ÎNCHEIERE

Începând cu urmaşii ctitorului Papa Greceanu care au rămas, de-a lungul secolelor, atalate de Sfântul Locaş, continuând cu vizitatori deosebiţi precum: Patriarhul Macarie al Antiohiei, Generalul von Bauer, istoricul românilor Nicolae Iorga, Patriarhul Partenie al Alexandriei şi alţii. Mânăstirea aceasta a fost în permanenţă izvor de lumină, pace sufletească şi binecuvântare, atât pentru toti Patriarhii şi Episcopii din

Bucureşti cât şi pentru locuitorii satelor învecinate şi zonelor din întreaga ţară.

Sfintele Slujbe de zi şi de noapte, smerenia cu care se nevoiesc vieţuitorii, regimul ca în

,,Sfântul Munte Athos”, cât şi minunile, ce s-au săvârşit şi continuă, atrag tot mai mulţi pelerini însetaţi de Lumina Dumnezeiască.

Cu regret, mărturisim că, în ciuda eforturilor depuse în cercetarea unui număr mare de documente, în elaborarea acestei lucrări, nu am reuşit să elucidăm toate aspectele istoricului Sfântului Aşezământ Monahal, multe perioade de timp rămânând încă în umbra necunoaşterii, a tainei.

Important este, însă, faptul că Obştea de aici continuă să-şi ducă slujirea pentru lume şi prin stăruitoare rugăciuni şi Sfinte Slujbe, începute de generaţiile trecute ale înainteşilor de atâtea secole.

Ne rugăm Stăpânului ca, prin atotputernicia Harului Său, să ne păstreze în Sfânta Mânăstire ,,Sfântul Nicolae” în râvna rugilor fierbinţi pentru mântuirea întregii lumi.

Amin