfov, pentru elevii olimpici din Episcopia Basarabiei de Sud. De asemenea, luni, 19 august, la mănăstirea ilfoveană Sitaru a debutat tabăra „Tinerii, speranțe vii, bucuria satului”, la care participă copii cu rezultate bune la învățătură de la parohii din Protopopiatul Ilfov Nord. … reportaj Ziarul Lumina

Eveniment cultural - artistic la Manastirea Sitaru

La Mănăstirea „Sfântul Nicolae” – Sitaru din comuna ilfoveană Grădiștea a avut loc duminică, 14 iulie 2019, evenimentul intitulat „Credință, Artă, Tra­diție… Lumini peste veacuri”, prin care se marchează Anul omagial al satului românesc, și s-a prezentat proiectul de finanțare europeană din cadrul POR 5, AXA 5.1 privind conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din ansamblul de monumente al mănăstirii. … reportaj Ziarul Lumina

Credință, Artă, Tradiție...Lumini peste veacuri!

Duminică, 14 Iulie, s-a desfășurat evenimentul cultural organizat de Mănăstirea Sf. Nicolae-Sitaru, în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov cu scopul de a sărbători anul omagial al satului românesc.

Pentru a îmbina credința, arta și tradiția, în cadrul evenimentului a avut loc o prezentare de costume tradiționale din diferite regiuni ale țării, iar simbolistica lor a fost prezentată de etnologul Gheorghe Marius Daniel.

Momentul artistic a fost marcat de prezența Quartetului Armonic. – Video