NOUTĂTI DIN VIATA MĂNĂSTIRII

Amintiri din istoria bătrânei chinovii de la Sitaru

 

sitaru-2iulie2024-1

Mănăstirea „Sfântul Nicolae”-Sitaru este atestată documentar de Voievodul Leon Tomșa în anul 1631, ctitoria aparținând străbunicului Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu și, de-a lungul existenței sale, chinovia a avut aleși monahi cu viață îmbunătățită cu deosebite virtuți care și-au închinat viața Domnului, până la ultima suflare. Mănăstirea se află în pădurea care cândva făcea parte din vechii Codrii ai Vlăsiei, pe o movilă din apropierea satului Sitaru din județul Ilfov.
La începuturile ei, mănăstirea era înconjurată de apele râului Ialomița, care deseori se revărsa și transforma movila într-o adevărată insulă, lucru confirmat în jurnalul de călătorie al Patriarhului Macarie, scris de însoțitorul său, diaconul Paul de Alep, în anul 1656, care a numit-o „mănăstirea dintre ape”. Și astăzi, localnicii din satele din jur, Sitaru, Balta Neagră Micșunești, o numesc „Mănăstirea din Luncă”.

Înainte de zidirea actualei biserici, în anul 1627, de către ctitorul ei, marele Vornic Jupân Papa ­Greceanu – străbunicul lui Constantin Brâncoveanu prin fiica sa, Păuna -, pe acest loc era o biseri­cuță din lemn – probabil un schit al Mănăstirii Snagov – unde se adunau și se rugau așa-nu­miții „pustnici pădureți”. Încă de pe vremea acestei bisericuțe din bârne, locul se numea Balamuci, denumire care mai dăinuie și astăzi, chiar dacă numele satului s-a schimbat, ­devenind actualul Sitaru.

Dincolo de istoria bogată și frumusețea arhitecturală a acestei mănăstiri, rolul ei fundamental îl constituie rugăciunea, slavoslovia și desăvârșirea unirii cu Hristos.

Din existența multiseculară a mănăstirii în care generații de cuvioși părinți au sfințit acest loc, mulți dintre ei numai de Dumnezeu știuți, avem bucuria să scoatem la lumină câteva crâmpeie din ultima perioadă de înflorire duhovnicească și materială a ei. În această perioadă mi-am început noviciatul sub atenta îndrumare a părintelui stareț arhimandrit Damian Bogdan, care alături de câteva per­sonalități cu aleasă trăire, hărnicie și un curaj considerabil, ținând cont de vremurile vitrege de dinaintea lui ‘89, au refăcut aproape din temelie acest sfânt lăcaș.

Aceste personalități remarcabile care au contribuit cu devotament și sacrificii la îndeplinirea planurilor preacuviosului Damian au fost părintele arhimandrit Gherontie Ghenoiu și monahul Gherasim Părăușanu, alături de alți fii duhovnicești.

Părintele Damian şi începuturile refacerii aşezământului

amintiri-din-istoria-batranei-chinovii-de-la-sitaru-300580

Părintele stareț Damian povestea despre sine că și-a depus votul monahal la Mănăstirea Balaciu, pe când aceasta avea ca stareț pe părintele Sarapavon, care a fost urmat de părintele Valerian, care l-a hirotonit ierodiacon.

La scurt timp după aceea, în noaptea din Vinerea Mare, chiar în timpul slujbei, un grup de securiști a pătruns în biserică și i-a luat la bătaie, urcându-i cu forța în camioane, după care au fost duși la Mănăstirea Căldă­rușani. Cei tineri au fost obligați să părăsească mănăstirea, per­mițându-se doar celor bătrâni și neputincioși să rămână. Părintele Damian nu voia cu nici un chip să părăsească mănăstirea şi a fost sfătuit să se prefacă nebun pentru a nu fi dat afară din mănăstire, lucru care de altfel i-a și reușit și de multe ori ne povestea acest episod la masă cu mult umor, în ciuda grozăviei celor petrecute.

La ceva timp după aceea, în 17 noiembrie 1971, a fost trimis sub ascultare la Schitul Sitaru, care la vremea aceea aparținea de Mănăstirea Căldărușani. Aici totul era o ruină. Existau doar câteva chilii din lut acoperite cu stuf, care fuseseră construite în 1944 de niște călugări basarabeni, fugiți din calea războiului. Mai erau în picioare zidul de incintă măcinat de vreme și biserica aflată într-o stare precară.

Ne spunea sfinția sa că chiliile erau găurite de șerpi și că trebuia să țină hrana într-un coș agățat cu sârmă de tavan pentru că altfel cădea pradă șobolanilor, iar uneori mai descoperea câte un șarpe cuibărit în așternuturi. S-a chinuit astfel doi ani, având cu el doar un câine.

În ascuns, se gândea să părăsească schitul, dar cu întărire de la Dumnezeu și îndemnat de duhovnicul său și de cei apropiați, rămâne și începe truda lungului proces de reconstrucție a mănăstirii.

Prima urgență era ridicarea chiliilor pentru că acelea vechi nu mai puteau fi reparate. Cu binecuvântare s-a început construcția stăreției, chiliilor, bucătăriei și a sălii de mese (trapeza).

Părinţii Gherontie şi Gherasim continuă lucrările la mănăstire

La ridicarea acestor construcții i-a fost alături neobosit și de mare sprijin vrednicul de pomenire arhimandrit Gherontie Ghenoiu, care pe atunci era slujitor la Catedrala Patriarhală. Al doilea sprijin a fost avocatul Gheorghe Părăușeanu, un ucenic de-al părintelui Gherontie, devenit mai târziu, la sfatul duhovnicului său, monahul Gherasim.

Cu timpul a fost necesar un alt corp de chilii deoarece părintele Damian adunase în jurul său mai mulți fii duhovnicești dornici de viață monahală.

Un lucru minunat, mărturisea părintele Gherasim, s-a petrecut în anul 1980. La acel moment nu mai existau bani suficienți pentru racordarea mănăstirii la rețeaua de curent electric și, ca prin minune, o doamnă a donat mănăstirii un inel. Acesta fiind dus spre evaluare la un bijutier, s-a dovedit a fi foarte valoros, acoperind aproape întreaga sumă ce era necesară racordării la rețea.

Biserica, neavând posibilități de încălzire pe timp de iarnă, era cu putință ca potirul cu Sfintele Taine să înghețe. Atunci s-a ivit în mintea părintelui Damian gândul ridicării unui paraclis de iarnă care ar putea fi încălzit mai ușor. Fiind în plină prigoană comunistă, când se demolau biserici peste noapte, era imposibil de obținut o autorizație de construcție pentru un asemenea lăcaș.

Plin de curaj și entuziasm, părintele stareț recurge la următoarea strategie: solicită aprobarea pentru construirea unui turn de apă și a unor anexe gospodărești, necesare și ele, dar în planurile turnului de apă se ascundea de fapt și incinta viitorului paraclis.

Pe parcursul lucrărilor de construcție a paraclisului, care a început în anul 1977, s-a demarat o riguroasă anchetă din partea autorităților și părintele stareț împreună cu părintele Gherasim, care era secretarul și economul mănăstirii, au fost arestați și supuși la tot felul de amenințări, inclusiv cu moartea.

Chiar când se judeca în ultimă instanță cauza celor doi arestați, părintele Ghenoiu, cu racla sfintelor moaște în mâini, se ruga fierbinte împreună cu obștea. Ca prin minune, după o lungă dezbatere, din sala de judecată a ieșit un funcționar cu dosarul în mână spunând: „Părinților, mergeți și construiți că de acum nici Ceau­șescu nu vă mai oprește!”.

Astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu și al Maicii Domnului, paraclisul a fost finalizat și pictat în ulei în anul 1986, sfințirea fiind săvârșită de Episcopul-vicar Roman Ialomițeanul, dându-i-se hramul „Nașterea Maicii Domnului” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, pentru care părintele stareț avea o nemărginită evlavie.

Continuarea lucrării în mănăstire de către actualii vieţuitori

La sosirea mea ca viețuitor în mănăstire în anul 1987, am prins o parte din etapele de construcție a clădirilor. Îmi aduc aminte că, din când în când, își făceau apariția cei de la Securitate pentru a vedea ce se mai întâmplă și atunci nouă, celor tineri, ne spuneau să nu ieșim la vedere deoarece regimul comunist nu concepea prezența tinerei forțe de muncă în mănăstiri.

La fiecare sfârșit de slujbă și la sfârșitul fiecărei mese, sfinția sa ne chema să cântăm câte un imn sau axion în cinstea Maicii Domnului pe notele muzicii psaltice.

Fiind un mare iubitor al muzicii psaltice, păstrând rigurozitatea genului, selectase un grup de tineri monahi și frați, printre care mă număram și eu, cu care făcea o pregătire intensă pentru a ne transmite mai departe spiritul viu al muzicii bizantine. Pentru acest lucru îmi aduc aminte că dăduse cuiva să facă pe comandă o tablă de scris pe care ne arăta semnele specifice notelor și scara diatonică pe care o repetam de zeci de ori.

În toți acești ani de păstorire ne-a înconjurat pe toți cei din obște cu o iubire protectoare și cu o mare grijă pentru sufletele noastre.

Maica Domnului, pentru care avea o dragoste nemărginită, l-a luat la cele veșnice chiar în ajunul praznicului de a ei Adormire, pe 14 august 2003.

O altă figură remarcabilă a fost părintele Gherasim. Era un om firav la trup, dar energic și, deși absolvise două facultăți, Dreptul și Teologia, atunci când i s-a propus hirotonia, din smerenie a refuzat, rămânând la treapta de monah și ipodiacon. Chiar a amenințat cu plecarea din mănăstire dacă se mai insistă asupra hirotoniei sale.

La slujbe nu stătea pe scaun decât la mare nevoie, atunci când era foarte slăbit, și făcea zeci de metanii, chiar dacă era mult îna­intat în vârstă. Avea o smerenie aparte, niciodată nu purta haine noi și în privința postului, miercurea și vinerea nu mânca nimic până în ziua următoare. De altfel, părintele mânca foarte puțin, neatingându-se de vin sau de pește.

Fiind plin de dragoste duhovnicească, mai ales pentru frații de călugărie nou-veniți, ne numea deseori „îngeri în trup”. Părintele Gherasim îl iubea mult pe Sfântul Calinic de la Cernica, iar în anul 2004, de Învierea Domnului, care a coincis cu sărbătoarea sfântului, a dorit să meargă să se închine la moaștele acestuia.

Fiind foarte slăbit din cauza postului aspru pe care îl ținea de obicei în Săptămâna Patimilor, post negru putem spune, deoarece nu mânca absolut nimic și nici măcar apă nu voia să bea, după ce s-a închinat moaștelor, a intrat în biserică să sărute și sfintele icoane. Simțindu-se rău, l-am însoțit afară pentru o gură de aer proaspăt, dar pierzându-și puterile a plecat la ceruri chiar în dreptul raclei cu moaștele Sfântului Calinic.

Putem spune cu adevărat că mănăstirea noastră a avut trei părinți cu o viață plină de sfințenie, care acum se roagă în cer către Domnul pentru noi toți. Meritul lor cel mai de preț a fost că au știut să formeze suflete pentru cer. Anul acesta, Mănăstirea „Sfântul Nicolae”-Sitaru împlinește 397 de ani.

Sursa: Ziarul Lumina

Hristos a Înviat!

Iubiți credincioși, astăzi este Ziua Învierii, astăzi este ziua mântuirii noastre! Domnul Hristos a pătimit, a murit și a înviat cu trupul și în acest fel ne-a mântuit. Mai precis, mântuirea noastră, adică izbăvirea de robia păcatului și a morții, s-a petrecut astfel:

Așa cum citim în cartea Facerii, moartea a intrat în lume în urma păcatului primilor oameni, ca limitare a răului, pentru ca cei răi să nu trăiască etern pe pământ. Pentru ca omul să nu mai moară era necesar să nici nu mai păcătuiască; un om care s-ar fi născut fără păcatul strămoșesc (adică zămislirea sa petrecându-se fără patimă) și care n-ar fi păcătuit absolut deloc în viața sa, acela s-ar fi mântuit pe el însuși, fiindcă moartea n-ar fi avut vreun drept asupra lui, iar dreptatea lui Dumnezeu n-ar fi permis diavolului să se atingă de viața lui și, astfel, ar fi trăit etern cu trupul în această lume.

De-a lungul generațiilor, însă, nu s-a născut vreun astfel de om și nici nu s-ar fi putut naște vreodată, din cauza firii noastre stăpânite de păcat și din cauza diavolului care în toată istoria omenirii a vegheat ca să nu se petreacă acest lucru.

De aceea, era necesar să se intervină Însuși Dumnezeu și să se întrupeze, pentru a birui El pentru noi deplin moartea.

Domnul Hristos s-a născut fără păcatul strămoșesc, din Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, n-a păcătuit deloc în toată viața sa pământească și, fiind drept și fără prihană, a fost omorât prin uneltirea diavolului (căci, fiind fără păcat, n-ar fi putut muri altfel decât prin ucidere, căci nici n-ar fi îmbătrânit, precum scrie Sfântul Grigorie Palama).

În acest fel Dumnezeu a rânduit ca sufletul unui Drept, Fiul Său, să ajungă pe nedrept în iad, în Împărăția morții, ca un biruitor, nu ca un osândit, pentru a-i scoate pe toți cei ce muriseră de la începutul lumii și care, după propovăduirea Evangheliei în iad, au acceptat-o (I Petru 3:18-20); iadul neavând vreo putere asupra Lui, datorită neprihănirii Sale, nu a putut să se opună voinței Lui de a scoate sufletele celor de acolo.

Apoi, încheind această lucrare, Domnul Hristos a înviat cu trupul transfigurat, pnevmatizat, adică înduhovnicit (plin de harul Duhului Sfânt), ridicând în acest fel nivelul de existență al trupului Său.

Până aici, Domnul Hristos a realizat mântuirea Sa și a celor ce până la El, murind, ajunseseră în iad, precum și a căpătat, după dreptate, putere asupra morții și a stabilit o viitoare înviere a tuturor oamenilor.

Biruința asupra morții a fost realizată prin Învierea Sa. Dar cum realizează, oare, Domnul mântuirea efectivă a noastră? Domnul Hristos ne-a lăsat, cu puțin înainte de Pătimirea Sa, anticipat, Taina Tainelor, adică Euharistia. În zilele noastre, în cadrul Sfintei Liturghii, pâinea și vinul se prefac, prin harului Duhului Sfânt, în Trupul și Sângele lui Hristos.

Prin Împărtășirea reală cu Trupul și Sângele Domnului Hristos Înviat, ne împărtășim cu Trupul Său pnevmatizat și introducem în ființa noastră Trupul Celui care a biruit moartea. În acest fel, devenind una cu Hristos, vom avea același parcurs al vieții ca și El: chiar de vom muri, vom învia și noi cu trupuri pnevmatizate, înduhovnicite, spre viața veșnică.

De aceea zice Mântuitorul: „Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viață veșnică, și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi”(Ioan 6:53-54).

Starea de existență a Omului Hristos după Înviere este superioară celei de dinainte (înainte de căderea protopărinților, trupul omenesc se afla într-o stare de existență necoruptă de păcat; după căderea în păcat, trupul omenesc a devenit păcătos, în dezacord cu sufletul, și astfel, firea omenească a devenit coruptă de păcat; iar după Învierea Domnului, firea omenească a Sa, El fiind Dumnezeu, a fost ridicată la gradul maxim de existență a sa, adică pnevmatizarea sau umplerea de harul dumnezeiesc, depășind astfel starea de dinainte de căderea în păcat a protopărinților).

După Înviere, Domnul Hristos se face nevăzut cu trupul, într-o clipă, lui Luca și lui Cleopa; la Apostolii Săi intră prin ușile încuiate; iar la patruzeci de zile de la Înviere, se înalță la cer cu trupul.

Puterea supranaturală dată trupului Său pnevmatizat o va da Domnul tuturor celor care se vor mântui, la învierea de obște, în ziua cea de apoi. Cu toate acestea, învierea cu trupurile nestricăcioase și nemuritoare este un dar pentru toți oamenii, drepți și păcătoși.

Prin Întruparea, moartea și Învierea Sa, Domnul Hristos a ridicat firea omenească la o stare de existență superioară celei paradisiace de la începutul lumii. Deci, lucrarea de mântuire săvârșită Domnului Hristos nu numai că ne-a izbăvit de moarte, dar ne-a dat și ceva în plus, ceva ce oamenii nici nu sperau vreodată să dobândească, anume ne-a promis starea superioară de dumnezei după har (adică prin harul Dumnezeiesc, nu prin ființa noastră), după a Doua Sa Venire.

Foarte succint, schematic, aceasta este lucrarea de mântuire, pe care Domnul nostru Iisus Hristos a realizat-o pentru noi prin Învierea Sa istorică, în urmă cu aproape 2000 de ani.

Să luăm aminte și la următorul aspect: la ce Dumnezeu avem noi! Cât de bun și smerit este Dumnezeul nostru! Pentru mântuirea noastră, El, Dumnezeu fiind, s-a lăsat a fi umilit și batjocorit, bătut și scuipat și omorât pe cruce gol, în văzul tuturor, a Mamei Sale, a ucenicilor Săi și a dușmanilor Săi, pentru ca astfel, după dreptate, să închidă de tot gura diavolului care ne avea în stăpânire; pentru că omul, păcătuind, ascultând de sfatul diavolului și nu de porunca lui Dumnezeu, s-a dat pe sine în stăpânirea tatălui păcatului; iar Mântuitorul, drept fiind și fără păcat, fără dreptate a pătimit de la diavolul, cel care a orchestrat din ascuns toate câte a suferit Mântuitorul și, astfel, diavolul nedreptățindu-L pe Domnul, a devenit dator lui Dumnezeu, iar Dumnezeu ne-a răscumpărat din ghearele lui.

Iubiți credincioși, să nu fim nepăsători față de Învierea Domnului și de lucrarea Sa de mântuire a oamenilor, ci înțelegând cu mintea cele expuse mai sus, să și făptuim în acord cu ele, spre a noastră mântuire, pe care, să dea Domnul ca toți să o dobândim!

Fotografii Vinerea Mare – slujba Prohodului – 3 Mai 2024:

Fotografii slujba Învierii – 5 Mai 2024:

Minunat este Dumnezeu întru sfinții Săi

Sâmbătă, 30 martie 2024, din mila bunului nostru Dumnezeu și a Maicii Sale Sfinte, racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, a sosit și la Mănăstirea noastră, „Sfântul Nicolae – Sitaru”.

Aducem prinos de recunoștință Preasfinției Sale, Părintelui Episcop Timotei, dimpreună cu delegația care a făcut posibil acest minunat eveniment cu o încărcătură duhovnicească deosebită pentru toți cei care au fost prezenți.

Mulțumim, în primul rând, Preafericirii Sale, Părintelui Patriarh Daniel, pentru această bucurie unică, de a avea acest dar binecuvântat, această comoară neprețuită, aici pe vatra Mănăstirii Sitaru așezată în vechii Codrii ai Vlăsiei.

Vă mulțumim și vouă, dragii noștri creștini iubitori de Dumnezeu și de sfinți, care ați venit la chemarea Sfântului Cuvios Dimitrie și a Sfântului Nicolae, ocrotitorul chinoviei noastre, pentru a întâmpina așa cum ați știut voi mai bine, cu rugăciunea pe buze, îmbrăcați frumos în costume naționale, cu flori în mână și cu bucurie în suflet, pentru a-l cinsti cu cântări de laudă și a lua binecuvântarea și ajutorul sfântului.

Preoții și obștea sfintei mănăstiri, dimpreună cu credincioșii, au trăit momente de înaltă bucurie duhovnicească, rugându-se cu toții cu mare emoție și rostind canonul și acatistul Sfântului Dimitrie până la sosirea moaștelor.

S-au împărțit iconițe și cărticele cu acatistul sfântului, ca toți, într-o unitate, să se roage lui Dumnezeu și sfântului.

Racla cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, este și va rămâne pentru credincioșii pământului românesc o comoară de mare preț și izvor de daruri nesfârșite pentru toți cei care se apropie de ea cu credință și cu duh de smerenie creștină.

Sfinții sunt prietenii și casnicii lui Dumnezeu, fii și moștenitori ai Împărăției Cerurilor. Cinstim pe sfinții lui Dumnezeu, pentru că ei și-au încredințat viața slujirii Domnului și aproapelui și sunt acele exemple, modele vii, ale vieții trăite în Hristos, cu Hristos și pentru Hristos.

Viețile lor ne sunt izvor neprețuit de îndrumare pe calea mântuirii. Ca fii ai lui Dumnezeu în ceruri, ei mijlocesc neîncetat pentru noi la Părintele luminilor, ocrotindu-ne și ajutându-ne în lupta cu păcatul.

În scurta și fugara noastră călătorie pe oceanul acestei vieți trecătoare să urmăm și noi, creștinii, viața cea curată a Sfântului Cuvios Dimitrie, să cultivăm curăția inimii, bunătatea, smerenia, rugăciunea și milostenia cu care sfântul s-a împodobit ca și cu o haină de lumină, cât a viețuit în trup.

Aceste roade ale lucrării Duhului Sfânt să se sădească și să rodească și în inimile noastre de fii urmași ai Bisericii Apostolice, întemeiată de Hristos.

Pentru cei care, din diferite pricini, nu au putut veni la întâmpinarea Sfântului Dimitrie la mănăstirea noastră, „Sfântul Nicolae – Sitaru”, informăm că Pelerinajul cu moaștele Sfântului continuă și în luna aprilie, în București, după cum urmează:
1 aprilie – Protoieria Sector I Capitală
2 aprilie – Protoieria Sector II Capitală
8 aprilie – Protoieria Sector III Capitală
9 aprilie – Protoieria Sector IV Capitală
15 aprilie – Protoieria Sector V Capitală
16 aprilie – Protoieria Sector VI Capitală (sfârșitul pelerinajului)

De asemenea, în perioada 12-14 iulie 2024 va fi organizată la Catedrala Patriarhală Sărbătoarea aniversară a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, pentru împlinirea a 250 de ani de când ocrotește Municipiul București și tot teritoriul românesc.

Pe data de 12 iulie, la ora 20:00, va avea loc o procesiune, iar pe 13 iulie, de la 09:30 – Sfânta Liturghie oficiată de membrii Sfântului Sinod în frunte cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Mulțumim și dăm slavă lui Dumnezeu pentru toată lucrarea duhovnicească pe care o arată față de noi, oamenii, prin Biserica Sa cârmuită de Duhul Său Cel Sfânt!

Fotografii eveniment:

Video eveniment:

2024 este anul în care se împlinesc 250 de ani de când moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou au fost aduse la noi în țară

afis-procesiune-30-martie 2024

Însemnat prilej de bucurie și sfințire!

Pe data de 30 martie, cu ocazia împlinirii în acest an a 250 de ani de la aducerea la București a moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie Basarabov, racla cu sfintele sale moaștele va fi purtată în procesiune prin întreg Protopopiatul Ilfov-Nord.

Racla cu moaștele Sfântului Dimitrie va ajunge și la mănăstirea Sitaru, în jurul orei 16:00, unde va rămâne preț de 10 minute. În fruntea delegației se va afla Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, care va rosti cu această ocazie o rugăciune și îi va binecuvânta pe credincioșii prezenți.

Având în vedere raritatea unui astfel de eveniment, cât și prilejul de a ne umple de har, ca dar din partea Sfântului, vă invităm să-l întâmpinăm pe Sfântul Cuvios Dimitrie cum se cuvine, în număr cât mai mare, cu flori în mâini și cu rugăciune în inimi.

Detalii eveniment:

De astăzi începe Marele Post al Paștilor

Ultimele trei săptămâni au fost de pregătire, urmează cele 40 de zile de post, care, dacă numărăm zilele din calendar, se termină în vinerea dinaintea Sâmbetei lui Lazăr, după care urmează opt zile de post desăvârșit și, la final, Praznicul praznicelor și Sărbătoarea sărbătorilor, Ziua Învierii Domnului (5 mai).

Care este scopul postului?

Sfântul Ioan Casian, în prima dintre Convorbirile sale, menționează că scopul tuturor eforturilor ascetice ale creștinilor nu poate fi altul decât umplerea de dragoste curată, dumnezeiască, față de Dumnezeu și de semeni. La fel și postul, prin înfrânarea poftelor, care sunt exprimări ale voinței egoiste a trupului, redobândind stăpânire asupra trupului și, astfel libertatea sufletului, creștinul postitor își poate exprima dragostea fără împiedicarea patimilor.

Cuviosul Evagrie Ponticul, în lucrarea sa, Cele opt duhuri ale răutății, enumeră patimile de căpătâi, din care izvorăsc toate celelalte. Și, totodată, arată că fiecare dintre ele, în afară de mândrie și de slava deșartă (care au o stare independentă de celelalte putând să ispitească atât pe cel mai mare nevoitor, cât și pe cel mai trupesc om), decurg dintr-o patimă precedentă (toate fiind întrelegate precum verigile unui lanț).

Astfel, arată Cuviosul, sursa tuturor patimilor este lăcomia pântecelui (nu întâmplător și păcatul primilor oameni a fost reprezentat tot de neînfrânarea de la mâncare, pântecele fiind bine intuit de șarpele cel vechi ca punctul cel mai vulnerabil al omului).

Astfel, din lăcomie izvorăște desfrânarea, din desfrânare – iubirea de arginți –, din aceasta – întristarea, apoi mânia și lenea.

Prin post se taie rădăcina tuturor patimilor.
Dar, ce fel de post? Mai știm să postim?

Rânduiala în Postul Mare prescrie o singură masă pe zi, de luni până vineri, și aceea din alimente uscate (semințe, măsline, stafide, fructe), iar sâmbăta și duminica, două mese, cu ulei. Pentru mulți, această regulă pare ruptă de realitate. Toată lumea știe că, dacă nu mănânci, mori. La fel a zis și șarpele Evei, care, dacă a mâncat a murit.

Deci, să avem încredere în canoanele și rânduielile Bisericii, că harul lui Dumnezeu nu-l lasă pe cel care se nevoiește. De fapt, atunci când omul se află, pentru Dumnezeu, într-o nevoie, atunci se pogoară și harul, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Când sunt slab, atunci sunt tare” (2 Corinteni 12:10). Dar toate, cu binecuvântarea duhovnicului, fără de care tot efortul ascetic va fi lesne deturnat de vrăjmașul prin umflarea mândriei din noi.

Să ne bucurăm, deci, de zilele de luptă duhovnicească ce ne stau înainte, căci sunt spre mântuirea noastră și, să ne nevoim după putere, dar cu mărinimie de suflet, concentrându-ne nu atât pe partea negativă a înfrânări, adică abținerea de la anumite alimente, cât pe latura sa pozitivă: eliberarea minții de tirania patimilor și adunarea ei la rugăciune curată.

Post binecuvântat tuturor!

Pagina Facebook a Mănăstirii Sitaru

Raport campanii sociale - Mănăstirea Sf Nicolae - Sitaru

Deschide raport campanii sociale aici

Retrăiri istorice în veacul XXI

La invitația domnului Cdor prof. univ. dr. Jipa Rotaru, ne-am bucurat sa participăm la deschiderea celei de a XIX-a ediții a Sesiunii de comunicări științifice “Retrăiri istorice în veacul XXI.”

Temele sesiunii actuale sunt dedicate Constituției de la 1923 și revenirea Dobrogei în granițele Țării, fapt petrecut la anul 1878, dar și comemorării marelui cărturar Dimitrie Cantemir de la a cărui trecere la cele veșnice se împlinesc 300 de ani.

Sunt anunțate peste 35 de prezentări tematice, autorii făcând parte din mediul academic, universitar, din cadrul Forțelor Armate, cercetători sau iubitori de istorie, între care am putea aminti nume sonore.

I-am îndemnat pe distinșii participanți să fie asprii cu istoria, să nu tăgăduiască adevărul istoric, să îl facă cunoscut prin mărturisire și să îl transmită generațiilor următoare; că nimic nu putem face fără Dumnezeu și datori suntem ca în rugăciunile noastre să cerem preoți rugători și râvnitori, dar și conducători vrednici, iubitori de neam și Țară.

Remarcabil este faptul că profesorul militar Jipa Rotaru, cu o activitate academică prodigioasă, a reușit să coaguleze în jurul personalității sale, oameni de mare valoare intelectuală și morală. Mai mult, a reușit ca în Câmpia Barăganului, într-o localitate cu puternice valențe istorice, prin prezența trecută a primului ministru, Barbu Catargiu, să aducă cercetarea științifică la un nivel nemaiîntâlnit pentru o așezare sătească.

Așadar, găsim cu putință ca într-o comună, unde caracterul predominant este agricultura, să se
nască și să fie susținute vreme de două decenii sesiuni de prezentări științifice naționale și internaționale, fapt care ne bucură și ne oferă un exemplu demn de a fi urmat.

Călătoria istorică a marilor momente din viața poporului român continuă pentru două zile, consecutive, spre bucuria tuturor participanților, ca adevărate retrăiri prin cunoaștere și aprofundare, într-un cadru ales și binecuvântat.

Pentru bucuria comuniunii și pentru frumusețea unei asemenea lucrări, a slujirii culturii prin știință, aducem prinos de recunoștință organizatorilor, dând slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru toate!

Video eveniment:

Fotografii eveniment:

Campaniile umanitare continua...

Cu mila Bunului Dumnezeu am terminat acțiunile lunii septembrie, 2023, destinate pregătirii elevilor pentru școală.

Multe lipsuri și multe povești de viață găsim ascunse, trăite în chip smerit de de micuții care abia dau piept cu viața și lumea care îi înconjoară…o lume pe care o visează sa fie mai bună, plină de fericire, să nu mai fie dureri și nevoi…

Însă, spre rușinea noastră, noi, adulții care controlăm și orânduim această lume, în egoismul care ne caracterizează, nu suntem capabili, nici măcar pentru bucuria pruncilor noștri să oferim o lume mai bună, mai frumoasă, mai ancorată în iubirea de Dumnezeu și aproapele. Atât de rău am decăzut, atât de rău ne-am deformat spiritual, încât ne sacrificăm pentru scopuri mizerabile, chiar și proprii copii!

Parcă, nu ne mai ajunge sau nu ne mai încape pământul pe care cu atâta generozitate ni-l rânduiră Milostivul Dumnezeu.

Așadar, cugetând cu înțelepciune, negreșit, avem loc și de bine peste atâtea neputințe care încearcă lumea aceasta.

Și, intru bucuria de a lucra puțin spre binele aproapelui nostru, am reușit sa susținem patru comunități parohiale și două unități școlare.

Nu cu mult și cu nimic peste firea din ce se poate face, darurile noastre au mers către parohiile Moara Săraca și Netezesti din județul Ilfov, Olarii Vechi din județul Prahova, Fierbinți Târg din județul Ialomița și la unitățile școlare din Maia și Cosereni, județul Ialomița, acolo unde activează, ca profesor de religie, unul dintre tinerii noștri voluntari.

Va mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte, pentru sprijinul financiar sau material acordat!

Pentru împreună slujirea aproapelui, părinților Cornel Enache, Andrei Ghiaur, Tudor Rizea și George Tatu, dar și prof. de religie Theodor Stelian Davila, le mulțumesc cu bucurie!

Mulțumesc tinerilor voluntari, Melania si Bogdan, Andreea și George, Theodor Stelian, Omar și Florin Valentin, pentru binecuvântata osteneală, răbdare și dăruire!

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii:

Fotografii

Recepție lucrări - Septembrie 2023

În data de 14 septembrie 2023, la Mânăstirea Sitaru a avut loc Recepția la terminarea lucrărilor de restaurare, conservare și punere în valoare.

Poate nu întâmplător, Inspectoratul de Stat in Construcții nu a avut o altă zi disponibilă pentru trimiterea inspectorului de specialitate în teritoriu, decât ziua binecuvântată a Înălțării Sfintei Cruci.
Credem că din mila și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care pe toate le rânduiește spre folosul omului, Proiectul de restaurare, conservare și punere în valoare a edificiilor din cadrul Ansamblului de monumente istorice ale Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru (Balamuci) s-a derulat pe parcursul a 7 ani, iar lucrările de execuție pe parcursul a 3 ani, fiind finalizate la data de 31 mai 2023.

Toată jertfa și toate strădaniile acestor ani, au fost încheiate și dăruite Bunului Dumnezeu, ca o aleasă ofrandă, înălțată la zi de mare praznic, simbolic, întru mulțumirea și mângâierea tuturor celor ce s-au ostenit.

La final, aducem prinos de recunostinta, multumire și prețuire, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Domnului Președinte al Consiliului Județean Ilfov, Hubert Petru Ștefan Thuma, Domnului Primar al comunei Nuci, Vasile Georgel, Domnului Primar al comunei Grădiștea, Mihail Toma, reprezentanților ADR București-Ilfov, reprezentanților Ministerului Culturii și colaboratorilor direcți, consultanți, proiectant, constructor și restauratori!

Un proiect complex care a implicat multă muncă și determinare cu mii de ore petrecute la birou sau pe șantier ca mulțumirea unei lucrări împlinite să se regăsească în admiterea recepției, acordată de Comisia de recepție, membrii acesteia apreciind, unanim, eforturile depuse și rezultatul final al lucrărilor.

Execuția lucrărilor s-a realizat pe baza Autorizatiei de construire nr. 1/2020, emisă de UAT Nuci, valoarea totală a proiectului fiind de 8.544.807,28 lei cu TVA. Valoarea TVA de 1.364.296,96 lei este nedeductibilă și rămâne la bugetul de stat, conform Certificatelor de nedeductibilitate, eliberate de ANAF.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor a fost desemnată prin Hotărârea nr. 063/2023, dată de Consiliul Economic al Mânăstirii Sitaru, conform HG 293/1994, fiind compusă de reprezentanții, Arhiepiscopiei Bucureștilor, UAT Județul Ilfov, UAT Nuci, ISC Ilfov, Direcția Județeană pentru Cultură Ilfov, Ministerului Culturii (2 specilaliști) si prezidată de Ierom. Hrisostom Iorgulescu.

La recepție au fost invitați să participe, proiectantul, constructorul și specialiștii restauratori pe toate cele trei categorii, piatra, lemn și frescă, secretariatul comisiei fiind asigurat de diriginții de șantier, coordonați de domna inginer Victoria Jipa. Rezultatul final al Comisiei de recepție a fost a fost întărit prin semnătura reprezentantului legal al beneficiarului, părintele stareț, Arhim. Natanael Haraga.

Prin recepția lucrărilor s-a încheiat o importantă etapă, edificiul urmând să intre în perioada de garanție până la data de 30-11-2028. Conform condițiilor de accesare a fondurilor europene, timp de 5 ani, beneficiarul este obligat să nu schimbe destinația de folosință , iar noi, nădăjduim ca niciodată și până la sfârșitul veacurilor chinovia Sfântului Nicolae să nu își piardă slujirea și misiunea pentru mântuirea neamurilor.

Precizăm, cu recunoștința cuvenită, că acest proiect nu era cu putință a prinde viață fără sprijinul nemijlocit al Consiliului Județean Ilfov care a asigurat cofinanțarea de 2% și toate cheltuielile neeligibile, însă absolut necesare. Diferența de 98% din valoarea eligiblă a proiectului a fost asigurată din fondurile europene pe Axa 5/5.1(Patrimoniul cultural), prin Ministerul Dezvoltării și Agenția de Dezvoltare Regională București-Ilfov.

Smerită mulțumire și plecăciunea inimilor noastre le aducem Sfântului Nicolae pentru purtarea de grijă și îngăduința de a-i primenii casa…

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii:

Fotografii

Vizita PS Marcu, episcopul ortodox al Kenyei de Vest

Vizita istorică a unui episcop ortodox african la Mănăstirea Sitaru
La sărbătoarea Sfinților Părinți Ioachim și Ana, viețuitorii mănăstirii s-au bucurat de vizita Prasfintitului Marcu, episcopul ortodox al Kenyei de Vest.

Este pentru întâia oara când un episcop african binecuvintează obștea Mănăstirii Sitaru, momentul de azi, reverberând bucuria duhovnicească de odinioară, când, la 1657, boierii Greceni și părinții nevoitori au primit, cu multa dragoste, pe Preafericitul Macarie, Patriarhul Antiohiei, însoțit de vrednicul cronicar Paul din Alep.

Așadar, la amiază, în lumina binecuvântată a soarelui, și parca în căldura binecuvântată a Africii, Preasfințitul Marcu al Kenyei de Vest, însoțit de părintele Caesar Cranta și protopsaltul George Grajdan a pășit în locul de pomenire a strămoșilor Sfântului Constantin Vodă Brâncoveanu, unde este cinstit cu mare evlavie Svetli Nicolae cel blând și bun.

În cântări de toacă și clopote, Înaltul Ierarh a fost întâmpinat de Părintele stareț Natanael și de soborul slujitor, fiind condus în biserica istorică unde s-a săvârșit un polihroniu.
Cuvântul de întâmpinare a fost rostit de părintele secretar Hrisostom, iar părintele Stareț Natanael i-a înmânat Prasfintitului Marcu un dar din partea mănăstirii, mulțumindu-i pentru vizită.

Preasfinția Sa a mulțumit pentru avramica primire și pentru masa bucuriei la care a fost invitat, dând mărturie despre ce înseamnă propovăduirea Evangheliei lui Hristos în Africa.
Am învățat de la Preasfinția Sa ce înseamnă misiunea și pastoratia pe tărâm Kenyan, despre încercările oamenilor săraci și bolnavi, despre bucuriile simple și despre zâmbetele nevinovate ale micuților, în care, sunt cuprinse dragostea și bucuria întregii lumi.

Și, gândidu-ne că poate într-o bună zi vom putea ajuta, concret, pe cei necăjiți din Kenya, tot în sunete de clopote și toacă, l-am condus pe preasfințitul ierarh, urandu-i călătorii misionare binecuvântate, putere de slujire și rodnice împliniri.

Pentru bucuria acestei zile, mulțumim Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Sfinților Părinți, Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Sfântului Nicolae și dăm Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Video:

Video Link 1

Video Link 2

Fotografii:

Fotografii

Maica Domnului pelerina în casa Sfinților Sai părinti

Ne-am bucurat la vestea că icoana Maicii Domnului Kazanskaia de la Mănăstirea Sitaru este dorită în mijlocul credincioșilor de la Biserica Sfinții Ioachim și Ana din București.
Din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh, Daniel, părintele Ciprian Tudor cu multa dragoste ne-a adresat invitația de a aduce Icoana Maicii Domnului în seara zilei de 8 septembrie.
După hramul de la biserica paraclis a Mănăstirii Sitaru, icoana a fost scoasă în sunetul clopotelor și bătăi de toacă, fiind pregătită de procesiune. Din ascultarea părintelui stareț Natanael icoana Preasfintei Maici a fost însoțită de părintele Hrisostom Iorgulescu și părintele Cosma Osman.

La Parohia Oborul Vechi, Maica Domnului a intrat simbolic casa dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana, fiind primită în lacrimi de bucurie de toți cei ce i-au cerut ajutorul și binecuvântarea.
În biserica parohială s-au rostit ectenii, mulțumind Milostivului Dumnezeu pentru toate, apoi, după cuvenitele cădiri, în imnuri de laudă, Icoana Maicii Domnului a fost așezată lângă alte două Icoane binecuvântate.

Și, nu întâmplător, din pronie divină, Icoana Maicii Domnului de la Poceaev s-a întâlnit cu Icoana Maicii Domnului din Kazan, ca Stăpâna lumii, Născătoarea de Dumnezeu să se roage pentru pacea dintre neamurile ortodoxe și a lumii întregi, iar sămânța războiului să se sfărâme.
A urmat o frumoasă procesiune pe străzile din jurul sfintei biserici, amintind parcă de procesiunea primelor veacuri creștine, sau de marile solemnități cultice din vremea pierdutului Bizanț.

Ne-am desfătat duhovnicește în comuniunea liturghiei de Duminică, în reîntâlnirea unor oameni cu duh bun, în ospitalitatea, deja cunoscută, a părintelui Ciprian Tudor, iar în binecuvântată zi de luni, am întâmpinat-o pe Maica Domnului la revenirea în mănăstire.

La final, delegația Parohiei Oborul Vechi, condusă de părintele Ciprian Tudor, a vizitat Mănăstirea Sitaru, fiindu-le prezentate biserica istorică, închinată Sf. Nicolae și paraclisul, zidit întru pomenirea Nașterii Maicii Domnului și a Sf. Ap. Petru și Pavel.

Pentru neuitarea unor asemenea momente de bucurie și înălțare sufletească, cei prezenți s-au unit pe lupa aparatului foto, într-o frumoasă fotografie de grup.
Pentru toate aceste nemeritate mângâieri duhovnicești, aducem prinos de mulțumire Maicii Domnului și tuturor Sfinților…

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Video:

Video Link 1

Video Link 2

Video Link 3

Fotografii:

Fotografii

Campaniile umanitare continua..

În luna August ne pregătim pentru școală.
Suntem conștienți că educația de performanță nu se poate realiza fără o bază materială solidă.
Înțelegem că nu putem rezolva favorabil toate cazurile aflate în dificultate. Întâlnim familii numeroase cu mulți copii, familii monoparentale sau copii aflați în grija bunicilor întrucât părinții dintr-un motiv anume, iau abandonat sau nu îi pot ajuta.

Față de toți aceștia, în luna august, atât cât ne-a îngăduit Bunul Dumnezeu am încercat să aducem puțină încredere, bucuria că se poate, iar orice ajutor este expresia că Dumnezeu ne iubește, ne ajută și nu ne lasă în momentele de încercare.

Nu este mult ceea ce am putut oferi prin dragostea donatorilor și a binefăcătorilor noștri, însă am dăruit cu bucurie, cu dragoste și cu gândul că întotdeauna va fi loc și de mai bine.
În această campanie am reușit să pregătim doi elevi de la unitățile școlare din Grădiștea și Nuci, județul Ilfov, cu garderobă completă, ghiozdan echipat cu rechizite și produse de igienă.
Peste 120 de perechi încălțăminte de toamna-iarna și caciuli pentru sezonul rece au fost dăruite copiilor din două comunități parohiale din zona de munte , Posești și Ariceștii Zeletin, județul Prahova.

Aceleași daruri au fost dăruite elevilor de la Școala Generală din Bărcănești, județul Ialomița.
Și, într-o ultima acțiune, ne-am străduit că patru parohii din Judetul Ilfov să primească ghiozdane complet echipate, bucuria darurilor indreptandu-se către comunitățile din Grădiștea, Sitaru, Micsunestii Mari și Balta Neagră.

In demersul nostru nu am fi izbutit fără dragostea donatorilor și a binefăcătorilor, cărora, cu recunoștință le mulțumim!
Pentru frumoasa colaborare, in interesul celor mici, mulțumim in chip deosebit părinților parohi și cadrelor didactice: pr. Alexandru Enache (Parohia Posești), pr. Cristian Petre (Parohia Ariceștii Zeletin), pr. Alexandru Popescu (Parohia Grădiștea), pr. Petrus Boboc (Parohia Sitaru), pr. Caesar Cranta (Parohia Micsunestii Mari), pr. Ghe Nuta Popescu (Parohia Balta Neagră), prof. Victoria Titiliuc (Sc. Gen. Grădiștea), prof. Daniela Andreescu și prof. Liliana Pantoianu (Sc. Gen. Nuci) și prof. Teodor Stelian Davila (Sc. Gen. Borănești)!

Prin puținul nostru suntem misionari în ogorul faptelor bune, incercam sa bucuram inimi și să schimbăm mentalități, arătând că acolo unde Domnul vrea, iar omul lucrează, se împlinesc lucrari binecuvântate.

Intru final, mulțumesc pentru împreună-lucrare, tinerilor voluntari, Melania și Bogdan Prisacaru, Andreea și George Corneci, Matei Fekete și Theodor Davila!

Slavă lui Dumnezeu pentru nemărginita Sa dragoste și purtare de grijă!

Fotografii

Campaniile umanitare continua..

A vrut Milostivul Dumnezeu ca în luna lui “cuptor” sa aducem un strop de bucurie în inimile celor mai încercați întru neputintele vieții.

Din urbea boierilor Maxineni, ctitori ai locurilor, aidoma Grecenilor și mai târziu Gradistenilor, am ajuns peste peticul de pădure al Vlasiei pana la Moara Săraca…localități cu nume înfipte în istoria vremurilor de demult, încăpățânate, parcă, cu mult curaj sa dea mărturie despre ce au fost cândva, chiar în aceste răstimpuri ale modernismului.

Oamenii de azi, asemenea celor de mult adormiți în tintirimurile de lângă biserici, își duc lupta de zi cu zi, nădăjduind in bine, în frumos, în bucuria de a fi lângă cei dragi sau de a-i revedea cât mai curând…si viața omului este lupta și, iar lupta!

Grijile se împletesc cu nadejdiile, durerile se ingeamana cu bucuriile, iar sufletul omului cu tainele lui, îl știe numai Bunul Dumnezeu și duhovnicul în scaunul spovedaniei.
Părinții Alexandru Popescu și Cornel Enache ne-au primit cu multa bucurie, primenindu-ne la pas mărunt prin parohiile păstorite la cei care au nevoie de grija preotului și a comunității.
Întâlnit-am chipuri pline de smerită răbdare în fața neajunsurilor, din care izvorau multă odihnă, multă liniște, încredințarea ca pe toate, Dumnezeu le așează după voia Sa, plină de iubire și de neuitare.

Nu am uitat nici de micuții școlari, alți doi de la Unitățile de învățământ din Grădiștea și Nuci, primind daruri frumoase: trusou complet de îmbrăcăminte, încălțăminte, ghiozdan, rechizite, dulciuri și produse de igiena.

Va mulțumim tuturor pentru susținere si ajutorul oferit!
Mulțumim Pr. Alexandru Popescu de la Parohia Grădiștea, Maxineni, Pr. Cornel Enache de la Parohia Moara Săraca, prof. Victoria Titiluc de Sc. Gen. din Grădiștea, prof. Daniela Andreescu, și prof. Liliana Pantoianu de la Sc. Gen. Nuci, pentru implicare și frumoasa colaborare!
Mulțumim voluntarilor Melania și Bogdan Prisacaru, Andreea și George Corneci, Daniela și Teodor Davila, Florin Dinu, care cu multa dragoste și-au rupt din timp pentru a împlini aceasta misiune socială!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii

Restaurări Mănăstirea Sitaru - Logistică și comandament de șantier

În cadrul programului de restaurare, conservare și punere în valoare al Ansamblului de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, cod SMIS 119517, în perioada octombrie 2022 și mai 2023 au fost realizate următoarele lucrări de execuție:

Logistică și comandament de șantier

• periodic, beneficiarul prin coordonatorul de proiect a identificat nevoile specifice ale șantierului și le-a prezentat obiectiv proiectantului, dirigintelui de șantier și executantului general
• pentru armonizarea echipelor de lucru și pentru aplicarea diferitelor soluții, mai ales în situațiile interdisciplinare, s-a întrunit comandamentul de șantier: reprezentantul liderului de proiect, beneficiar, proiectant, diriginte de șantier, executantul general și reprezentanții specialiștilor pe componente artistice
• documentațiile privind situațiile de lucrări, plățile, dispozițiile de șantier, s-au întocmit la zi
• a fost încheiată recepția lucrărilor la pictura murală (restaurare) din partea Arhiepiscopiei Bucureștilor

Lucrările de execuție au fost încheiate la data de 31 mai 2023, iar în acest sens, executantul general a emis adresa de înștiințare.

În perioada imediat următoare sunt organizate recepțiile lucrărilor.

Gândul de mulțumire și recunoștință la finalul unei lucrări împlinite se îndreaptă către toți aceia care prin rolul rânduit de pronia milostivirii lui Dumnezeu au contribuit la realizarea unui proiect frumos, elaborat, complex și care poate fi folosit drept exemplu pentru proiecte similare.

Povestea a inceput prin 2009/2010 când s-a încercat obținerea unei finanțări europene pentru întregul complex monahal. Nu a fost să fie! Un alt proiect considerat valoros și, într-adevăr valoros, istoric, cultural, artistic, a primit finanțarea. Ne-a părut rău, dar nu am renunțat!

În anul 2016 am reluat discuțiile privind realizarea unui parteneriat cu UAT Consiliul Județean Ilfov în vederea obținerii unei finanțări europene pe axa 5/5.1 Patrimoniul cultural.

În anul 2017 a fost semnat Acordul de parteneriat între Consiliul Județean Ilfov (care asigură cofinanțarea de 2% și cheltuielile neeligibile, însă necesare prin natura proiectului) și Manăstirea Sitaru prin bunăvoința domnului președinte Marian Petrache.

Bineînțeles, un asemenea început a primit binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, întrucât lucrurile bune cu îndrumare și binecuvântare se pornesc.

Au urmat procedurile legale de atribuire pentru întocmirea DALII și obținerea tuturor avizelor de specialitate, conform Certificatului de urbanism.

In februarie 2019 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 3203 între CJ Ilfov ca lider de proiect din partea Beneficiarului și Agenția de Dezvoltare Regională București-Ilfov, prin cei doi reprezentanți legali, dl. Președinte Marian Petrache și dl. Director Dan Nicula.

Ulterior au fost declanșate procedurile de Licitație publică, implicit sesiunea de clarificări, privind următoarele servicii: proiectare, execuție și dirigenție de șantier.

Proiectul Tehnic (DTAC, DTOE, DDE) a fost realizat de dl. arhitect Bogdan Teodorescu.

Dirigenția lucrărilor de execuție a fost asigurată de d-na inginer Victoria Jipa și colegii domniei sale pe componente de specialități (instalații, componente artistice etc.).

Lucrările generale de execuție au fost realizate de echipa coordonată de dl. inginer Stătică Ion.

Restaurarea picturii murale în tehnica fresco a fost dusă la bun sfârșit de echipa coordonată de dl. pictor restaurator Cătălin Palamariu.

D-nei specialist restaurator Teodora Necula si d-nei restaurator Elena Ciocoiu, alături de echipa cu care colaborează, le-a revenit sarcina restaurării componentelor artistice din lemn: catapeteasmă și uși intrare.

De restaurarea elementelor din piatră s-a ocupat echipa coordonată de dl. Marian Dăbuleanu.

Menționăm că proiectul de la Manăstirea Sitaru s-a bucurat de permanenta atenție a Consiliului Județean Ilfov prin actualul președinte dl. Hubert Petru Ștefan Thuma, care s-a asigurat că va fi terminat în bune condiții și la termenul stabilit prin contractul de finanțare.

Nu pot trece cu vederea pe colaboratorii din CJ Ilfov (din prezent, sau din anii trecuți) care cu multă trudă s-au îngrijit ca acest proiect să respecte termenele și procedurile legale, să fie un proiect de suflet și să aibă o finalitate de succes: Ionel Scrioșteanu, Constantin Călinoiu, Ileana Person, Remus Trandafir, Alexandrina Niță, Gabriela Aldea, Gabriela Ghimiș, Gabriel Dragomir și echipa de la comunicare pentru prezentările publice și filmările de promovare.

De asemenea, amintesc pe dl. primar Vasile Georgel al comunei Nuci și dl. primar Toma Mihail al comunei Grădiștea care nu au pregetat în a ne oferi tot sprijinul. Iar, la început când totul ridica semne de întrebare, pe zona de consultanță îmi aduc aminte de silința a doi oameni care iubesc chinovia de la Sitaru: Luciana Stan și Cristian Salagor.

Nu pot să nu amintesc de munca elaborioasă a echipei de consultanță și a d-nei Laura Radovan, expert cooptat.

Iar la final, gândul de bine se îndreaptă către ostenitorii din sectoarele de resort ale Centrului Eparhial, între care amintesc: Sectorul Exarhat prin părintele exarh Nectarie Șofelea și părintele secretar Simeon Cuțui, Sectorul Patrimoniu prin părintele consilier Aurel Vlaicu și dl. Costel Nacu, Sectorul Monumente și Construcții Bisericești prin dl. inginer Mircea Podoleanu, pr. Alexandru Anghel și pr. Ilie Iulian Stan.

Nu uit Obștea Manăstirii Sitaru condusă de părintele stareț Natanael Haraga, care cu bunătate și îngăduință a înțeles ce înseamnă acest proces, marcat adesea prin deranj, zgomot, sau diverse inconveniente.

După ce am câștigat contestația licitației publice la CNSC și Curtea de Apel, lucrările propriu-zise s-au desfășurat în baza unui grafic de execuție între aprilie 2021 și mai 2023.

Așadar, Proiectul de Restaurare, conservare și punere în valoare a obiectivului monument istoric, precum și crearea unei infrastructuri conexe, a necesitat o muncă susținută din partea tuturor specialiștilor implicați de la proiectare până la execuție, fiind de durată, înre anii 2017 și 2023, însă cu un rezultat care bucură inimile credincioșilor, pelerinilor sau ale vizitatorilor dornici de a retrăi, măcar pentru puțină vreme, istoria acestor locuri.

Proiectul a fost supus comisiilor de specialitate de la Ministerul Culturii, Patriarhia Română, Apele Române, Mediu, ISU, ISC, ori de la alte instituții (electrica, apă, canal etc.), fiind tot timpul monitorizat și evaluat de reprezentanții ADR București-Ilfov și ai Consiliului Județean Ilfov.

Aici nu este vorba de funcții și de poziții publice…aici, este vorba de oameni care au înțeles importanța spirituală, istorică, culturală și artisică pe care Manăstirea Sf. Nicolae-Sitaru o are pentru patrimoniul național și local.

Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Manăstirii Sitaru nu reprezintă un moft sau o risipă de bani. Sunt acțiuni necesare și obligatorii pe care timpul de față le cere ca o dovadă de respect față de trecut și de conștientizare responsabilă față de posteritate.

Moștenirea pe care am primit-o de la înaintași, din mila Domnului, suntem datori să o transmitem generațiilor viitoare ca pe un dar de mare preț, ca pe o jertfă de suflet, plină de iubire și considerație față de ce a fost, este și va fi.

Tuturor și fiecăruia în parte, cu recunoștință și admirație le mulțumesc pentru implicare, pentru dăruire, pentru trudă, dorind întru smerita mea simțire, ca Sfântul Nicolae, a cărui biserică s-a primenit în chip frumos prin a lor osteneală, să le reverse bogata sa binecuvântare, pace și bucurie!

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Restaurări Mănăstirea Sitaru - Gropnița ctitorilor și a descendenților

În cadrul programului de restaurare, conservare și punere în valoare al Ansamblului de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, cod SMIS 119517, în perioada octombrie 2022 și mai 2023 au fost realizate următoarele lucrări de execuție:

Gropnița ctitorilor și a descendenților

• finisaje și tratamente ale zidăriei de cărămidă
• montare bandă led
• prelevarea și selectare osemintelor
• curățarea osemintelor și identificare numărului celor înmormântați (18 cranii intacte și alte câteva parțiale, peste 25 de persoane. Conform minimelor evaluări antroposcopice ale craniilor, înre cei înmormântați se află femei, copii și adolescenți.)
• așezarea în criptă a rămășițelor pământești prin poziționarea osemintelor, conform constituției scheletice a corpului uman
• stropirea osemintelor cu vin și untdelemn, precum și săvârșirea slujbei de reînhumare
• acoperirea rămășițelor pământești ale ctitorilor cu un frumos veșmânt brodat
• montarea geamului de sticlă protector

Lucrările de execuție au fost încheiate la data de 31 mai 2023, iar în acest sens, executantul general a emis adresa de înștiințare.

În perioada imediat următoare sunt organizate recepțiile lucrărilor.

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Restaurări Mănăstirea Sitaru - Alte lucrări

În cadrul programului de restaurare, conservare și punere în valoare al Ansamblului de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, cod SMIS 119517, în perioada octombrie 2022 și mai 2023 au fost realizate următoarele lucrări de execuție:

Alte lucrări

• finisaje fațadă, brâu la biserica mare
• aplicare mortare de asanare
• injectări pentru consolidare la pereții pridvorului
• tratament cărămidă și finisaje la gropnița ctitorilor
• spălări sub presiune (pavaj) și tratamente hidrofobe (pavaj, tencuielile exterioare ale bisericii)
• completare cu pământ grădină, amenajare și însămânțare cu iarbă
• refacere alei grădină
• transport moluz, deșeuri
• pregătirea rampei și a colectoarelor pentru resturile menajere și deșeurile sortate selectiv
• curățenie generală

Lucrările de execuție au fost încheiate la data de 31 mai 2023, iar în acest sens, executantul general a emis adresa de înștiințare.

În perioada imediat următoare sunt organizate recepțiile lucrărilor.

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Restaurări Mănăstirea Sitaru - Captare sursă de apă

În cadrul programului de restaurare, conservare și punere în valoare al Ansamblului de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, cod SMIS 119517, în perioada octombrie 2022 și mai 2023 au fost realizate următoarele lucrări de execuție:

Captare sursă de apă
• identificarea zonei prolifice și pregătirea terenului pentru foraj
• foraj la 70 m adâncime
• inspecția geologică și identificare izvoarelor de alimentare a puțului

Lucrările de execuție au fost încheiate la data de 31 mai 2023, iar în acest sens, executantul general a emis adresa de înștiințare.

În perioada imediat următoare sunt organizate recepțiile lucrărilor.

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Restaurări Mănăstirea Sitaru - Instalații

În cadrul programului de restaurare, conservare și punere în valoare al Ansamblului de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, cod SMIS 119517, în perioada octombrie 2022 și mai 2023 au fost realizate următoarele lucrări de execuție:

Instalații
• finalizare instalații electrice: biserică, info-chioșc și grup sanitar, fântână, grup de gospodărire incendiu
• finalizare instalații termice biserică, grup sanitar și info-chioșc
• montare sisteme de avertizare efracție și incendiu
• montare sisteme de sonorizare și supraveghere video
• hidranți, găscan și furtune de conectare pentru intervenție în caz de incendiu
• iluminat arhitectural interior și exterior biserică
• finalizare și verificare montaj pompe de presiune

Lucrările de execuție au fost încheiate la data de 31 mai 2023, iar în acest sens, executantul general a emis adresa de înștiințare.

În perioada imediat următoare sunt organizate recepțiile lucrărilor.

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Restaurări Mănăstirea Sitaru - Gazon, arbuști, instalația de udare

În cadrul programului de restaurare, conservare și punere în valoare al Ansamblului de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, cod SMIS 119517, în perioada octombrie 2022 și mai 2023 au fost realizate următoarele lucrări de execuție:

Incinta
• trasare prin escavare a instalației de udare
• montare pompe, conducte, aspersoare, panou de comandă și punerea în funcțiune
• nivelarea și completarea stratului de pământ
• aplicarea rulourilor de gazon
• plantarea arbuștilor și a florilor

Lucrările de execuție au fost încheiate la data de 31 mai 2023, iar în acest sens, executantul general a emis adresa de înștiințare.

În perioada imediat următoare sunt organizate recepțiile lucrărilor.

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Restaurări Mănăstirea Sitaru - Căi de acces, tronsoane pietonale

În cadrul programului de restaurare, conservare și punere în valoare al Ansamblului de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, cod SMIS 119517, în perioada octombrie 2022 și mai 2023 au fost realizate următoarele lucrări de execuție:

Căi de acces, tronsoane pietonale
• decopertarea aleilor perimetrale ale bisericii și a vechilor căi de acces
• resistematizarea și stilizarea peisagistică a incintei istorice
• pregătirea terasamentului (gribluri, plasă metalică)
• aplicare folie hidroizolantă și șapă de beton
• montare rigole metalice și din piatră alveolară
• aplicare pavaj din plăci de piatră (gresie) de Vama
• chituiri, finisări, curățare sub presiune și tratament hidrofob

Lucrările de execuție au fost încheiate la data de 31 mai 2023, iar în acest sens, executantul general a emis adresa de înștiințare.

În perioada imediat următoare sunt organizate recepțiile lucrărilor.

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Restaurări Mănăstirea Sitaru - Info-chioșc și grup sanitar

În cadrul programului de restaurare, conservare și punere în valoare al Ansamblului de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, cod SMIS 119517, în perioada octombrie 2022 și mai 2023 au fost realizate următoarele lucrări de execuție:

Info-chioșc și grup sanitar

• finalizare instalații electrice, insatalații sanitare
• aplicare gresie și faianță
• dotare accesorii de folosință, ventiloconvectoare și aparat de aer condiționat
• confecționare schelet metalic de susținere a tronsonului pietonal
• montare pardoseală din lemn tratat, balustrade și elemente de desing arhitectural din lemn
• borduri
• văruieli
• preluare token-uri pentru prezentarea turistică

Lucrările de execuție au fost încheiate la data de 31 mai 2023, iar în acest sens, executantul general a emis adresa de înștiințare.

În perioada imediat următoare sunt organizate recepțiile lucrărilor.

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Restaurări Mănăstirea Sitaru - Acoperișul

În cadrul programului de restaurare, conservare și punere în valoare al Ansamblului de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, cod SMIS 119517, în perioada octombrie 2022 și mai 2023 au fost realizate următoarele lucrări de execuție:

Acoperiș
• Confecție lemnărie – căpriori, astăreală și sageac
• Aplicare folie de ventilație, folie anti condens și tablă de cupru
• Montare jgheaburi, burlane și parazăpezi
• Tratament fungicid și ignifug a tâmplăriei
• Termoizolare cu rulouri din vată de stică și membrană metalică

Lucrările de execuție au fost încheiate la data de 31 mai 2023, iar în acest sens, executantul general a emis adresa de înștiințare.

În perioada imediat următoare sunt organizate recepțiile lucrărilor.

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Restaurari Mănăstirea Sitaru - Componentele artistice - Piatra

În cadrul programului de restaurare, conservare și punere în valoare al Ansamblului de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, cod SMIS 119517, în perioada octombrie 2022 și mai 2023 au fost realizate următoarele lucrări de execuție:

Piatră

• Sablare
• Chituiri
• Preluare mulaj și reconstituire părți lipsă
• Încastrări/dăltuiri
• Curățări
• Tratamente de consolidare, injectări și hidrofobizări

• Ranforsări și montaj coloane
• Recondiționare, tratare hidrofobă și așezare în pridvor a pietrei mortuare

Lucrările de execuție au fost încheiate la data de 31 mai 2023, iar în acest sens, executantul general a emis adresa de înștiințare.

În perioada imediat următoare sunt organizate recepțiile lucrărilor.

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Restaurarea picturii în frescă și catapetesmei

În cadrul programului de restaurare, conservare și punere în valoare al Ansamblului de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, cod SMIS 119517, în perioada octombrie 2022 și mai 2023 au fost realizate următoarele lucrări de execuție:

Restaurare pictură:

Tratamente specifice pentru consolidare și impermeabilizare
Injectări, chituiri
Curățarea suprafețelor
Integrarea cromatică
Au fost continuate lucrările de restaurare în laborator a catapetesmei și a ușilor de la intrare, urmate de procesul de reconstituire arhitecturală pe amplasamentul inițial
Pictura murală în fresco a fost restaurată, ca proces continuator, în zona pronaosului, a pridvorului și în exterior
Completare cu mortare de asanare

Lucrările de execuție au fost încheiate la data de 31 mai 2023, iar în acest sens, executantul general a emis adresa de înștiințare.

În perioada imediat următoare sunt organizate recepțiile lucrărilor.

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Campaniile umanitare continuă...

Înainte și după prăznuirea Sf. Împărați Constantin și maica sa Elena, a rânduit Milostivul Dumnezeu sa cercetam două comunități parohiale din vecinătatea mănăstirii.

Mai întâi, am mers la Sitaru, satul cu nume de pasare rară, loc binecuvantat, legat de însăși existența schitului din pădure, unde se cinstește ierarhul Mirelor Lichiei, Svetlii Nicolae cel cu bun chip.
Parohia este pastorita cu vrednicie de Pr. Petrus Boboc care în ultimii ani s-a implicat în multe activități, iar roada ostenelilor aduce bucurie în inimile celor care calcă pragul bisericii și trăiesc în comuniunea de sfințenie.

După prăznuirea Celor întocmai cu Apostolii, drumul nostru s-a oprit în localitatea Netezesti, pastorita cu râvna și conștiința unei îndelungate slujiri de Pr. Tudor Rizea.
Ne-au întâmpinat, deopotrivă, bătrâni și copii, oameni de diferite vârste trecuți prin încercările vieții, fiecare după a sa măsură.

Micuții s-au uitat curioși în punga cu bunătăți, despre care știu ca este doar a lor.
Cei mari, aidoma celor mici, ne-au lăsat sa înțelegem printre lacrimi sau zâmbete ca mare le este bucuria de a fi cercetați, de a fi întrebați de ale vieții sau ale zilei, ca omenia și vorba buna, măcar pentru câteva clipe, valorează mai mult ca orice.

Și, din mila plina de iubire a Bunului Dumnezeu, alți doi școlari de la Unitățile de Învățământ din localitățile Grădiștea și Nuci au primit garderobă de sezon, ghiozdan, rechizite si alte daruri, menite sa le întărească dorința de a merge la școală.

Așadar mana de la mana, gând la gând, bucurie și iarăși bucurie pentru o fapta buna, toate, împreună adunate, zidesc lucrarea de slujire a aproapelui în lume și întăresc înțelegerea ca nu exista iubire fără fapte.

Va mulțumim tuturor pentru ajutor și implicare!

Mulțumim părinților parohi Tudor Rizea și Petrus Boboc, doamnelor profesori Victoria Titiluc, Daniela Andreescu și Liliana Pantoianu, pentru frumoasa și continua colaborare!
Mulțumim echipei de voluntari: Andreea și George, Sebastian și Paula, Omar, Bogdan și Teodor, pentru răbdarea, dragostea și osteneala arătate!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii eveniment

Școala altfel

Școala, într-adevăr, poate fi și altfel…

Un alt mod de a înțelege recreerea…de data aceasta într-o mănăstire plamadita în plin ev-mediu romanesc, prin jertfa străbunilor voievodului martir Constantin Brâncoveanu.
De la picnic și joc în ograda plina de verdeață, incursiunea cunoașterii s-a desfășurat pe colina unde străjuiesc falnic cetatea și biserica mare a mănăstirii.

O mica ospeție în trapeza plina de picturi, un clopot de la 1754, fabricat în Austria, ruga și închinare în paraclis și vizionarea procesului de restaurare a picturii…in biserică, atracția principala a fost cripta mortuara din pronaos, un element de noutate în cele ale cunoașterii scolaresti…dupa, foarte interesant, admirarea spațiului cultic fără catapeteasma care se afla în laboratorul de restaurare.
Pe lângă noutățile din viata unei mănăstiri am discutat și despre exploatarea excesiva a mijloacelor tehnologice moderne. Posibile afecțiuni, cauze, dar și efecte atunci când folosința necumpatata ampreteaza evoluția unui tânăr în plin proces de dezvoltare.

Oaspeții zilei de azi sunt elevii de la Scoala Generala din Grădiștea, județul Ilfov, coordonati cu multa dragoste și implicare de doamna prof. Denisa Ion.
Le mulțumim pentru ca au ales un alt mod de a petrece timpul activităților non-formale, însa cognitive prin natura lor, dorindu-se frumoase realizări pe mai departe și ajutor de la Bunul Dumnezeu!

Și, poate, în viitorul apropiat ne reîntâlnim la o ciocolată calda…

Fotografii eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Bucurii de primăvară!

A rânduit Milostivul Dumnezeu ca în luna Martie sa bucuram inimile a patru copii de la școlile din Grădiștea și Nuci din județul Ilfov, oferindu-le cu drag ghiozdane, rechizite, produse de igiena și trusou complet de îmbrăcăminte și încălțăminte.

Ii sprijinim cu nădejdea de a nu abandona școala, le arătăm ca sunt iubiți chiar dacă la mica lor vârstă trec prin încercări, de care, noi adulții, adesea ne plângem.
Ei nu au timp sa plângă, încă mai vor sa guste din ultimele clipe ale copilăriei, ale fericirii.
Prin mijlocirea prof. de religie, Teodor Stelian Davila, alți elevi, de la Scoala Gimnazială din localitatea Cosareni, județul Ialomița au primit daruri alese…și, aici, aceleași greutăți, bucurii nevinovate și încercări ale vieții, dar însoțite de dorința de a merge la școală, de a clădi un viitor.
Nu am uitat familiile numeroase și nici pe scumpii bătrâni, parcă rupți din icoane.

Cu gândul la ei, de a le aduce mângâiere în cinstitul Post al Sfintelor Paști, am pășit în comunitățile parohiale din Suditi și Merii Pechii, județul Ilfov.
Întâmpinați cu căldură de părinții parohii Adrian Serban și Marian Ungureanu, după obicei, la pas mărunt i-am cercetat pe cei sărmani.

Fotografiile, tăcute mărturii, vorbesc de la sine despre necazurile ce apasă pe umerii neputincioși ai bătrâneții sau despre povara celor ce trebuie sa ofere și nu au de unde… privirea întrebătoare și nevinovata a pruncilor care cer, fiind sabie ce străpunge, chiar și cea mai nesimtitoare inimă.
Multe griji, multe nevoi și în unele locuri putina bucurie și putina credință.
Prin smerită faptă am încercat sa fim apostoli tăcuți și propovaduitori ai binelui, arătând ca Dumnezeu nu uita, nu lasă și pururea iubește.

Va mulțumim tuturor pentru donații, sprijin și susținerea în gând și duh!
Mulțumim părinților parohi Adrian Serban și Marian Ungureanu pentru primire și dragostea arătată!
Mulțumim prof. Victoria Titiluc, Liliana Pantoianu, Daniela Andreescu și Teodor Davila!
Mulțumim cu recunoștință echipei de voluntari pentru neobosita lucrare: Andreea și George Corneci, Ștefan Apostol, Bogdan Prisacaru, Sebastian Apostol, Daniela și Teodor Davila, Ionuț Radu și toți ceilalți!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Începutul de an l-am dedicat prin excelenta celor mici.
Da, ei sunt nevinovați, sunt curați, sunt îngeri pe pământ, parca trimisi din cer ca prin prezenta lor plina de iubire și frumusețe, Domnul sa curețe din zgura multor noastre neputințe.

Adesea ii împroșcam cu purtarile noastre nechibzuite, iar ei rămân nevinovați de lumea în care s-au născut sau de părinții pe care ii au…isi trăiesc copilăria în chip fericit, luptând cu îndârjire împotriva oricărei dureri sau nevoi…ei nu renunță în a spera, ei cred în bine, cred în frumos… ne învață cum e sa trăiești viața curat, natural, gingaș, inocent, încrezător, sa așterni în fiecare zi adierea primăverii și edenica priveliște a lui Mai.

Ca gândul ca au nevoie de susținere, ca merita sa fie sprijiniți pentru educație continua, luna aceasta am reușit sa sprijinim elevi din doua localități Ilfovene și una din județul Ialomița.
Așadar, a denit o tradiție ca elevii de la Unitățile de învățământ din Grădiștea și Nuci, județul Ilfov sa fie echipați complet cu haine, încălțăminte, ghiozdan, rechizite, produse de igiena și ceva dulce pe gustul copilăriei.

În continuare, peste 40 de copii de la Scoala Generala din Movilița au primit daruri, constând în alimente, rechizite, produse de igiena și dulciuri.

Am remarcat cu bucurie implicarea cadrelor didactice pentru susținerea învățăceilor, nu doar prin educație, prin predarea materiei de curs…spectrul activităților atinge o zona sensibila, aparte, prin acțiuni complementare sau nonformale (excursii, vizite la obiective de interes cultural, acțiuni sociale, implicare în diverse proiecte etc.), menite sa dezvolte și sa pună în valoare latura cognitiva, diversitatea, dinamica și personalitatea elevilor pe termen lung.

În acest periplu, la nivelul instituțiilor școlare am colaborat foarte bine cu dascăli râvnitori, între care îmi permit sa amintesc: prof. Victoria Titiluc, prof. Liliana Pantoianu, prof. Daniela Andreescu și prof. Theodor Stelian Davila, cărora le mulțumesc pentru implicare!

Și pentru ca nimic nu se face fără munca și cheltuiala, cu recunoștință mulțumesc echipei de voluntari: Andreea și George, Bogdan, Ștefan, Teodor și Daniela, Lucian și Anca, Lucian și Ana Maria, Eugen și Elena, cu sprijinul cărora am reușit sa furam zâmbetele pline de bucurie ale micuților școlari!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii eveniment

Licitație pentru adjudecarea lucrărilor de execuție mobilier bisericesc

Mânăstirea Sf. Nicolae-Sitaru, jud. Ilfov (Protoieria Ilfov Nord) organizează licitație pentru adjudecarea lucrărilor de execuție mobilier bisericesc, în data de 30 mai 2023, ora 13.00.
Cei interesați pot transmite ofertele până la data de 29 mai 2023 (data poștei de primire a corespondenței de către beneficiar) prin scrisoare cu confirmare de primire, sau pe adresa de email.

În calitate de participanți la licitație veți prezenta: CV, portofoliu în scris și foto privind activitatea, autorizația de la CPB, certificat de atestare fiscală din care să reiasă că nu vă aflați sub incidența titlurilor executorii și a executări silite, minim 3 lucrări realizate în Arhiepiscopia Bucureștilor, minim 2 lucrări recepționate în Arhiepiscopia Bucureștilor, timpul de execuție și montaj, precum și garanția acordată.

Caietul de sarcini poate fi consultat pe pagina de Facebook a manastirii si aici

Descarca planse mobilier Manastirea Sitaru de aici

Pentru detalii: tel. 0720915550

email: ihrisostom@yahoo.com

Raportul acțiunilor sociale pe anul 2022

Peste 1000 de beneficiari și peste 1 miliard lei vechi, adică 100000 RON, dăruiți campaniilor sociale.

Nu ne-am propus nimic și nici nu ne-am așteptat sa acționăm cantitativ… Insa, pt dragostea și osteneala multora, Bunul Dumnezeu ne-a îngăduit sa avem o realizare frumoasa care sta bine, inclusiv la capitolul cifre…și nu-i puțin pt mica noastră mănăstire.

Va mulțumim cu recunoștință și prețuire tuturor celor ce ne-ati fost aproape, ne-ati ajutat și v-ati dăruit din timp și din resurse pt a ne face de ajutor celor mai sărmani decât noi!

Bunul Dumnezeu sa primească dragostea, osteneala și toată jertfa!

Continuăm…

Licitație pentru adjudecarea lucrărilor de execuție mobilier bisericesc

Mânăstirea Sf. Nicolae-Sitaru, jud. Ilfov (Protoieria Ilfov Nord) organizează licitație pentru adjudecarea lucrărilor de execuție mobilier biserices, în data de 26 ianuarie 2023, ora 13.00.
Cei interesați pot transmite ofertele până la data de 25 ianuarie 2023 (data poștei de primire a corespondenței de către beneficiar) prin scrisoare cu confirmare de primire, sau pe adresa de email.

În calitate de participanți la licitație veți prezenta: CV, portofoliu în scris și foto privind activitatea, autorizația de la CPB, certificat de atestare fiscală din care să reiasă că nu vă aflați sub incidența titlurilor executorii și a executări silite, minim 3 lucrări realizate în Arhiepiscopia Bucureștilor, minim 2 lucrări recepționate în Arhiepiscopia Bucureștilor, timpul de execuție și montaj, precum și garanția acordată.

Caietul de sarcini poate fi consultat pe pagina de Facebook a manastirii si aici

Pentru detalii: tel. 0720915550

email: ihrisostom@yahoo.com

Campaniile umanitare continuă...

Ne apropiem de sfârșitul anului și începem a găta acțiunile sociale.
Va veni noul an cu alte lucrări de împlinit, din mila Stăpânului Hristos!
Pana atunci, cu pași mărunți, încă lucram și credem ca bucuria Nașterii Domnului, trebuie sa ajungă în inimile tuturor.

Patru elevi de la Unitățile de învățământ din localitățile Grădiștea și Nuci, au primit garderoba completa, încălțăminte, ghiozdan, rechizite și dulciuri.
O familie nevoiașa, compusa din 3 copii și 2 adulți, care trăiesc în containere metalice, improprii minimelor condiții, au primit alimente, produse de igiena și încălțăminte.

Va mulțumim tuturor pentru ca, în acest an, ne-ati fost alături în lucrarea de susținere prin fapte concrete a celor aflați în nevoi!

Mulțumesc echipei extinse de voluntari, dar și celei de azi: Andreea și George Corneci, Bogdan Prisacaru, Elena și Virgil Ilie, Sebastian Apostol, prof. Victoria Titiluc, Liliana Pantoianu și Daniela Andreescu!

Fotografii eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Naieni, județul Buzău, o localitate parca rupta de lume în care timpul se rupe de orice înțelegere omeneasca și se unește cu veșnicia.

De cum urci din drumul național care leagă orașul Mizil de municipiul Buzău, pe versantul sud-estic, întâlnești podgorii întinse de vita de vie. Aici, vreo patru dezvoltatori renumiți au reușit sa biruiască economia de tranziție, specifica zonei, dezvoltând domenii viticole care te duc cu gândul la dealurile Toscanei, Calabria sau alte zone prolifice ale Europei cu tradiție în cultura vitei de vie și a procesului de vinificație.

Totuși, cu un potențial enorm, zona rămâne slab dezvoltata economic. Întâlnești aproape la fiecare casa o platantie de vita de vie, săpată și frumos legata pe nesfârșite rânduri între spalieri. Multa muncă și multa dăruire, iar la final vinul nu primește mai mult de 8 lei pe litru, dacă este bun.
Oamenii se zbat între subzistență și cel mult condiția de mijloc, iar un sat îți oferă șansa să întâlnești, fără exagerare, între 20 și 50 de cazuri sociale, raportat la 100 / 250 de familii.

L-am întâlnit pe omul bucuriei, osardnicul părinte Constantin Clapa. Având glas domol și nu mai puțin de 10 copii, sfinția sa este neobosit, slujind la 4 sate pe o arie destul de însemnată. Nu se vaita și își face vreme și pentru alte activități complementare pastoratiei. Promovează portul popular și manifesta multă grija fata de bătrâni și familiile cu mulți copii.

Astăzi, pe cărări șerpuite, printre dealuri, pe caldaramuri de piatră calcaroasa, căci vestit este calcarul de Naieni, am cutreierat pe la porți și prin curțile muntenilor ca să le dăm binețe și sa le dăruim puțin din cele ce Bunul Dumnezeu a rânduit.

Bătrânii singuri, intru poverile vieții, dar si mulți micuți, adesea câte patru sau câte șase într-o casă, s-au desfatat cu zâmbete largi, uneori cu lacrimi, negandind nici-de-cum, ca la
ceas de seara, preotul și oameni de departe, vin sa le aducă daruri.

Așadar, multe suflete se roagă pentru noi cu doriri de sănătate și pace de la Datatorul a toate…mare lucrare sa avem în fața Domnului atâția apărători care dau mărturie pentru putina noastră faptă.
Priveam ca într-o nostalgica poveste crengile pline de promoroaca, iar cu ochii cautam peste culmea nord-vestica, peste vârf, către Satul Dacic, un rai preafrumos, cautat de mulți turiști în perioada verii.

Coborând, satul se lasă în urma noastră și se așterne liniștea.
Civilizația se lasă învinsă de ceasurile nopții, de frigul și vântul lui decembrie, iar bătrâna doamna-iarna, ușor, ușor, începe sa domneasca ca o împărăteasa aleasă.
Lătratul câinilor amintește ca acolo, la Vârf, din neam în neam, își duc osteneala vieții oameni frumoși, parca rupți din alta lume, o lume a înțelesurilor profunde, tainice, nepieritoare, în care natura, omul și veșnicia, coexista, sunt indisolubile, trăiesc deplin, doar împreună.

Va mulțumim tuturor celor care donați nu doar din avutul material, dar mai ales din comoara inimii…prin dumneavoastră mulți necăjiți, în prag de Sfinte Sărbători, capătă nădejde în Dumnezeu și le sunt luminate simțirile duhului!

Mulțumim părintelui Constantin Clapa, cântărețului bisericesc și domnului Constantin Apostol, fiu al satului Vârf, pentru primire și împreună-petrecerea la pas mărunt, întru slujirea aproapelui!
Mulțumim cu recunoștință tinerilor voluntari, care, adesea, își jertfesc viata personala de familie pentru organizarea logistica a campaniilor (cumpărături, pregătiri pachete, transport etc), între care amintesc: Sebastian Apostol, Bogdan Prisacaru, Andreea Corneci și echipa!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii eveniment

Isihasmul romanesc

Isihasmul românesc după Nicodim de la Tismana și Paisie de la Neamț

Organizarea viețuirii monastice de tip chinovial (de obște), rostirea Rugăciunii lui Iisus și tripla dimensiune a isihasmului romanesc, prin rugăciune, ascultare și slujirea aproapelui.

Despre toate acestea într-o discuție libera cu părinții profesori și cursanții Seminarului Teologic Sf. Ioan Gura de Aur din municipiul Slobozia.
Mulțumesc Părintelui Director pentru invitație și celor prezenți pentru frumoasa primire!
Gând de recunoștință și prețuire Preasfintitului părinte Vincentiu pentru arhiereasca binecuvântare!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii eveniment

Vestim Nașterea Domnului Hristos

Am trăit clipe de înălțare sufletească în acest Post binecuvântat pe care îl petrecem ca timp pregătire pentru slăvita Naștere a Domnului Iisus Hristos.

Cunoscut în popor, drept Postul Crăciunului, acesta reverberează celor credincioși și iubitori de Dumnezeu, bucurie sfântă, fiind o perioadă plină de tradiții și obiceiuri creștine, milenare, născute din plămada evlaviei și a conștiinței de neam.

Postul bucuriei este, deopotrivă, atât pentru copii, cât și pentru adulți,prilej de înoire sufletească, de cugetare despre timpul anului care se încheie și de speranță pentru anul care vine.
În pragul Sărbătorilor de iarnă, familia se adună, se reîntregește, gustând din candoarea iubirii și bucuria împreună-petrecerii lângă cei dragi.

Bătrânii sunt vizitați de colindători, primesc daruri de la cei mai înstăriți, iar mormintele celor dragi sunt luminate de candelele iubirii, așezate la capătâi întru frumoasă aducere aminte.
Umanitatea și creația întreagă se bucură de vestea venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu ca izbăvitor și răscumpărător, ascultând cu dragoste și recunoștință, frumoasele colinde ca adevărate mărturii de credință.

Colindele sunt imnuri, sunt psalmodieri, sunt adevăruri de credință, rostite în melos, menite să facă cunoscută vestea cea bună a mântuirii neamului omenesc prin venirea lui Hristos în lume.

Astăzi, suntem cu Mântuitorul Hristos pe cale, Îi vestim slăvita Sa naștere, în lume și între oameni, trăind cu fior sfânt această lucrare de taina a milostivirii lui Dumnezeu.
Ne-am gândit, în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov, Primăria Grădiștea, Parohia Micșuneștii Mari și Parohia Grădiște, să organizăm un concert de colinde și credem că toți cei prezenți la acest eveniment, merită un asemenea dar de suflet.

În cele ce au urmat am audiat interpretările a două grupuri vocale și a doamnei Eugenia Nicolae.
Prima ceată de colindători care a urcat pe scenă a fost Corul de copii „Grădiștenii” al Parohiei Grădiștea, coordonat de părintele paroh Alexandru Popescu.

Părintele Alexandru Popescu este și cadru didactic la Scoala din Grădiștea, dând dovadă de multă implicare în acțiunile, sociale, educaționale și cultural artistice.
Următorii invitați care ne-au încântat prin prezentarea lor aparte, au fost tinerii din Grupul psaltic al Parohiei Micșuneștii Mari, Matei Fekete, Teodor Grăjdan, dirijați de psaltul George Grăjdan. Cu glas frumos și puternic, alături de cei mai sus amintiți a participat teologul Vicențiu Tudor, cântărețul Parohiei Grădiștea.

Teologi sau simpli iubitori ai muzicii psaltice, membrii Grupului psaltic al Parohiei Micșuneștii Mari, participă în mod frecvent la marile sărbători, înfrumusețând cântarea la strană atât la parohiile și mânăstirile din România, cât și peste hotare.

Pelerini în Sfântul Munte Atos, dar și în alte Așezăminte ortodoxe, aceștia dau Slavă lui Dumnezeu prin cântare, iar în prezent sunt colaboratorii de suflet ai părintelui Caesar Cranta de la Parohia Micșuneștii Mari, sub oblăduirea căruia, asigură cântarea la strană. Si, credem că muzica psaltică de sorginte bizantină, în modul în care este redată, devine inegalabilă.

În această zi de Duminică am trăim ca într-o mare familie creștină cu gândul la Pruncul Hristos care se naște în Betleemul Iudeii.
Nașterea lui Hristos din Sfânta Fecioară este simbolul iubirii veșnice a lui Dumnezeu pentru întreg neamul omenesc. Pentru cei drepti și pentru cei nedrepti, pentru cei buni și pentru cei răi, pentru cei plini de virtuți, dar și pentru cei încercați, obiduți, Fiul lui Dumnezeu vine în lume cu iubire, ca să ridice firea cea căzută a omului prin păcat, să vindece și să îndrepte toată durerea, neputința și amărăciunea acestei lumi.

În continuare am avut bucuria de a prezenta o invitată cu totul aparte.
Eugenia Nicolae, absolventă de conservator, artistă cunoscută pe rețelele de socializare, dar și în diverse emisiuni de radio și televiziune, cu multă bunăvoința a răspuns invitației noastre, arătând dragoste, sensibilitate și dăruire.

Cu o voce frumoasă, la înălțimea talantului hărăzit de Dumnezeu și a pregătirii permanente, Eugenia abordează diferite stiluri muzicale, însă a rămas fidelă tradiției, prin cântul colindelor, împărtășind publiculului melodii din repertoriul național și internațional.

Si pentru că Sărbătorile ne aduc mai aproape de familie, de cei dragi și de anii copilăriei, Eugenia a pregătit o surpriză muzicala întru bucuria celor mici, pe care i-a invitat, alături, pe scenă. Școlarii s-au deprins repede cu versurile și linia melodică, interpretând cu mult entuziasm „Creioane colorate” și „Cine m-a facut om mare”.

La final cei implicati în organizarea evenimentului au primit diplome din partea Mânăstirii Sitaru, oferite de părintele stareț, arhimandritul Natanael Haraga, iar cei mici, prezenți în sală, au primit daruri din partea mânăstirii și a Primăriei Grădiștea.

Părintele Hrisostom Iorgulescu, organizatorul evenimentului a mulțumit instituțiilor implicate în realizarea acestui eveniment de suflet: Consiliul Județean Ilfov, Primăria Grădiștea, Școala Generală Grădiștea, Parohia Grădiștea, Parohia Micșuneștii Mari; partenerilor media: Creative Ideas, Rogalski-Damaschin, departamentul de comunicare al Consiliului Județean Ilfov și Mihaela Rotaru.

Ulterior, o parte dintre ostenitori au vizitat biserica istorică a Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitau. După prezentarea pe scurt a reperlor istorice, membrii grupului psaltic, în melos bizantin au interpretat troparul Sfântului Nicolae și imnul „Cuvine-se cu adevărat”, în limba greacă, aducând prinos de mulțumire pentru binecuvântarea acestei zile.

Mulțumim în chip deosebit următorilor parteneri și voluntari: dl. Primar Toma Mihai, pr. Alexandru Popescu, pr. Caesar Cranta; social media – Mihaela Rotaru, Oana Voicu, Eliza Rogalski; catering – Ciprian Constantinescu; artiști – Eugenia Nicolae, corul de copii „Grădiștenii”, teolog Vicențiu Tudor, psalt George Grăjdan, psalt Matei Fekete, psalt Teodor Grăjdan; logistica – Bogdan Prisăcaru, Apostol Ștefan, Florin Nițu; prezentare eveniment – etnolog Gheorghe Marius Daniel; sonorizare – ing. De sunet Dimitrie Voicescu și Iulian Buzdugan!

Nu în ultim rând, cu prețuire și recunoștință, vă mulțumim tuturor donatorilor și oamenilor de bine care prin contribuția financiară și implicare ați făcut posibil ca aceste activități să prindă contur și să aducă bucurie în inimile tuturor!

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii eveniment

Hramul Manastirii Sf Nicolae Sitaru - 6 Decembrie 2022

Am săvârșit după cuviință pomenirea celui cu nume de biruință a Sfântului Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, bărbat drept, plin de har și de fapte bune, ocrotitorul chinoviei de la Sitaru de peste trei secole și jumătate.

Fericit a fost gândul lui Jupan Papa Greceanu de a zidi loc de ruga și de închinare în aceasta parte de lume. Și nu putea mai bine, decât ca proaspăta sa ctitorie sa fie închinată acestui temător de Dumnezeu, chip al blândeții și al milosteniei.

În cununa virtuților nu exista stare duhovnicească mai mare decât iubirea de aproapele, blândețea și bunătatea, revărsată prin chipul milosteniei ca simbol al chipului lui Dumnezeu în om, plin de dragoste și de frumusețe.

În purtarea Sfântului Nicolae se așează ca într-o panoplie, alese daruri, hărăzite de Blândul Creator și lucrate cu sârg de omul pământesc, născut între oameni și viețuind între aceștia ca o lumina nestinsa, în rastimpul vieții și dincolo de aceasta vremelnica existență.

Ce poate fi mai frumos decât numele sa îți fie scris în Cartea Vieții și pomenit pe pământ, peste o mie de ani, de sute și mii de generații, în aduceri aminte, în tamaieri și rugăciuni, în doriri binecuvântate de a fi urmat?

Mare taina și mare lucrare din mila Domnului, dar și din fericita osteanala a celui care a “biruit pe popor” prin tăria credinței, statornicie și lumina faptelor bune.
După chipul smerit al înaintașilor noștri, atât cât a fost cu putință, l-am pomenit pe Sfântul Nicolae în cântări de cinstire, iar astăzi, obștea mănăstirii s-a străduit sa pregătească daruri alese tuturor celor ce au ales sa fie în rugăciune și bucurie alaturi de noi.

Masa a fost frumos gătită, ca pentru mare praznic. Prin osteneala Părintelui Stareț, toți cei prezenți au primit daruri de sfințenie cu icoana Sfântului, acatist, tămâie și mir ca să le ducă celor de acasă ca binecuvântare din partea manăstirii.

Părintele Cosma și ucenicii sfinției sale au pregătit pachete alimentare, ceai și cafea, pentru ca toți închinătorii sa ducă merinde binecuvântate celor dragi.

Părintele Partenie și neobositul frate Nicolae, alături de harnice gospodine, s-au străduit sa pregătească bucate alese pentru masa de hram. Toți cei prezenți au fost invitați de Părintele Stareț la agapa bucuriei în chip avramic de pace și de slujire a aproapelui.

Iar pentru neuitare, sau frumoasa aducere aminte, Mihaela s-a străduit sa surprindă prin lentila aparatului foto, inedite momente ale zilei, obladuite sub cununa de har și binecuvântare a Sfântului Nicolae.

Cu recunoștință aducem alese mulțumiri ostenitorilor și tuturor fiilor duhovnicești care ne-au însoțit prin munca și danii ca toate sa fie împlinite cu rânduiala și după cuviință!
Slava lui Dumnezeu pentru toate și smerite mulțumiri Sfântului Nicolae pentru ocrotire!

Fotografii eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Ne îndreptăm spre binecuvantatele Sărbători de Iarnă, motiv pentru care ne dorim sa furăm cât mai multe zâmbete din partea celor mici.

Și cum nu sunt ușor de convins, ne-am gândit sa fim mesagerii lui Moș Nicolae și Moș Crăciun…iar dacă au fost buni și cuminți, primesc daruri bogate.
Doi elevi de la școlile din localitățile Nuci și Grădiștea s-au bucurat de garderoba completa, încălțăminte, ghiozdan cu rechizite, dulciuri, jucării și produse de igiena personala.
Cu sprijinul dumneavoastră, pachete alimentare consistente, dulciuri, jucării, hăinuțe si încălțăminte, au fost daruite micuților din 3 parohii de munte.

Ne-au fost gazde bune preoții din parohiile: Aricestii Zeletin, Cărbunești și Posesti, județul Prahova.
Părintele Cristian Petre, părintele Constantin Manea și părintele Alexandru Enache, ne-au făcut cunoștință cu tinerele vlăstare, aflate în plin proces de creștere și formare. Am fost primiți cu colinde și rugaciune, cu multa veselie, cu îmbrățișări și un preafrumos “mulțumesc!”
M-am bucurat sa aflu ca sunt familii cu 4 sau, chiar, 6 copii, crescuți frumos, îngrijiți, dar mărginiti, din păcate, de anumite nevoi materiale.

În continuare, am asigurat 100 de manuale școlare pentru unitatea de învățământ din comuna Posesti, județul Prahova.

Tot întru aceasta luna am continuat transmiterea celor 3 burse. Una medicala pentru tratament recuperatoriu și doua de studiu.

Prin ceea ce facem, ne dorim sa bucuram pe Bunul Dumnezeu, sa-I aducem Slava, sa sprijinim pe cei în dificultăți, sa le oferim încredințarea nădejdii întru Hristos și sa arătăm lucrarea practica a Bisericii în liturghia socială, a slujirii aproapelui ca porunca a iubirii.
Așadar, nimic din cele lucrate sa nu fie spre lauda noastră, decât întru bucuria și nădejdea mântuirii.
Va mulțumim, cu recunoștință, tuturor donatorilor pentru sprijinul oferit!

Mulțumim cadrelor didactice de la Unitățile de învățământ din Grădiștea, Nuci și Posesti pentru implicarea arătată!

Mulțumim voluntarilor: Mircea Lucian și Marius cu echipa, Bogdan, Ștefan, Sebastian, Andreea și George, precum și tuturor celor implicați, pentru timpul jertfelnic, dragostea și osteneala, arătate!

Mulțumim părinților parohi pentru grija pe care o arata comunităților păstorite și pentru buna-primire!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Primele lucrări la casa lui nenea Dorel le-am început la sfârșitul lunii august.
Doua luni mai târziu ne apropiam de final și zâmbeam în adâncul nostru…reusisem sa transformam ruinele într-o casă primitoare, plină de alb și cu toate cele necesare.

Nea Dorel, Tudor Sauleanu în vârstă de 91 de ani a trecut prin mare încercare…în urma incendiului, din casa sa nu a mai rămas nimic, decât pereții. L-am găsit dormind într-o improvizație și cugetând am înțeles ca nu îl puteam lăsa așa.
Cu muncitorii de la șantierul manăstirii, după programul obișnuit de lucru, încă câteva ore, seară de seară îl vizitam pe moș Dorel ca să-i alinam necazul, curățând, dulgherind, zidind, turnând șape, tencuind pereți, varuind etc.
Ușor, ușor, cu răbdare, cu încercări, dar mai ales, cu mila Domnului, alături de oameni cu suflet mare, lucrările s-au terminat și l-am așezat pe nea Dorel în casa nouă.

Azi, 5 noiembrie, am săvârșit slujba de binecuvântare a casei și i-am urat bătrânului sa aibă parte de sănătate, ajutor de la Bunul Dumnezeu și bucurie.
Lucrarea aceasta de suflet, mărturisesc ca nu o puteam duce la bun sfârșit fără sprijinul și implicarea directa a domnului primar, Vasile Georgel.
Domnia sa, dintru început și-a arătat disponibilitatea, garantând ca va face tot ce este posibil ca bătrânul sa nu doarmă în frig sau ploaie.

In repetate rânduri a asigurat materialele necesare precum: ciment, multibat, scândură, tablă, placi usb, vata termoizolanta, sobă, ferestre și uși din tâmplărie pvc și geam termopan, cuie, holbsuruburi, var etc.

Așadar, prin acest proiect Biserica dovedește ca întreține parteneriate de colaborare cu Autoritatea Publica Locală, în interesul oamenilor pentru protejarea și ajutorarea celor aflați în nevoi.
Pe lângă contribuția edificatoare asigurata de Primarul Comunei Nuci, prin contribuția voluntarilor campaniilor sociale au fost alocate 5.355 lei pentru materiale de construcție și 10.375 lei, cheltuieli privind hrana muncitorilor și mâna de lucru.

Alături de noi, neobosit a fost și părintele paroh, Tudor Rizea care ne-a ajutat inclusiv cu munca fizică, nu doar cu rugăciunea și binecuvântarea, având grijă ca după slujbă de sfintire a casei sa ne primeneasca cu știuta-i ospitalitate.
La acest final frumos de proiect, va mulțumim și va suntem recunoscători tuturor celor care ați contribuit financiar și ne-ați ajutat sa terminăm cu bine, cele începute!

În chip deosebit, mulțumim domnului primar, Vasile Georgel, pentru implicare și dorința sinceră de a sprijini un om aflat la grea încercare!
Mulțumim părintelui Tudor Rizea de la Parohia Netezesti pentru bunătatea cu care ne-a fost alături și ne-a primit ca pe fii sfinției sale!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii eveniment

Călătoriile Patriarhului Macarie al Antiohiei la Mânăstirile Balamuci și Căldărușani -1657

Ne-a invrednicit Milostivul Dumnezeu să ajungem la acest popas istoric, lingvistic și cultural, deopotrivă, motiv pentru care ,cu recunoștință, vă multumim pentru prezență!

Evenimentele din această vatră de cultură și spiritualitate sunt organizate ca parte integrantă a „Proiectului de restaurare, conservare, promovare și punere în valoare a ansamblului de monumente istorice ale Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru”, care se derulează în parteneriat cu UAT Județul Ilfov.

Salutăm cu căldură pe reprezentanții Instituției Prefectului Ilfov, ai Consiliului Județean Ilfov și corpul de presă și publicitate, Jurnalul de Ilfov, Creative Ideas, Rogalski – Damachin și Mihaela Rotaru, care ne bucură prin participare și prin susținerea continuă.

De data aceasta a fost omagiată vizita Patriarhului Macarie al Antiohiei din anul 1657 în cele două chinovii, Balamuci și Căldărușani.

O vizită cu un puternic impact în rândul viețuitorilor din ambele mânăstiri, însă și deosebit de importantă pentru viața eclesiastică și istoria BOR.

Ne-am simțit îndreptățiți ca această omagiere să nu fie evidențiată de un istoric specializat în Istoria Bisericească Universală.

Dincontră, credem că doamna profesor universitar doctor, Ioana Feodorov, cercetător la Institutul de Studii Sud-est Europene, din cadrul Academiei Române, invitatul special al evenimentului de astăzi, este în măsură să ne prezinte date prețioase din viața patriarhului Macarie și din călătoriile sale misionare, cu scopul de a primii sprijin pentru mult-încercata Biserică a Antiohiei, aflată sub deplină stăpânire Otomană.

Doamna profesor universitar, este specialist în limba arabă și i-a revenit privilegiul de a traduce manuscrisele arhidiaconului Paul din Alep, adevărate surse de cercetare istorică privind timpurile evului mediu, în Țările Române, Valahia și Moldova, în care sunt relatate bogate informații privind: tradiții, obiceiuri, locuri, personalități ale vremii, biserici, mânăstiri etc.

Înainte de a o invita pe doamna profesor Ioana Feodorov să conferențieze, evenimentul de azi a fost deschis printr-un moment muzical în interpretarea domnișoarei Anemona Andreea Lazăr. Prezentă pentru a doua oară în mijlocul nostru, domnișoara Anemona, în vârstă de numai 13 ani a participat la mai multe evenimente culturale și tematice,
obținând premii și aprecierea auditoriului.

Într-o atmosferă de pace și sărbătoare, invitata ediției 2022 a sesiunilor tematice „Cultură și Duh” ne-a vorbit despre cei doi pelerini, patriarhul Macarie și diaconul Paul din Alep.

Am aflat despre modul în care au poposit la Balamuci și Căldărușani, cum au înoptat în chinovia smeriților monahi de la Sitaru și despre faptul că au onorat cu prezența, casele boierilor Greceni, descendenții lui Jupân Papa Greceanu, vel-logofăt al Țării Românești până în anul 1631.

Principalul scop al unei asemenea vizite, în mânăstiri și case consta în bucuria gazdelor de a fi binecuvântați de înaltul ierarh. Acesta săvârșea slujba sfințirii apei, rugaciuni de iertare si dezlegare pentru cei în viață, dar și pomenirea celor adormiți din neam, mai ales a ctitorilor sfintelor lăcașuri.

Doamna profesor a evidențiat aspecte privind forma limbilor semitice, modul de scriere și de citire, oferindu-ne bucuria de a citi în limba arabă, pasajul care evidențiază descrierea vizitei Patriarhului Macarie la Mânăstirea Sf. Nicolae.

De remarcat, că anumite cuvinte teologice sau expresii cu caracter cultic păstrau etimonul limbii grececești, fiind naturalizate prin intonațiile de pronunție arabofone.

În materialul imagistic s-au prezentat lucrări bilingve în greacă și arabă, toate necesare exercitării cultului ortodox, icoane pictate de meșterii iconari arabi cu particularități specifice privind vestimentația sfinților sau culoarea trupurilor, precum și hărți care arată itinerarul celor șapte ani de călătorii misionare, sau teritoriul canonic al Patriarhiei de Antiohia în vremea lui Macarie și sub deplină stăpânire Otomană.

Macarie, prin osteneala călătoriei sale, reușește să înființeze prima tipografie din Imperiul Otoman, manifestând o vădită grijă pentru producerea cărților de cult, necesare preoțimii antiohiene.

Nu mică a fost jertfa patriarhului Macarie pentru susținerea bisericii pe care o păstorea. Departe de casă, de iubiții săi fii duhovnicești, a cunoscut o lume nouă, ajungand până la Kiev și Moscova, iar prin însemnările diaconului său, Paul din Alep, a oferit Istoriei și lumii întregi o bogată sursă de inspirație și documentare.

Învățăm, astfel, că lucrurile bune cu anevoie se dobândesc, iar odată dobândite, acestea rezistă peste veacuri, sunt conferite umanității și se unesc cu însăși Veșnicia.

Domnișoara Anemona Andreea Lazăr ne-a oferit momente de relaxare prin muzică, reușind să dea evenimentului de azi o notă aparte de frumusețe și candoare.

Pentru contribuția deosebită, colaboratorii sesiunii culturale de azi, 22 octombrie 2022, au primit diplome de merit și de excelență din partea Conducerii Mânăstirii Sitaru.

Cu gratitudine, mulțumim Invitaților speciali, reprezentanților instituțiilor Administrației publice, corpului de presă și tuturor celor care au ales să petreacă alături de noi, în acest minunat periplu de cunoaștere!

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Eveniment organizat și moderat de Ierom . Hrisostom Iorgulescu

Fotografii eveniment

Bucurie din bucurie

Sâmbăta, elevii de la Scoala Generala din Snagov, județul Ilfov, alături de cadrele didactice, părinți și părintele Dănuț Apostol, au avut bucuria de a vizita mănăstirea noastră.

Micuții s-au familiarizat cu lăcașul de cult, au avut șansa de a înțelege ce se întâmplă în Sfântul Altar, în cadrul unui atelier tematic.
Bineînțeles, atracția principala au fost evanghelia, sfintele vase, chivotul și alte obiecte de cult, vizionate sau atinse pentru întâia oară.
Ulterior, am vizitat bucătăria unde au văzut vase mari și o soba pe măsură la care tocmai se pregăteau bucatele pentru prânz.
După introducerea dedicata viețuirii de zi cu zi a monahilor, animalutele din micro ferma mănăstirii au reprezentat interesul inedit pentru micii școlari.

Putin sfiosi în fata vacutelor, prea mari pentru o joaca pe cinste, cei mici și-au făcut repede prieteni, alergând după purceluși, admirând vițeii, mângâind un cățeluș dornic de iubire și oferind întreaga lor atenție, micutelor rățuște.
Nici pisicile nu au scăpat nesmotocite, înțelegând parca dragostea copiilor, motiv pentru care le-au oferit multă tandrețe. Între toate, motanul negru, Zgaibarici și-a arătat întreaga disponibilitate, dând dovada de multa răbdare… Parca nu-i ușor sa fii alintat de cel puțin 20-30 de copii…
Și întru toată zarva, plina de clinchete vesele, timpul s-a oprit din iureșul altor obligații. Am zâmbit și noi pe săturate, lăsându-ne sufletele, pentru câteva clipe, sa se gudure de copilăria de alta dată. Sublima și nepamanteana copilărie, aidoma ingerestilor cete care cu bucurie, neîncetat, slavoslovesc pe Domnul!

Vizita “îngerilor pământeni – copiii” este revărsare de har, de binecuvântare, izvorâte din iubirea nesecata a Domnului, pe care, adesea, nu o înțelegem.

Trăim între îngeri și nu deslușim nimic din taina și dragostea lui Dumnezeu, revărsate cu prisosință asupra noastră…și cât de goi rămânem în zbuciumul unei zile pline de trudă…

Cu bucurie și recunoștință, mulțumim părintelui Dănuț Apostol, colegilor sfinției sale din corpul didactic și părinților, pentru dragostea cu care ne-a cercetat, oferindu-ne acest prilej de mângâiere sufletească!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Tinerii voluntari din Asociația Neamunit ne-au învățat ce înseamnă implicarea, dăruirea și crezul voluntariatului ca fapta și trăire a dragostei și milosteniei creștine.

După o zi plina de obligații cel puțin profesionale, ca să nu mai zic și de familie, majoritatea tinerilor, între munca după munca și relaxare, optează pentru a doua cauză.

Așadar tinerii afiliați asociațiilor creștin ortodoxe, au duhovnic, trăiesc experiența practica ca fii și fiice ale Bisericii, își asuma idealuri, se jertfesc pentru scopuri nobile, slujesc o liturghie a dăruirii fata de aproapele, au misiune socială, împlinesc apostolat creștin prin pilda propriei vieti, sunt conștienți de lupta, cad și se ridica, bucuroși întru Hristos.

Sebastian, Radu, Ionuț, Vali și Cristian, va mulțumim pentru osteneala trupului și voioșia inimii!

Ne-ati oferit pilda unei tinereți frumoase și normale, dincolo de sprijinul concret oferit prin aportul muncii voastre…

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii eveniment

Campaniile umanitare continuă... "Susține un elev!"

Cu mila Bunului Dumnezeu alte patru comunități parohiale s-au bucurat de vizita noastră.
Părinții slujitori, vrednici misionari, dau dovadă că sunt cei mai buni asistenți sociali pentru credincioșii pe care îi păstoresc. Preoții văd cel mai bine nevoile acestora și pe cât este cu putință, încearcă să le vină în sprijin, nu doar prin cuvânt și rugăciune, dar și prin faptele concrete ale milosteniei creștine.

Așadar, prin bunăvoința părinților Marian Ungureanu, Tudor Rizea, George Tatu, Cornel Neagu și Adrian Andrei, am încercat să aducem bucurie celor mici, care merg la școală și să ușurăm, măcar și puțin, sacrificiul părinților în lupta de a-și susține copii pe drumul învățării.
Am pregătit ghiozdane, echipate cu rechizite, produse de igienă și dulciuri, iar întru dragostea ce plină de îndurare a Domnului Hristos, voioși am pornit la drum străbătând trei județe: Ilfov, Prahova și Ialomița.

Oameni și locuri, vieți și destine, înmănunchiate în aceleași doruri, dureri, bucurii, împliniri, lipsuri, încercări și nădejdi de mai bine. În zbuciumul și deruta lumii care ne înconjoară, copii rămân curați, sunt fericiți, râd cu putere, se joacă, simt cu tăcere durerea părinților și cred că azi sau mâine va fi bine. Copii cred și au nădejde…ei cred în bine, în frumos, în lumină, cred că Dumnezeu îi iubește și le poartă de grijă.

Când se roagă, ei nu cer lucruri mari, nu cer averi, nu cer bogății…ei cer ca părinții și frații lor să trăiască și să fie fericiți, oricum, dar să fie împreună. Ce ideal, ce perspectivă a comuniunii există, încă nealterată, în inimile nobile și neprihănite ale „îngerilor de pe pământ-copiii!”

În județul Ilfov am mers la parohiile Netezești și Merii Pechi, în județul Prahova am vizitat Parohia Olarii Vechi, iar în județul Ialomița, mai exact în localitatea Fierbinți, am primenit cu daruri pe micii parohieni de la Stroiești, mulțumindu-le părinților slujitori pentru dragostea cu care ne-au primit, pentru bucuria milosteniei și pentru faptul că se îngrijesc de nevoile celor încercați.
Din mila și voia Domnului, în sesiunea august-septembrie 2022, peste 100 de elevi au beneficiat de ghiozdane din partea Mânăstirii Sitaru, prin contribuția voluntarilor campaniilor sociale, în cadrul programului „Daruri pentru cei mici!”

De asemenea, în aceiași perioadă, am continuat acordarea bursei (pentru recuperare medicală) unei fetițe de grădiniță, iar patru elevi au fost echipați corespunzător pentru școală, asigurându-le: îmbrăcăminte, încălțăminte, ghiozdan cu rechizite, produse de igienă, câteva jucării și dulciuri.
Prin susținerea dumneavoastră, faptele bune se înmulțesc, prind sens și au rod în ogorul lui Hristos. Tot ce facem, încercăm să facem pentru slava și bucuria lui Dumnezeu, pentru într-ajutorarea aproapelui, pentru a aduce bucurie și nădejde în sufletele celor aflați în nevoi.

Așadar, cu recunoștință, în chip deosebit mulțumim donatorilor, voluntarilor, preoților și profesorilor pentru ajutor, susținere și colaborare!
Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii eveniment

LICITAȚIE

Mânăstirea Sf. Nicolae-Sitaru, jud. Ilfov (Protoieria Ilfov Nord) organizează licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură la altarul de vara si agheasmatar, în data de 7 octombrie 2022, ora 13.00.
Pictura murală în tehnica fresco va fi realizată pe o suprafață de 100 mp la interior și 40 de mp la exterior.

Participanții își pot transmite ofertele până la data de 6 octombrie 2022 (data poștei de primire a corespondenței de către beneficiar) prin scrisoare cu confirmare de primire.
Participanții la licitație vor prezenta: CV, portofoliu în scris și foto privind activitatea, autorizația de la CPB, 3 recepții finale, precum și acordul în scris din partea beneficiarului unde desfășoară lucrări de execuție a picturii (dacă este cazul).

Pentru detalii: tel. 0720915550; email: ihrisostom@yahoo.com

Restaurări Mănăstirea Sf Nicolae Sitaru - 2022

În perioada iunie-septembrie 2022 pe șantierul de la Mănăstirea Sitaru, jud. Ilfov, au fost avansate următoarele lucrari:
– s-a finalizat pardoseala din interiorul și pridvorul bisericii
– curățarea și restaurarea criptei
– montarea policandrelor noi, 2 în pronaos și 1 în naos
– continuarea lucrărilor la instalațiile electrice și montarea aplicelor/spoturilor pt. realizarea iluminatului arhitectural
– lucrări de restaurare a pietrei
– lucrari la grupul sanitar și info chiosc, precum: aplicare materiale hidro și termo izolante, tencuieli și finisaje exterioare, montare instalații sanitare și electrice, aplicare structura perete de gips carton, tencuieli interioare
– continua lucrările la acoperiș: jgheaburi si învelitoare din tabla de cupru pe laturile vestica și sudica
– restaurare pictura murala a fresco pe latura sudica la exterior
– pregătirea grupului de pompare la stația de apa pentru incendiu

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Campanie de tăiat lemne

Tinerii voluntari, membri ai Asociației Neamunit, ne-au fost de mare ajutor.
Dincolo de munca bruta, ei au povesti de viață frumoase, activând în diverse domenii.
Medic, fotograf, inginer cadastrist, IT, mecanic de avioane, operator economic și lista poate continua, toți dovedesc ca sunt creștini, iubitori de Dumnezeu, de neam și țară, pastratori ai valorilor morale și sociale.

Cu dragoste și bucurie, iubind sfintele mănăstiri și taina de viață a călugărilor, ca într-un joc feric s-au întrecut în harnicie, fiindu-ne de mare ajutor…practic, ei au deschis sesiunea de toamna pentru tăiatul și depozitatul lemnelor de foc pentru iarna.

Le mulțumim și le suntem recunoscători pentru osteneala și bunăvoința, arătate!

Fotografii eveniment

Campaniile umanitare continuă... "Susține un elev!"

Ne-a învrednicit Milostivul Dumnezeu de o zi binecuvântată în care am gustat din zâmbetele pline de candoare și recunoștință ale școlarilor.
Mai exact, la orele dimineții am vizitat pe micuții pastoriti cu dragoste de părintele Alexandru Popescu de la Parohia Grădiștea, județul Ilfov.

Somnoroși și nedumeriți, elevii, în prag de an nou școlar au primit ghiozdane cu rechizite, produse de igiena și dulciuri.
Pe chipurile lor intrezareai satisfacția și dorința unui somn dulce, trecut de 10 ale dimineții.
Tot în Ilfov, dar de data aceasta la Parohia Netezesti, părintele Tudor Rizea ne-a întâmpinat, voios și dornic de pelerinaj pe ulițele satului la micii sai parohieni.

Între somn și mulțumire, parca a biruit mulțumirea și bucuria, revărsate în priviri de cristal și gingășie.
Cât de pura, sinceră și nevinovată este copilăria!

Alți doi copii, de la Scoala Generala din localitatea Nuci, au primit haine noi, încălțăminte, ghiozdanul cu rechizite, dulciuri și mingea de bătut bine maidanul satului, sau terenul de fotbal din curtea școlii.

Mai târziu, după cele ale prânzului, am pornit spre munte… printre dealurile frumoase ale Prahovei, pe cărări șerpuite și abrupte am ajuns în Parohia Aricestii Zeletin, pastorita de părintele Petre Cristian.

Doamna preoteasa, de mana cu câțiva prichindei, s-a străduit sa ii organizeze pe elevi în biserica satului.
Ne-am rugat către “Tatăl nostru cel din ceruri” întru vrednicia celor mici și întru a noastră neputință, știind ca nevinovăția lor, îndupleca multă indurarea a lui Dumnezeu și pentru noi, cei răpuși de zbaterile acestei lumi.

După ce au primit ghiozdanele, fericiți și încântați de daruri, ne-au mulțumit și ne-au oferit bucuria unei fotografii de grup.
Pentru o mica agapa am fugit la mama Cristina, peste deal, în Posesti, ca, după, sa ne reluam întoarcerea într.ale noastre către Mănăstirea Sitaru.
Va mulțumim tuturor celor ce ați rânduit din putinul dumneavoastră ca aceste slujiri ale aproapelui sa fie împlinite!

Mulțumim părinților parohi care ne dau șansa să înmulțim fapta cea buna, doamnelor profesoare Liliana Pantoianu și Daniela Andreescu, precum și ostenitorilor din grupul de voluntari… Virgil și Elena, Bogdan și Melania , Andreea și George, Bogdan și Vasile…pentru strădaniile depuse!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii eveniment

Campaniile umanitare continuă... "Susține un elev!"

Continuăm cu dorința de a susține școala, elevii și limitarea abandonului școlar.
De data aceasta, ne-am îndreptat atenția fata de școlarii din Balta Neagră, județul Ilfov.

Părintele Gheorghe Nuță Popescu ne-a primit cu bucurie, făcându-ne cunoștință cu tinerii parohieni și evidențiind o parte din problemele cu care se confrunta comunitatea locală.
Așadar, 15 elevi au primit ghiozdane echipate cu rechizite, produse de igiena și gustări dulci, iar la sfârșit, ne-am bucurat de o fotografie de grup.

Lăsând în urma urmă satul de peste pădure și de peste raul galben, bătrâna Ialovnița, ne întoarcem spre mănăstire cugetând cât de binecuvântată este bucuria copiilor și cât de mult, veselia inimii lor, îndupleca milostivirea lui Dumnezeu…intru îndurare și pentru noi cei mult încercați de iureșul acestei lumi, în care, amintirea și fericirea copilăriei sunt povești de mult apuse, trecute în curgerea vieții…

Va mulțumim tuturor donatorilor pentru implicare și ajutor!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii eveniment

Campaniile umanitare continuă... "Susține un elev!"

Continuăm programul social “Daruri pentru cei mici!”, menit sa susțină familiile aflate în dificultate, dar mai ales sa aducă bucurie micuților care se pregătesc de școală.
În sprijinul lor am pregătit ghiozdane echipate cu rechizite, produse de igiena și dulciuri.

Ne-am îndreptat atenția către Parohia Sitaru, păstorita cu multa râvnă și dragoste de părintele Petruș Boboc. Sfinția sa ne-a primit cu avramica ospitalitate, prezentându-ne tânăra generație de parohieni, cuminți și răbdători la Sfânta Liturghie și dornici sa reînceapă școala.

Într-o atmosferă de pace și ruga ne-am veselit inimile la sărbătoarea satului de hram, apreciind colaborarea benefica între Parohie și Autoritatea publica locală, Primăria Grădiștea.

De mult folos pentru comunitatea locală, oameni de bine, primar și preot, conlucrează, responsabil și conștient pentru nevoile instituțiilor pe care le reprezinta.
Așadar este bine și frumos ca frații sa locuiască împreună, după cum zice cuvântul binecuvantat al Scripturii, iar astăzi am văzut o parte din “România normala” fără patimi, fără orgolii, fără lupte, unde fiecare își cunoaște locul și rostul.

Va mulțumim tuturor donatorilor pentru dragostea arătată lucrării pe care o întreprindem din mila Domnului și pentru implicare!

Mulțumim tinerilor voluntari… Bogdan, Melania, George și Vasile…pentru alergarea cea multă și munca depusa!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!
Continuam…

Fotografii eveniment

Campaniile umanitare continuă... "Susține un elev!"

Cu ajutorul lui Dumnezeu am finalizat acțiunile instructive și recreative la Scoala de Aviație Civila, Baza Strejnicu, județul Prahova.
Astăzi a venit rândul copiilor de la Parohia Merii Pechii, județul Ilfov și a celor care frecventează Mănăstirea Sitaru. Pe lângă aceștia, alți doi copii din localitatea Olari, județul Prahova, s.au bucurat de un zbor gratuit cu elicopterul.

Curioși, îndrăzneți și dornici de cunoaștere au urcat la manșa elicopterului staționat la sol, au descoperit avioanele și au mers în turnul de control…intreband insistent “de ce se cheamă turn de control?”

În parte și cei mici și cei mai mărișori s.au declarat fascinați de zbor, inaltime, evidențiind ca este prima lor experiența la bordul unui elicopter.
După fotografiile de grup, micuții au părăsit, încântați, incinta Scolii de Aviație, fiind invitați la o gustare și băuturi răcoritoare.

În acest periplu de opt zile consecutive, dedicat cunoașterii și unei noi experiențe, pentru elevii din 10 comunități parohiale, ne.au fost alături, cu multa dragoste și dăruire, reprezentanții Scolii Superioare de Aviație Civila, cărora cu condescendenta le mulțumim!
Instructorii, piloții, personalul tehnic, domnul comandat de zbor, Mihai Asofrone, tânărul pilot militar Justin și toți ceilalți ostenitori din cadrul instituției, au fost la înălțime, dovedindu.si profesionalismul și grija firească pentru viitoarele generații.

În acest periplu, dedicat bucuriei, vacantei, elevilor, activităților formative, noutății, ineditului, am simțit din plin mila lui Dumnezeu, ocrotirea Maicii Domnului, a Sfântului Ilie și a Sfântului Nicolae.
În total, 82 de copii și elevi s-au bucurat de zbor și de cunoaștere.

După sărbătoarea Sfântului Ilie care este ocrotitorul aviatorilor, în prima săptămână a postului Maicii Domnului și pana în ajunul Praznicului Schimbării la Fata a Domnului Hristos, activitățile noastre s-au desfășurat sub semnul binecuvântări lui Dumnezeu și ajutorul Sfinților.
Copii sau ridicat în înaltul cerului cu inimile lor curate, prefigurand, cumva, nevoia schimbării noastre și a inaltarii sufletelor catre Dumnezeu.

Schimbare la fata a Domnului Hristos, invita și impune sugestiv, schimbarea inimilor noastre întru bunătate, schimbarea gândurilor și a faptelor, ca să le inoim și sa le îndumnezeim.
Slava dumnezeirii lui Hristos, din muntele Taborului, rămâne chemarea eterna pe care, Însuși, Domnul o face pentru noi toți…ca toți sa gustam din aceasta lumina nepusa, necreeata, nefireasca, nepamanteana, prin înnoirea vieții, prin îndumnezeirea umanului…este, în fapt, invitația ca omul sa devina dumnezeu după har și cetățean al raiului.

Mare adânc și neinteleasa lucrare este taina Iubirii lui Dumnezeu față de om!
În aceasta frumoasă zi, când prăznuim pe Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, sihastru român plin de credință și de nevoință în pustiul Hozevei, alături de noi și de copii, ne.au însoțit cu multa căldură și dragoste, părintele Marian Ungureanu de la Parohia Merii Pechii, județul Ilfov și părintele George Tatu de la Parohia Olarii Vechi, județul Prahova, cărora le mulțumim pentru impicare!

Va mulțumim tuturor donatorilor, pentru sprijinul acordat cu ajutorul căruia, în aceasta perioada, micuții au avut parte de gustări și băuturi răcoritoare!
Ne pregătim intens pentru școală…ghiozdane, rechizite, produse de igiena și, poate, imbracam câțiva școlari…asadar, orice sprijin financiar este binevenit.

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii eveniment

Campaniile umanitare continuă... "Susține un elev!"

Elevii din trei parohii ilfovene au avut parte de o experienta deosebită și unica pana în prezent.

Astfel, prin bunăvoința pr. Petrus Boboc de la Parohia Sitaru, pr. Alexandru Popescu de la Parohia Grădiștea și pr. Mircea Miloș de la Parohia Canela, peste 20 de elevi au beneficiat de un zbor gratuit la Baza aeriana de la Strejnicu, jud. Prahova.

Ca de obicei, elevii au primit informații prețioase despre zbor, avioane și elicoptere, condiții meteo, ghidaj și aparatura de bord.

Nelipsit de vizită a fost și elicopterul, campat la sol, la bordul căruia, micuții sau familiarizat cu mansa, pasul, busolă, altimetru și celelalte instrumente de navigație.

După zbor, cu încântare și curiozitate am urcat în turnul de control. Perspectiva vizuala asupra pistei și a zonelor înconjurătoare, este minunată, iar stația radio anunță sosirile și plecarile aparatelor de zbor.

La final, în semn de apreciere, față de activitatea desfasurata; recunoștință și mulțumire, pentru atenția și dragostea arătate elevilor, instructorii, personalul tehnic, coordonatorii de zbor și piloții militari, au primit diplome din partea Mănăstirii Sitaru.

A urmat o bine-meritata fotografie de grup, ulterior, micuții fiind invitați la o gustare și un pahar de suc.
Mulțumim Școlii Superioare de Aviație Civila, Baza Strejnicu, jud. Prahova, pentru interesul acordat în dezvoltarea cognitiva a elevilor!

Mulțumim părinților slujitori de la celele trei comunități parohiale și doamnei profesor însoțitor, Savu Mariana de la Scoala Generala din Grădiștea, pentru implicarea în acest proiect formativ și recreativ!

Mulțumim tuturor donatorilor, datorita cărora, în aceasta perioada am asigurat micuților, gustări și băuturi răcoritoare!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii eveniment

Campaniile umanitare continuă... "Susține un elev!"

Elevii din Parohia Cărbunești, jud. Prahova au avut șansa de a vizita Școala Superioară de Aviație Civila, Baza Strejnicu.
Coordonați de dna director Marin Monica Mihaela, aceștia s-au bucurat de informațiile inedite oferite de tehnicienii de la sol, de coordonatorii de zbor din turnul de control și, bineînțeles, spre marea lor uimire, au beneficiat de un zbor gratuit cu elicopterul.

La sol, elevii s-au împrietenit cu elicopterul și avioanele staționate, având șansa de a lua locul piloților și de a înțelege modul de pilotaj.
Între noutăți, au primit informații despre stația care asigura indicatorii climaterici, viteza vântului sau date despre fronturile atmosferice… necesare și obligatorii în activitatea de zbor și pregătirea pilotilor.

De asemenea, elevii au fost informați despre modul în care îți poți construi o cariera în pilotaj, sau cum poți accede pentru a deveni cursant al Școlii de Aviație.
În acest sens, cu gratitudine, mulțumim instructorilor, personalului tehnic și piloților militari, pentru efortul și răbdarea, arătate, în beneficiul micilor vizitatori!
Mulțumim părintelui paroh, Manea Constantin de la Parohia Cărbunești și doamnei director, Marin Monica Mihaela de la Scoala Generala din Cărbunești, pentru implicarea și bunăvoința de care au dat dovadă!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii eveniment

Campaniile umanitare continuă... "Susține un elev!"

A venit rândul elevilor de la Scoala Generala din localitatea Nuci, județul Ilfov sa trăiască bucuria unei bine-meritate zi de vacanță.

Gratie profesorilor coordonatori, primarului comunei Nuci și personalului de la Școala de Aviație, aceștia au primit informații interesante despre zbor, avioane și elicoptere.

Au pătruns sfiosi pe pista, iar în hangar au avut șansa de a urca pe locurile piloților în doua aparate de zbor.

După informații despre rotor, elice, aripi, nu mica le-a fost uimirea când au constatat în ce consta mișcarea manșei sau a pedalierului, la un mic avion, frumos și delicat ca o bijuterie.

În continuare, grupați trei câte trei, micii nuciteni au avut șansa de a zbura cu unul dintre elicoptere.

Zborul a fost fascinant, unic și recreativ, aducându-le multă mulțumire și bucurie.

La poza de grup, un prichindel s-a simțit minunat în bratele unui pilot militar, iar în turnul de control, distanțele nu exista…aparatura complexa păstrează permanent legătură cu echipajele aflate în zbor, iar vestitul binoclu te face sa fi aproape de orice obiectiv.

În holul instituției pentru pregătirea aviatica ne-am delectat cu apa rece și am punctat momentul printr-o frumoasa fotografie de grup.

Ulterior, dl primar Vasile Georgel i-a invitat pe micuți la o gustare aleasa și un pahar de suc.

Pentru acțiunea de de azi, mulțumim în chip deosebit conducerii Scolii Superioare de Aviație Civila, instructorilor, piloților și întregului personal de specialitate, pentru dragostea și disponibilitatea arătate!

Mulțumim Domnului primar, Vasile Georgel, pentru asigurarea transportului și pentru masa calda oferita elevilor!

Mulțumim doamnelor profesoare Liliana Pantoianu și Daniela Andreescu pentru selectarea, pregătirea și coordonarea elevilor!

Va mulțumim tuturor pentru sprijin și implicare!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii

Campaniile umanitare continuă... "Susține un elev!"

La început de august, ne-a învrednicit Milostivul Dumnezeu sa aducem bucurie elevilor din comunitatea parohială a comunei Posești, județul Prahova.

Copii au avut șansa să atingă mansele unui elicopter adevărat, sa stea pe scaunele piloților și, pentru început să-și imagineze cum este sa fi în aer.

Au aflat la ce folosesc cele două elice ale elicopterului și de ce avioanele nu au o elice în spatele fuselajului.
În turnul de control au aflat ca sistemele moderne sunt necesare pentru ghidarea aparatelor de zbor de la sol, iar atracția principala a fost “Măria Sa”, binoclul.

Una dintre fetite a întrebat ce înseamnă cifra de pe pistă…interesantă observație! Nimic altceva decât gradele de busolă, necesare pentru încadrarea corectă la manevra de aterizare.
Bineînțeles, toți micuții au avut șansa să urce la bordul elicopterului și sa se ridice în înaltul cerului, într-un zbor recreativ, instructiv și plin de noutate.

Curiozitățile au continuat prin cercetarea amănunțită a autospecialei, prezentata pe aerodrom în caz de incendiu.

O zi frumoasa, marcata printr-o experienta unică, prin bunăvoința Scolii Superioare de Aviație Civila, Baza Strejnicu, Prahova.

Mulțumiri cordiale, aducem domnului comandant de zbor, Mihai Asofrone, colegilor instructori și cursanților militari!

Multumim părintelui paroh Alexandru Enache și doamnei preotese pentru implicare, precum și Primăriei Comunei Posești, pentru asigurarea transportului!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii

Campaniile umanitare continuă... "Susține un elev!"

O noua zi de vacanță cu zâmbete și fericire!

De data aceasta, elevi din Parohia Micsunestii Mari, jud. Ilfov s-au bucurat de un zbor gratuit cu elicopterul, dar mai mult decât atât, au primit informații interesante despre zbor și aeronave.

În perspectiva, elevii au primit sfaturi despre cum poți deveni pilot sau specialist pe componente tehnice privind aparatele de zbor sau sistemul de aviație.
Așadar, o încercare frumoasa de a îmbina aspectele cognitive cu cele practice și recreative, în dorința de a pregăti pe elevi pentru alegerile viitoare…

Mulțumim, cu admirație și prețuire, Scolii Superioare de Aviație Civila, domnului comandant de zbor Mihai Asofrone, colegilor instructori și tânărului pilot militar, pentru dragostea arătată învățăceilor!

Mulțumim Primăriei Comunei Nuci, domnului primar Vasile George, pentru asigurarea transportului și părintelui paroh, Caesar Cranta, pentru cunoscuta-i implicare în acțiunile dedicate tinerilor și copiilor!

Tuturor donatorilor, va mulțumim pentru sprijinul acordat!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii

Campaniile umanitare continuă... "Susține un elev!"

Suntem în plina vacanță, dar programul “Susține un elev!” îl derulam cu entuziasm și bucurie.
Ne-am gândit sa diversificam activitățile dedicate elevilor, de data aceasta, recreativ, instructiv și cognitiv.

În colaborare cu Școala Superioară de Aviație Civila – Baza Stejnicu, Prahova; Unitățile școlare din zona și, bineînțeles, Parohiile care se îngrijesc duhovnicește de tinerele vlăstare, ne-am gândit sa oferim învățăceilor, o zi de vacanță formativa și recreativa.
Intenția noastră este aceea de a dezvolta aria de cunoaștere, posibile aptitudini viitoare, dinamism în activitățile nonformala și sa aducem zâmbete pline de lumină.

Instructorii de zbor le-au explicat elevilor principalele componente ale aparatelor de zbor, i-au lăsat sa guste la rece perspectiva pilotajului prin mânuirea manselor, precum și alte informații inedite.
După zbor, am vizitat turnul de control, iar pe lângă tehnica de specialitate, atracția principala a fost binoclul adevărat…

După, ne-am delectat admirând o stație mobila de emisie și control radio-recepție.
În periplul noutăților de azi, gazda primitoare ne-a fost domnul comandant de zbor Mihai Asofrone și colegii domniei sale, instructorii de pilotaj, precum și cursanții militari și civili, cărora le mulțumim, cu recunoștință, pentru profesionalism, dar mai ales pentru disponibilitate!

În prima serie au fost înscriși micuții creștini ai Parohiei Moara Săraca, prin osteneala și râvna părintelui Cornel Enache, căruia ii mulțumim pentru implicare!
Si cum omenia face casa bună cu bucuria, mulțumim jurnalistului Paul Iurea pentru implicare și doamnei Mihaela pentru pregătirea gustarilor!

Va mulțumim tuturor pentru sprijinul acordat!
Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii

Campaniile umanitare continuă... "Susține un elev!"

Alți doi elevi au primit sprijinul nostru prin programul social “Susține un elev!”
Ne dorim sa sprijinim accesul la educație, sa limitam abandonul școlar și sa arătăm ca se poate…copiii au nevoie de ajutor, de atenție și de încredințarea unei șanse spre viitor.
Va mulțumim tuturor pentru sprijinul acordat!
Mulțumim echipei de voluntari… Andreea și George Corneci, Elena și Virgil Ilie, precum și doamnelor prof. Victoria Titiluc, Liliana Pantoianu și Daniela Andreescu, pentru implicarea constantă în această misiune socială!
Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii

Campaniile umanitare continuă...

Ne-a învrednicit Milostivul Dumnezeu ca întru cinstea prăznuirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, la nu mai mult de o zi, să cercetăm parohia ilfoveană Netezești.
Biserica satului este de o monumentalitate artistică, rar întâlnită. Zidită după anul 1900 de boierul Alexandru Serghiescu, fost prefect al Prahovei și primar al Ploieștilor, această capodoperă arhitecturală, în care se regăsește iscusința meșterilor artiști italieni, impresionează mai ales prin planul arhitectonic.

Cu valoare de unicat, din absida dreaptă a naosului, pe o scară în semirotondă se coboară în locul ce adăpostește criptele ctitorilor. Pereții laterali sunt flancați de de bazoreliefuri în bronz cu evidente scene religioase, legate de ritualul hristic al înmormântării, iar balustradele sunt din piatră cioplite în care se întrezăresc elemente florale și vegetale de baroc târziu cu inflexiuni ale curentului postbrâncovenesc.
Catapeteasma, în ștucatură, cu un modelaj impresionant, creează monumentalitate, specific marilor catedrale. Acustica este ideală pentru orice cor, chiar și pentru un singur cântăreț.

În urma urma unor intervenții susținute de doamna arhitect dr. Ruxandra Nemțeanu, biserica a fost clasificată ca monument de importanță națională, de categoria A, urmând cursul firesc de a se întocmii documentația necesară, în vederea obținerii unei finanțări europene pentru conservarea, protejarea și punerea în valoare.

Astăzi, într-o frumoasă zi de vară, alături de vrednicul și statornicul părinte Tudor Rizea am cercetat familiile care se află în dificultăți materiale și financiare.
În turma duhovnicească a părintelui Tudor am găsit bătrâni răpuși de neputințele vârstei, singuri sau abandonați. Unul dintre aceștia a rămas doar cu zidurile casei, restul fiindu-i mistuit de foc, încă din iarnă. Un altul trăiește în neputințe mari, fiind aproape surd…peste iarnă a trecut cu ajutorul preotului care a randuit o creștină care să-i ducă de mâncare, în rest este greu pentru dânsul.

Găsit-am și copii plini de bucurie care nu înțeleg greutățile prin care trec, dar le simt, văzând că ei nu au ceea ce alții au…sunt plini de speranță, se bucură sincer de ceea ce primesc, iar zâmbetul lor este vindecător.

La sfârșitul unei nemeritate misiuni pe care Domnul cu iubire ne-a îngaduit-o, am fost primeniți la masa dragostei și a bucuriei în casa părintelui Tudor de doamna preoteasă Iluța. Ardeleancă strașnică, cu inimă mare și o bucătăreasă greu de întrecut, alături de părintele, ne-a întâmpinat avramic, ca de fiecare dată, motiv pentru care, cu recunoștință le mulțumim!
În drumul acestei slujiri, doi tineri de la șantierul Mânăstirii Sitaru, implicați în procesul de restaurare și renovare, după programul de lucru, cu mult entuziasm și bunăvoință, ne-au însoțit și sprijinit în activitatea desfășurată, fiind prima lor experiență pe tărâmul acțiunilor sociale.

Vă mulțumim tuturor donatorilor pentru ajutorul oferit!

Multumim voluntarilor… Bogdan și Melania Prisăcaru, Cătălin Mihai Popescu, Alin Narcis Popescu și părintelui paroh Tudor Rizea pentru călduroasa primire!
Slava lui Dumnezeu pentru toate!
Continuăm…

Fotografii

Restaurări Mănăstirea Sf Nicolae - Sitaru 2022

În perioada mai-iunie 2002 la șantierul Mănăstirii Sitaru, privitor programului de implementare privind consolidarea, conservarea și punerea în valoarea a obiectivului monument istoric pe axa 5/5,1, s-au realizat următoarele lucrări:

– finalizare restaurare pictura exterioara la turla de pe pronaos
– continuarea lucrărilor de restaurare a picturii exterioare de la baza/trunchiul – ambelor turle
– finalizarea tencuielilor exterioare a pereților verticali la cele doua turle, aplicarea plasei de protecție și a materialului hidroizolant
– montaj căpriori, astareala, sajeac și bazie la trunchiul/baza – turlelor
– aplicare învelitoare cu tabla de cupru și montarea membranelor de protecție împotriva apei la turle – baza și cupole
– montare schele pe cele patru laturi ale bisericii pt a permite lucrul la nivelul acoperisului
– lucrari de schimbare a capriorilor și montaj astareala, sageac și bazie pe laturile est, vest și nord, precum și decopertarea parțială a vechiului acoperiș
– aplicare straturi de protecție și desing – baitz și lac
– a fost achiziționat piatra pt pardoseala interioara a bisericii
– s-a achitionat piatra și rigolele pt pavajul exterior
– s-au demarat lucrările de pavare interioara a bisericii, zona naosului și stereotomia de contur la nivelul întregului lăcaș
– continua lucrările de finisare a pereților exteriori, zona de sarpanta
– s-a realizat instructajul periodic privind SSM și PSI
– lucrari parțiale la instalațiile electrice
– s-au demarat lucrările de asamblare a scheletului din material lemnos la info chiosc și grup sanitar

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Campaniile umanitare continuă...

Ne-a învrednicit Milostivul Dumnezeu sa implinim alte câteva lucrări ale misiunii sociale, în condiții financiare destul de limitate.
Unii se tem de război, alții de criza alimentară și întru cele din urmă ne temem de neputința din noi…
In mod cert, Domnul indurarilor va socoti cununa fiecăruia dintre noi, după puterile pe care le avem și vom primi atât cât putem duce, sau vom fi izbaviti de ceea ce nu putem purta. Așadar nu trebuie sa ne temem și cu atât mai puțin sa ne îndoim, mai ales, de purtarea de grija a lui Dumnezeu. Prin El se așează toate și hrana cea de toate zilele o primește bogatul, dar și săracul!

Un bătrân nevăzător din Moara Vlasiei, fără venituri, a beneficiat de transport si consult oftalmologic gratuit, iar la întoarcere, i-am asigurat un pachet alimentar. Ulterior, împreună cu Pr. Cornel Enache am stabilit procedurile de lucru pentru a obține o forma de asigurare socială pentru nenea Nicolae.
Susținem limitarea abandonului școlar, iar trei învățăcei de la unitățile școlare din localitățile Grădiștea și Nuci au primit hăinuțe, încălțăminte, rechizite și o punga generoasa cu dulciuri.

Astăzi, ne-am reindreptat atenția asupra comunității parohiale din Micsunestii Mari, județul Ilfov. Parohia este păstorita cu multa râvnă de părintele Caesar Cranta care dezvolta o serie întreaga de activități, cu precădere educative, destinate micuților credincioși. Totodată, părintele depune eforturi pentru a realiza un proiect de finanțare europeană pentru restaurarea și punerea în valoare a bisericii, monument istoric de valoare națională, categoria A.

Printre multe alte nevoi, ale zilei și ale locului, părintele ne-a primit cu știuta-i dragoste și, la pas mărunt, am cercetat familiile cu mulți bătrâni, dar și o parte din bătrânii satului, aflați la vârsta durerilor și a încercărilor.

O bătrâna ne-a primit, ca întotdeauna, cu multa veselie, cu zâmbet și vorba bună – parca scoasa din lada de zestre – căci fiecare cirta avea duhul ei. O alta bunicuta, cu poveri multe, pe care acum le purta în doua bețe, plângând ne povestea cum în anii ce au trecut, mai bine de trei, patru, alături de alte surori de credință, reușea sa viziteze Mănăstirea din lunca (Sitaru) sau Căldărușani, lăsând sa se vadă ca la anii din urma ai vieții, cele mai mari bucurii pământești ale omului, erau umbletele pline de dor după Dumnezeu la sfintele mânăstiri…ce bucurii!

Și tot asa, printre copii exaltati de darul vieții și bătrâni ce privesc în urmă, așteptând apusul vieții,
cugetam…ce este viața omului pe pământ?…oare nu umbra și trecere?…cu ce plecam și ce luam cu noi, căci de plecat, negreșit, vom pleca!

Va mulțumim tuturor pentru ajutor și susținere!
Mulțumim Pr. Caesar Cranta de la Parohia Micsunestii Mari, prof. Victoria Titiluc de la Școala generală din comuna Grădiștea, prof. Liliana Pantoianu și prof. Daniela Andreescu de la Școală generala din localitatea Nuci!

Mulțumim pentru neobosita alergare, voluntarilor… Bogdan, Melania, Georgeta, Andreea, George, Iulian și Sorina!
Slava și mulțumire Bunului Dumnezeu pentru toate!

PS: punem la dispoziție și foto cu nr de cont al casierului de campanie (dl. Marian Bogdan Prisacaru), cu precizarea ca orice donație va fi însoțită de mențiunea “ACȚIUNI SOCIALE SITARU”. Donatiile sunt strict benevole. Donatorii pot face parte din grupul de whatsapp, urmărind, în mod transparent, veniturile, cheltuielile și soldul raportat. Pentru detalii… 0720915550. Va mulțumim!
Nr cont: RO66INGB0000999904688703 – ING Bank

Fotografii

Restaurări Mănăstirea Sf Nicolae - Sitaru 2022

La data de 22 martie 2022 s-a constituit o echipa de analiză formata din executantul general, specialistul restaurator în pictura , proiectant și coordonatorul de proiect pt a stabili etapele de execuție pe componente de lucru.

La data prezenta menționăm realizarea sau continuarea următoarelor lucrări:
– montare ferestre cu geam termopan, fante de ventilare și rame metalice la turla de pe naos
– finalizare romanate, învelitoare din tabla de cupru și sageacuri
– tencuieli de finisare și detaliu la turla de pe naos, zona superioara
– lucrări de restaurare a coloanelor din pridvor – piatră
– restaurare pictura interioara, fresco, pereți verticali, registrul superior
– montare conductori electrici, interior biserica, stabilire circuite electrice pt a proteja pictura
– finalizare drenuri subterane pt absorbția apei de suprafața
– finalizare montaj conducte pt ape pluviale și colectori
– lucrări de montaj a puturilor absorbante și a traseelor aferente
– montaj conducte și hidranți pt alimentarea cu apa în caz de incendiu și a conductelor de alimentare a aspersoarelor
– manipulare pământ rezultat în urma săpăturilor
– manipulare materiale de umplutura, stabilizare și filtrare

În intervalul aprilie, mai 2022 la șantierul de la Mănăstirea Sitaru s-au înregistrat următoarele:
– vizita Comisiei de Pictura a Patriarhiei Romane
– lucrări de finisare a peretilor verticali la ambele turle
– finalizare aplicare învelitoare cu tabla de cupru și bazia cupolelor la ambele turle
– la turla Pantocrator, desfacere sarpanta și bazie la baza turlei
– schimbare căpriori, astareala, învelitoare și bazie la turla Pantocrator
– confecționare rame din beton cu armatura metalica pt capacele gurilor de evacuare la sistemele de drenuri și ape pluviale, precum și grup incendiu
– lucrari de finisare și hidroizolari interioare la grupul de gospodărire incendiu
– lucrări de reamenajare a terasamentului, incintă externă
– tencuieli de asanare cu var hidraulic la soclul bisericii
– restaurare pictura interior (peretele de vest, naos) și exterior (turla pronaos)

Coordonator proiect,
Ierom Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

O zi de cercetășie la Mănăstirea Sitaru și în împrejurimi

O zi de cercetășie la Mănăstirea Sf. Nicolae-Sitaru și în împrejurimi.
Grupa „castorașilor” coordonați cu multă dragoste și devotament de liderii voluntari (preoți, medici, profesori, studenți) din cadrul Cercetașii României, Centrul local Sf. Nicolae din București și-au desfășurat activitățile într-un mediu mai puțin cunoscut.

Manăstirea noastră, cunoscută pentru activitățile formative, dedicate copiilor, le-a fost gazdă, oferindu-le un spațiu prielnic pentru o zi petrecută în natură, alături de lumea necuvântătoarelor și, mai ales, alături de Dumnezeu, în duhul specific unei chinovii.

Micii cercetași au servit masa intr-una din trapezele mânăstirii, au vizitat gospodăria, unde s-au întâlnit cu drăguțele animăluțe, au săvârșit rugăciuni, au cântat Hristos a Înviat, Cuvine-se cu adevărat și s-au închinat în Paraclisul Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Prin grija mânăstirii și a voluntarilor campaniilor sociale, oaspeții noștiri au primit meniu complet de hrană caldă, sandwich, dulciuri și băuturi răcoritoare, alături de multă dragoste din partea ostenitorilor.

La bucătărie, fratele Nicolae, nenea Costică și doamna Irina s-au străduit ca merindele să fie alese și gustoase. Părintele Partenie a pregătit pachetele pentru drum, iar domnul prof. Cozmin a stăruit cu o parte din cumpărături.

Din partea cercetasilor, părintele Ștefan Dan Marian de la Parohia Ghermănești, doamna preoteasă Mădălina și întreaga echipă de lideri formatori și coordonatori, sârguincioși și inimoși, s-au dăruit, în chip abnegat, dincolo de orice nevoie și obligație personală, ca acești micuți să primească dragoste, atenție și părintească purtare de grijă, pentru o zi minunată și binecuvântată, din viața lor!

Copilăria, prin puritatea și inocența ei, este scară și punte către Dumnezeu…este lumină și balsam pentru sufletele suferinde, îngenunchiate de iureșul și vacarmul unei lumi decăzute.
Prin frumusețea și plenitudinea copilăriei, Dumnezeu cel plin de Iubire ne descoperă, tainic, dar generos, splendoarea Edenului, cândva pământesc și de mult apus…este, dacă vreți, modul prin care Dumnezeu ne invită să pregustăm, pe pământ, din Raiul cel ceresc și să ni-l dorim cu adevărat… „căci de nu vom fi ca pruncii, nu vom vedea Împărăția lui Dumnezeu!”

Vederea cea neprihănită a copiilor, ca vedere duhovnicească, devine far călăuzitor către poarta Împărăției lui Dumnezeu…și ce poate fi mai frumos, decât să ai fericita binecuvântare de a vedea Împărăția Domnului, curat și nevinovat ca un copil…
Am retrăit, și noi, lângă acești prunci nevinovați, clipe din copilăria de altădată, nepierdută după har, dar adormită din pricina propriilor noastre lupte, patimi, dori și dureri…

Vă mulțumim tuturor pentru implicare și dăruire!

Mulțumim, în chip deosebit, voluntarilor (campaniilor sociale) și ostenitorilor Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru, părintelui Ștefan Dan Marian de la Parohia Ghermănești și colaboratorilor, sfinției sale, din cadrul Cercetașii României, Centrul local Sf. Nicolae – București!
Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii

Campaniile umanitare continuă...

Tainic, fiecare dintre noi încercăm sa trăim întru suferința și pătimirea Domnului Hristos.
Este drept, nu ne autoflagelam, nu ne răstignim fizic pe cruce, nu răbdam bici și nici cununa de spini.

Însă putem sa răstignim egoismul, individualitatea, judecarea aproapelui; să biciuim patimile, poftele, sa așezăm cununa de spini peste mânie, ură, invidie, bârfă și peste toate suferințele pătimașe care ne despart de bunătatea lui Dumnezeu.

Așadar întăriți întru gând și întru toată fapta cea frumoasă, devenim mai blânzi, mai iertător, mai doritori de bine, ostenitori în bucuria rugăciunii smerite și în fericita nevoință a postului.
Trăim ultimele zile de asceza, de împreună patimire cu Hristos, cel jertfit pentru izbăvirea lumii întregi, dar întru nădejdea slavitei Sale Învieri.

Durerea acestor zile este mângâiere și bucurie întru așteptare, aidoma femeii care trăiește durerile nașterii, dar fericirea vederii celui zămislit dintru ea, stinge orice urmă de suferință…
Lângă Hristos, cel plin de durere, pregustam din taina Jertfei de pe cruce, dorind sa ne împărtășim, mai cu adevărat, în ziua cea neinserata a împărăției Sale.

Tainic am cinat cu Hristos și din darurile Sale cele bogate, împărtășite nouă în bunătăți pământești, cu smerită dragoste, am împărțit și celor nevoiași, atât cât a fost cu putință.
În inima noastră i-am cuprins pe toți…in faptă ne-am deplasat în două comunități parohiale din județul Ilfov.

Ne-au primit cu dragoste parinintele Marian Ungureanu de la Parohia Merii Pechii și părintele Andrian Șerban de la Parohia Suditi.
Harnici și doritori de bine pentru comunitățile pe care le păstoresc, sfintiile lor ne-au invitat la pelerinajul slujirii aproapelui pe ulițele celor două sate.

Pachete alimentare, dulciuri și produse de igiena au ajuns la familiile cu mulți copii și la bătrâni. Între acestea am presărat o vorbă bună și urări de sănătate în prag de mare sărbătoare.
Am primit zâmbete, ochi plini de lumină, lacrimi de bucurie și purtări sfioase în care erau așezate chipul adevăratei smerenii.

La final ne-am întărit trupurile alergate gustând colac și colivă în biserica satului Suditi.
Tot întru această lună am susținut nevoile medicale ale unei creștine în vârstă de 65 de ani din Moara Vlasiei.

Țintuita la pat de 7 ani, cu mâinile atrofiate am constatat ca nu are venit. Trăiește din pensia de boala a fiului ei și acesta, pacient diabetic cu un picior amputat.

Am asigurat deplasarea la spital pentru investigații medicale și stabilirea unui diagnostic corect, în vederea susținerii acestui caz în fata Comisiei medicale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
În tot acest demers am fost susținuți permanent de părintele Cornel Enache de la Parohia Moara Săracă.

Va dorim post binecuvantat, iar Sfânta Înviere a Domnului Iisus Hristos, care ne bate la poarta sufletelor, sa o petreceți în rugăciune, pace și bucurie, alături de cei dragi!

Va mulțumim tuturor pentru sprijinul financiar acordat, fără de care nu putem continua misiunea socială!

Mulțumim voluntarilor… George Corneci, Bogdan și Melania Prisacaru…pentru continuitate și pentru efortul depus!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

PS: acțiuni sociale luna APRILIE:
– bursa socială… 500 lei
– bursa pt recuperare medicala… 500 lei
– transport medical asistat pt persoana cu handicap… 1050 lei
– pachete alimentare… 2500 lei
Total = 4.550 lei

Fotografii

Campaniile umanitare continuă...

Zi de bucurie și de mângâiere în Duminica a patra a Postului Mare.
Din mila Bunului Dumnezeu, pașii ne-au fost purtați în Parohia Pașcani, jud. Ilfov, păstorita cu multa dragoste de părintele paroh Ștefan Niță.

După o scurta vizită la la bătrâna biserica a satului, înconjurată de verdeață ca într-un rai prea-frumos și străjuita de vechi troițe, rod al credinței neîntrerupte, alături de sfinția sa am pornit pe ulițe, încercând sa aducem bucurie și vorba bună, celor care sunt încercați întru greutățile vieții.
Bătrâni cu chipuri de sfinți, plini de poveri, numai de ei știute, ne-au blagoslovit cu rugi lăcrimate, urandu-ne sănătate, viață lungă și ajutor de la Bunul Dumnezeu.

O bătrână cu credință cât un munte ne-a învățat taina milosteniei creștine, zicând “ca de la Dumnezeu suntem!”…într-adevăr, iubirea de aproapele, grija pentru cel sărman și fapta cea buna sunt izvorâte din iubirea cea plina de îndurare a Domnului…

La sfârșitul unei zile alese, am poposit în casa părintelui Cornel Enache, fiu al satului, unde am lăsat puțin din puținul nostru pentru familia de refugiați din Ucraina pe care o găzduiește cu binecuvântată slujire…lucrare mare, în astfel de timpuri, mai ales pentru faptul ca familia părintelui numără 7 suflete…sa te dedici constant pentru cei de alta limba și nație, sa îi primești ca pe frații tăi, sa le pui casa la dispoziție, să-i integrezi într-o nouă societate, dincolo de prejudecăți, nu-i așa, la voia întâmplării…

Și, vorbind despre o experiență nouă, a slujirii aproapelui dincolo de granițele țării tale, am gustat o cafea savuroasă, depanand amintiri din taberele pentru copii la care am fost părtași cu emoție și entuziasm.

Între timp, alți doi elevi, prin grija profesorilor coordonatori, au primit daruri bogate, constând în haine, încălțăminte, rechizite și dulciuri.

De asemenea, o familie din București, încercată cu suferințe trupești și greutăți financiare, au primit un frigider nou…ca bucuria sa fie deplină, ne-am asigurat ca frigiderul sa fie plin cu alimentele necesare, pentru a trece mai ușor peste perioada critica în care se află.

Va mulțumim tuturor pentru ajutorul oferit!
Mulțumim voluntarilor…prof. Victoria Titiluc, prof. Liliana Pantoianu, prof. Daniela Andreescu, Bogdan Prisacaru , Ștefan Apostol , Andreea, George Corneci și Claudiu Saghin…pentru implicare și osteneală!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

PS – Acțiunile sociale ale lunii martie:
– bursa student, bursa elev 1000 lei
– telefon și ajutor financiar elev 1200 lei
– manuale școlare 3897 lei
– dulciuri atelier copii 200 lei
– haine copii 1151 lei
– frigider, alimente 1404 lei
– pachete alimentare 2440 lei
Total : 11.292 lei

Fotografii

Campaniile umanitare continuă...

Din îngăduința Milostivului Dumnezeu am început acțiunile sociale ale lunii martie.

Am rânduit bursele sociale, ulterior un elev de școală gimnaziala a primit un telefon și un dar în bani, prin generozitatea uneia dintre donatorii noștri de suflet.

Azi, ne-am deplasat în comuna Posesti, jud. Prahova, mai întâi la școala generală unde am predat un pachet consistent de 176 de manuale școlare, absolut necesare în procesul educational și, din păcate, inexistente pt multe unități școlare ale României anului 2022.

Pentru ca Școala s-a născut în Biserică, iar parteneriatul dintre cele două instituții este vital în dezvoltarea unei societăți solide, am considerat oportun la rugămintea părintelui paroh, Alexandru Enache, sa continuăm acest deziderat al comunității locale.

De la școală am purces la biserica parohială pentru a participa la un binevenit atelier catehetic, dedicat Postului Mare, în cadrul proiectului “Rugăciunea în viața mea.”

Am vorbit despre rugăciune și despre importanta acesteia în viața noastră, dar mai ales în viața tinerelor vlăstare aflate în pragul dezvoltării personale.

Din partea dumneavoastră, aceștia au primit iconițe, dulciuri și băuturi răcoritoare, admirând, totodată, icoanele pictate pe sticlă într.o activitate tematică, desfășurată ca o extensie practica a proiectului mai sus amintit.

Va mulțumim tuturor pentru contribuția adusă!

Mulțumim voluntarilor…Ecaterina, Bogdan și Florin…pentru implicarea nemijlocita!

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii

Campaniile umanitare continuă...

Ne-a învrednicit Milostivul Dumnezeu și întru această lună sa împlinim misiunea frumoasa a slujirii aproapelui.

Mai întâi, prin doamnele profesori Victoria Titiluc, Daniela Andreescu și Liliana Pantoianu de la Unitățile școlare din Grădiștea și Nuci, jud. Ilfov, în perspectiva limitării abandonului educational, doi elevi au beneficiat de haine, încălțăminte, rechizite și dulciuri.

Au urmat pregătirile pentru pachete…calcule, cantități, cumpărăturile în sine, deplasări și organizarea pungilor pe categorii de produse…si după osteneala cuvenită, un tânăr sculptor ne prezintă pașii prin care lutul prinde viață, cum se naște negativul și pozitivul, ca după turnare sa vedem opera de arta finita…
Ulterior, am plecat spre Parohia Moara Săracă unde am fost întâmpinați cu știuta-i dragoste de părintele Cornel Enache.

Alături de sfinția sa, în biserica parohială o parte din semenii noștri au primit daruri, constând în alimente, produse de igiena și dulciuri.
Ca mângâierea sa fie deplină, ne-am deplasat la casele celor bolnavi și cu mulți copii. Am întâlnit cazuri foarte grave…paralizati, fără vedere… oameni care au muncit, dar fără venit… familii monoparentale, numeroase etc.

Continuăm pregătirea pentru achiziția de manuale școlare…
Trăim vremuri tulburi, în care rugăciunea pentru pace și pentru dragostea dintre oameni este mai importanta ca oricând.
Învățăm sa dăruim din inimile noastre, jertfă de rugăciune, iar din puținul nostru, măsuri mici sau mari (după putere) de daruri materiale, pentru a ușura pe cei încercați, deznădăjduiți sau saraciti de lipsuri.

Cu recunoștință, Va mulțumim tuturor donatorilor pentru ajutorul oferit!
Mulțumim părintelui Cornel Enache de la Parohia Moara Săracă, doamnelor profesoare Liliana Pantoianu, Daniela Andreescu și Victoria Titiluc, pentru colaborare și pentru munca de a fi buni asistenți sociali!

Mulțumim tinerilor voluntari… Andreea și George, Bogdan, Ștefan și Ovidiu…pentru implicare și dăruire!

PS:
Cheltuieli pt luna februarie…
– bursa și recuperare medicala = 1000 lei
– haine, rechizite, dulciuri pt cei 2 elevi = 1080 lei
– pachete alimentare, produse de igiena și dulciuri pt 20 de cazuri = 2440 lei
Cu mila lui Hristos, continuam… Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii

Restaurari Manastirea Sitaru 2022

În luna ianuarie au reînceput lucrările specifice proiectului de finanțare europeana pe axa 5/5,1, privind protejarea, promovarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural al Mănăstirii Sitaru.

În prezent:

– lucrari la acoperișul bisericii, zona turlelor
– tencuieli suprafețe exterioare, turle
– trasare, delimitare, escavare și pregătire canale pentru preluarea apelor pluviale
– montare conducte și cămine colectoare
– restaurare pictura interioara
– restaurare catapeteasma
– pregătirea zidăriei externe pentru intervențiile de specialitate
– asigurarea materialelor necesare

Astăzi, 16.02.2022, a avut loc o întâlnire de lucru privind evaluarea lucrărilor și stabilirea următoarelor etape.

Echipa de proiectare, dirigintele de șantier și executantul general au vizitat șantierul pe puncte de lucru.

Ulterior, alături de specialiștii restauratori s-a analizat evoluția intervențiilor de restaurare pe cele 3 fronturi de lucru: pictura în tehnica fresco, interior și exterior, pictură pe lemn și catapeteasma.

Întâlnirea a continuat cu dezbaterea cerințelor tehnice și administrative, stabilindu-se calendarul de lucru pentru următoarea faza de lucru.

Mulțumim pentru efortul depus și implicare, următorilor:

– Consiliul Județean Ilfov – lider de proiect
– ADR București Ilfov
– Gabriel Dragomir – șef serviciu
– arh. Bogdan Teodorescu – șef de proiect cu echipa de proiectare
– ing. Victoria Jipa cu echipa dirigintilor de santier
– spec. rest. Cătălin Palamariu cu echipa de restaurare
– spec. rest. Teodora Necula cu echipa de restaurare
– ing. Ștefan Statică
– ing. Ion Statică cu echipa de execuție

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Coordonator de proiect,
Ierom. Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Raport campanii sociale Manastirea Sf Nicolae Sitaru

Apasati butonul de mai jos pentru a descarca raportul

Campaniile umanitare continuă...

Ne-a învrednicit Milostivul Dumnezeu sa rânduim câteva acțiuni de suflet pentru începutul de an.

La începutul lunii, la sugestia părintelui Caesar Crantea de la Parohia Micsunesti, jud. Ilfov, cu sprijinul d-lui padurar Adrian, un om necăjit, marcat de neputințe fizice, a beneficiat de 1 mc de lemne pentru foc.

Astăzi, intru cinstea și pomenirea marilor ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gura de Aur, am întreprins doua activități, încercând pe cât ne-a fost cu putință sa împletim cultura și educația cu milostenia, după modelul marilor corifei ai filatropiei creștine și dascăli ai pocăinței.

Peste 200 de manuale au fost asigurate Scolii Generale din comuna Cărbunești, județul Prahova, beneficiind de o buna colaborare cu preotul paroh Constantin Manea și directorul instituției de învățământ.

Ulterior, ne-am deplasat în localitatea Nucșoara, județul Prahova, locul de baștină al marelui cărturar Eufrosina Poteca.

Aici, părintele paroh Adrian Bondoc, bun gospodar și cu inima mare, ne-a prezentat realitățile specifice unei parohii de munte, conducându-ne la casele celor aflați în dificultăți.

Pe drumuri șerpuite, abrupte sau în pante, ușor, ușor, lăsăm în urma noastră vatra satului și urcam pe plai ca într-o neînțeleasa întruchipare a Taborului, a urcării sufletului către neapusa veșnicie…și, parca, asfințitul ne scalda într-o dulce și nefireasca lumina, iar casele muntenilor, par a fi rupte din povesti de basm… O liniște cutremurător de odihnitoare te cuprinde, iar timpul piere se rupe de noi, se uneste cu Cel din care și-a luat naștere, curgere…pentru moment el nu mai există, nu mai poate fi măsurat, nu mai poate fi cernut!

După bucuria dăruirii, coborâm pentru o ultima întâlnire cu frumoasa biserica a satului, refacuta cu multa truda și dragoste.

La întoarcere, ma gândeam la nemasurata bunătate a lui Dumnezeu, revărsata peste noi în chip și chip, după tainele Sale cele nepătrunse…frumoasa, aleasa și binecuvântată zi!

Va mulțumim tuturor pentru sprijinul acordat!

Mulțumim părinților parohi pentru colaborare, primire și însoțire!

Mulțumim voluntarilor… Bogdan, Ștefan, Sebastian, Georgiana preoteasa și echipa, Florin și Adrian pădurarul…pentru implicare!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

PS… Pt. luna ianuarie s-au alocat următoarele sume:
-500 lei – lemne
-2.305 lei – pachete alimentare, dulciuri și produse de igiena
-4.707 lei – pt un nr de 206 manuale scolare
-1000 lei – pt 2 burse (1 student și 1 elev cu autism pt recuperare medicală)

Pt luna februarie avem alocat 1400 lei pt echipare a 2 elevi cu garderoba completa si rechizite, în vederea diminuării riscului de abandon școlar

Continuam campaniile… Va mulțumim!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Ajun binecuvântat sub semnul iubirii de aproapele și a fericirii de a dărui, dar și de a primi, inimi curate, ca într-un joc, cânt și veselie îngerească.

Am ajuns în Parohia Sitaru, păstorită cu multă râvnă de inimosul preot Petruș Boboc.

Sfinția sa, ne-a însoțit, prezentându-ne pe cei încercați de neajunsurile vieții.
Astfel, Moșul cel Bun, Dumnezeu cel Vechi de Zile, s-a milostivit de familiile cu mulți copii, arătându-le dragostea Sa cea neîmpuținată, prin osteneala și jertfa binefăcătorilor cu suflete generoase.

În călătoria faptelor bune, alături de prof. Victoria Titiluc, am plecat spre Grădiștea…aici am adus un pic de mângâiere, de alinare, de susținere, la un bărbat greu încercat.

Soția a murit de curând, lăsând în urmă un băiețel de 3 anișori.

Deocamdată, micuțul știe că mămica lui este la Doamne, Doamne…mai târziu, inevitabil, va resimți din plin lipsa mamei!

Bunica nu poate nici ea prea mult, dar are voință mare de a-i ajuta.

Așadar, în prag de Mare Praznic, am considerat potrivit, alături de alți oameni de suflet, să sprijinim material și printr-o vorbă bună pe creștinul Valentin, care se străduiește să lupte pentru pruncul său și să ducă cu răbdare, încercările vieții.

Ziua s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare.

Doi dintre tinerii voluntari au pregătit daruri frumoase, iar la ceas de seară, colindătorii de la Parohia Grădiștea, coordonați de părintele Alexandru Popescu, ne-au vizitat, aducându-ne vestea Nașterii Domnului Iisus Hristos.

După ușă s-a arătat și Moș Crăciun…pe cât de sobru, pe atât de haios…puțin cocoșat, cu mers greoi, s-a dat în vorbă cu tinerii învățăcei, zicându-le, grav, că tolba a fost descărcată și daruri frumoase îi așteaptă…

Cei mici, veseli ca celeste putii, cu glasuri cristaline și pe alocuri răgușite, după un adevărat turneu al colindului străbun și bun, în sala muzeală a mânăstirii, ne-au readus în simțiri, bucuria și povestea Nopții Sfinte în care s-a născut Pruncul cel Binecuvântat din ieslea Betleemului.

La sfârșit, școlarii au primit darurile lui Moș Crăciun și binecuvântarea Părintelui Stareț, care le-a mulțumit pentru prezență și, mai ales, pentru dragostea cu care au colindat.

Cordiale mulțumiri, aducem următorilor colaboratori: Donatorii și voluntarii campaniilor sociale organizate de M-rea Sitaru, Pr. Petruș Boboc, Pr. Alexandru Popescu , primar Toma Mihail, prof. Victoria Titiluc, Eugen și Anamaria, Nicușor si Ana, Mihaela (social-media), Gabi B și Valentin Florin !

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

O zi binecuvântată în duhul fericirii de a dărui!

Am cercetat la pas mărunt, alături de tinerii voluntari, patru parohii din județul Ilfov.

Părinții duhovnicești, pastori implicați și devotați comunităților pe care le slujesc, ne-au primit irenic și întru bucurie, prezentându-ne cazurile aflate în diferite dificultăți.

Clinchete vesele, uimire și durere, lacrimi și speranțe, toate inmanuncheate în inimi pline sau zdrobite de adânci trăiri…ce sa culegi, mai întâi, din acestea; spre care sa-ti întinzi, mai întâi, ascultarea sufletului; îi poți cuprinde, oare, pe toți?…iar, dacă am reușit câtuși de puțin este din mila Domnului, din Izvorul de har al Duhului Sfânt, care pe toate le așează, le vindecă și le întărește.

Mulțumim, cu recunoștință, pentru primirea frumoasa, sfintitilor slujitori, Pr. Alexandru Popescu de la Parohia Grădiștea, Pr. Caesar Crantea de la Parohia Micsunestii Mari, Pr. Ghe. Nuță Popescu de la Parohia Balta Neagră și Pr. Tudor Rizea de la Parohia Netezesti!

Alese mulțumiri voluntarilor, Andreea, Marius și Valentin Florin!

Va mulțumim, cu gratitudine, tuturor donatorilor, pentru ajutorul acordat!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Cu ajutorul Milostivului Dumnezeu am vizitat două comunități parohiale din localitățile Grecii de Sus și Canela, județul Ilfov.

Ne-au întâmpinat cu multă căldură sufletească preoții parohi, Iulian Cornel Ițak și Mircea Miloș, alături de care, pe cei aflați în nevoi, pe cei mai obiduiți decât noi, i-am bucurat, oferindu-le darurile dumneavoastră și cuvinte de mângâiere.

Cei mici s-au declarat cuminți și ascultători și, biniențeles, au scris lui Moș Crăciun, mărturisindu-și dorințele… nimic mai frumos… să simți din plin dragostea și inocența copilăriei, indiferent de lipsuri și greutăți, dar să trăiești o fericire aproape îngerească…

Personal, această stare paradisiacă mă cutremură, conștient fiind ca Edenul întrupat al copilăriei de altă dată, nu va fi retrăit niciodată, cel puțin în acest veac!

Asadar, bătuți pe creștete de fulgi albi de nea, colindam ulițele satelor, trăind în timpul nostru, plin de griji mărunte, dar cugetând la alte veacuri, uitate de tăvălugul consumerist în care ne zbatem, precum porcii din pilda fiului risipitor… și, chiar, câtă risipă în noi și cu noi…

Insă peste toate acestea, privind la bucuria îngerească a copiilor, sau pregustând din lacrimile oftânde ale bătrânilor, simțeam întru mine celestă binecuvântare, șansa aceea, fericită, prin care Domnul îți lucrează în suflet, tainic, fără de zgomot, în chip smerit, sau în adiere ușoară de vânt, astfel încât, Tu omule, să îți întărești lucrarea inimii și să așezi în tine ce este mai frumos și, întradevăr, nepieritor.

Învăț, în alt chip, că Dumnezeu ne iubește cu iubire neștearsă, nestinsă, veșnică și plină de lumina Sa… Lumina transfigurării noastre, a înoirii pentru nemurire!

Vă mulțumim tuturor pentru ajutor și pentru grija fericirii de a fi milostivi!
Mulțumim tinerilor din echipa de voluntari: Andreea, George și Florin!

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Restaurari Manastirea Sitaru 2021

În cadrul proiectului de finanțare europeana s-au realizat următoarele etape:

– montare centrala, termica, chiller, ventiloconvectoare și racordare la sistemul de încălzire prin pardoseala

– finalizare placa superioara și guri de acces la grupul de gospodărire incendiu

– hidroizolare grup gospodărire incendiu

– montare parțială schela externa pt intervenții la nivel acoperiș și turla

– montare schela interior și continuarea intervențiilor de restaurare și conservare a picturii

În acest sens, aducem mulțumiri Consiliului Județean Ilfov, A.D.R București-Ilfov și tuturor celor implicați în coordonarea și execuția lucrărilor!

Fotografii

Campaniile umanitare continuă...

Continuăm programul de susținere a elevilor, în perspectiva diminuării riscului de abandon școlar.

Doi învățăcei de la Unitățile școlare din localitățile Grădiștea și Nuci, jud. Ilfov, au primit haine, încălțăminte, rechizite, și dulciuri.

Bucuria lor a fost însoțită și de promisiunea de a învăța mai bine.

Mulțumim cadrelor didactice, prof. Liliana Pantoianu și prof. Victoria Titiluc pentru recomandare și implicare!

Mulțumim Andreea pentru osteneala și ajutor!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Cu ajutorul Milostivului Dumnezeu începem campaniile dedicate Sărbătorii Nașterii Mântuitorului Hristos.

Ne gândim, în acest fel, ca cei încercați, mai săraci decât noi sa simtă dragostea lui Dumnezeu, revărsata întru purtare de grija, asupra lor.

Totodată, cei care am contribuit financiar, material și prin munca, avem mângâierea și împlinirea în duh ca Domnul Hristos, vine în ieslea sufletelor noastre, găsindu-ne mai buni și plini de bucurie sfântă, intru dragostea milostivirii fata de aproapele.

Moșul cel Bun, Dumnezeu cel Veșnic, ne-a dat binecuvantata șansă de a fi, prin fapta, mâinile milostivirii Sale fata de cei încercați și extensia iubirii Sale nemărginite, fata de noi, ca arvuna a mântuirii prin fapta cea buna, și fata de cei în lipsuri, ca expresie a neintreruptei Sale purtări de grija.

Astfel, pe toți, Domnul ne aduna în staulul sfânt ca să fim oi binecuvântate și alese… bogati și săraci, tineri și vârstnici, la masa cea nesfârșită a Împărăției Sale.

Voluntarii noștri s-au dedicat peste măsură celor 3 proiecte sociale pe care le desfasuram și, mai ales, activităților practice pentru campaniile pe teren.

Astăzi am vizitat Parohia Merii Pechii din comuna Nuci, jud. Ilfov.

Părintele Marian Ungureanu ne-a primit cu multa deschidere și împreună am cercetat familiile cu mulți copii și bătrânii aflați în dificultate.

Darurile au fost bogate, constând în alimente, produse de igiena și o sacoșă cu dulciuri pentru cei mici, fiind primite cu mulțumire și bucurie.

Va mulțumim tuturor pentru ajutor și dăruirea cu care va implicați!

Mulțumim neobositilor voluntari pentru jertfa pe care o depun, renunțând la programul personal de viață, intru bucuria de a sprijini pe cei necăjiți!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Zi de bucurie și binecuvântare la Mănăstirea Sitaru!

Ne-a învrednicit Milostivul Dumnezeu sa aducem prinos de cuvenita cinstire, celui între sfinți, Ierarhului Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, ocrotitorul chinoviei noastre.

Slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită în biserica istorică, iar noutatea din acest an a constat în lipsa catapetesmei, aflata în laboratorul de restaurare.

Așadar, am slujit ca în primele secole, închinătorii prezenți având ocazia de a vedea îndeaproape toate gesturile liturgice din Sfânta Sfintelor.

Dupa programul liturgic, copii prezenți au primit daruri binecuvântate din partea Sfântului (Moș) Nicolae.

Tot întru pomenirea Sfântului din Mira Lichiei, cel cu nume bun, milostiv și grabnic ajutător în nevoi și în primejdii, alte 5 comunități parohiale din județele Ilfov și Prahova au primit daruri alese pentru ai bucura pe cei mici.

Astfel, ne-am îndreptat atenția către următoarele parohii: Sitaru, Cărbunești, Aricestii Zeletin, Posesti și filia de la Bodesti.

Păstorii duhovnicești din localitățile amintite, preoții, Petruș Boboc, Constantin Manea, Cristian Petre și Alexandru Enache, au primit cu mulțumire și recunoștință darurile lui Moș Nicolae și s-au străduit sa le ofere micuților care au fost cuminți.

Ne-am bucurat, întrucât, alături de dumneavoastră am veselit inimile a 109 copii, cu mult peste așteptările noastre.

Va mulțumim tuturor și fiecăruia în parte, pentru implicare și ajutor!

Mulțumim echipei de voluntari… Bogdan, Andreea și George, Marius si Mihaela, Ovidiu, Ștefan, Mihai și Ana… pentru slujirea aproapelui, cu timp și fără de timp!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Nu departe de M.rea Sitaru, pe partea dreapta a Râului Galben, Ialomița, veghează de secole satul Lipia.

Atestat documentar încă din vremea lui Radu cel Mare (1495-1508), satul își va fi primit numele de Lupia, de la temuți lupi din vestiți codrii ai Vlasiei, de odinioară, care nu pregetau, pentru hrana, sa atace gospodăriile localnicilor.

Prin veacul al XVIII-lea, localnicii zonei munceau pe una dintre moșiile Lavrei Caldarusanilor.
Între cele ale plății, aceștia primeau și o pâine în forma de lipie, zicându-le sugestiv “lipieni”.

Timpurile s-au scurs, localitatea s-a dezvoltat, iar în mijlocul acesteia, străjuiesc ca mărturie doua biserici frumoase, între care, una cu proporții de catedrala, după chipul celei de la Curtea de Argeș.

Satul este păstorit duhovnicește de parintele paroh Ioan Șuțu, care ne-a primit cu bucurie și inima smerită.

Alături de sfinția sa am cutreierat ulițele, cercetând pe bătrâni, dar și familiile cu mulți copii.

Bătrânii sunt bucuria părintelui, iar între aceștia am întâlnit persoane ajunse la venerabile vârste… de 92 și 97 de ani, surprinzător, încă în putere.

Pe de alta parte ne-au impresionat familiile cu peste 5 copii, confruntate cu diverse dificultăți.

Darurile au fost binevenite, aducând bucurie și mângâiere, mai ales pentru cei mici.

Așadar, pentru aceasta frumoasă și binecuvântată zi, va mulțumim, cu recunoștință, pentru ajutorul acordat!

Mulțumim părintelui Ioan Șuțu pentru primire și îndrumare!

Mulțumim grupului de voluntari, Bogdan, Andreea, George, Marius și Silviu, pentru implicare și ajutor!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă... "Susține un elev!"

Continuăm proiectul “Susține un elev!”

Ne-a învrednicit Milostivul Dumnezeu sa sprijinim doi elevi de la unitățile școlare din localitățile Grădiștea și Nuci, jud. Ilfov.

Din partea dvs le-am dăruit încălțăminte, îmbrăcăminte, dulciuri și rechizite, îndemnând-i sa învețe bine, sa asculte de părinți și seara sa mulțumească lui Doamne Doamne.

Totodată am sprijinit un prichindel, doar de 3 anișori, rămas fără mamă.

Tatăl, fără servici, se confrunta cu multe lipsuri materiale.

Pentru a face mai ușoară perioada imediat următoare (deși lipsa mamei nu poate fi cu nimic înlocuită), celui mic i-am asigurat hăinuțe, încălțăminte, dulciuri și jucării.

De asemenea am oferit alimente preparate și semipreparate pentru a le înlesni hrana zilnica, pana ce tatăl va învăța sa gătească…
Iar întru nădejdea linistirii sufletești, l-am îndemnat sa nu mai piardă niciodată Liturghia de duminică, care este izvor de pace, de har și de binecuvântare.

Așadar, nădăjduim ca cei încercați, dar și copii în proces de școlarizare, sa simtă dragostea nemărginită a lui Dumnezeu, revărsata prin faptele milosteniei și grija aproapelui.

Va mulțumim tuturor pentru implicare și ajutor!

Mulțumim tinerilor voluntari, Bogdan, Andreea și George, pentru osteneala și colaborare!

Mulțumim doamnelor prof. Victoria Titiluic (Sc. Grădiștea), Daniela Andreescu și Liliana Pantoianu (Sc. Nuci) pentru colaborare!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Continuă lucrările de restaurare..

Finalizare armatura și cofraje laterale și verticale…

Grup gospodărire incendiu…

Restaurare catapeteasma

Continuăm… Lucrări de restaurare la pictura exterioara

Restaurare latura de nord, registru superior…prima mână

Ședință… Tehnic și administrativ la șantier

Săpături….

Grup gospodărire incendiu

Fier pt armatura metalica la grupul de gospodărire incendiu

Finalizare armatura și cofraje laterale și verticale…
Grup gospodărire incendiu

S-a finalizat turnarea de beton armat la info chioșc, grup sanitar și bazinul de vidanjare

Pregătiri…incalzirea prin pardoseala

Sapa de protectie conductori termici și de egalizare

Săpături pt tubulatura de legătură între biserica și camera tehnica a centralei termice

Finalizare armatura placa

Fotografii

Campaniile umanitare continuă... "Susține un elev!"

Continuăm programul “Susține un elev!”…

Ne dorim sa prevenim abandonul școlar și sa aducem bucurie micuților care vor sa meargă la școală.

Întru cinstea și pomenirea Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, cel blând, smerit și bun, trei elevi de la unitățile școlare din localitățile Grădiștea și Nuci au primit rechizite, dulciuri, hăinuțe și încălțăminte.

Rugam pe Sfantul Dimitrie, ocrotitorul Bucureștilor, sa dăruiască înțelepciune și putere de a învăța, celor mici, sa-i întărească întru tot lucrul cel bun și de folos, ocritindu-le viața și creșterea!

În demersul nostru am fost susținuți de oameni cu inima bună, dar și de implicarea continua a doamnelor prof. Victoria Titiluc, Daniela Andreescu și Liliana Pantoianu, cărora, tuturor și în parte, le mulțumim pentru dăruire și efort!

Mulțumim cu recunoștință … Andreea și George, Ecaterina, Elena Ilie și Bogadan pentru logistică și voluntariat!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

În sâmbăta lui 23 octombrie, anul mântuirii 2021, ne-a învrednicit Milostivul Dumnezeu sa urcam pe dealurile Istritei.

În sud-vestul județului Buzău ca niște străjeri tăcuți, dealuri mitice cu povesti milenare, se ridica brusc din Campia Română, menite, parcă, sa apere și sa salasluiasca într-insele viata multor milioane de munteni, în trecerea neoprita a timpului.

Preț de o zi am descoperit comuna Naeni. Așezarea are un potențial turistic (cultural și istoric) deosebit…morminte tracice, biserica din vârf, chilia lui Ambrozie și satul dacic – loc pentru manifestări religioase, culturale și educationale.

Cu multa dragoste ne-a întâmpinat părintele paroh Constantin Clapa.
Dansul slujește prin rotație la 3 biserici…comunitati mici și multe dificultăți, mai ales materiale.

Parintele, om cu duh bun, ne-a purtat la pas mărunt prin satele păstorite de sfinția sa, cercetând fiecare caz în parte.

Bătrâni singuri, alții părăsiți de copii, familii cu mulți copii, familii mono parentale sau copii abandonați, crescuți de bunici ori mătușe…căci, te uimești pana unde poate sa ajungă neputința umana și întunecimea sufletului…iar cei nevinovați sunt intotdeauna victime!

Darurile au fost primite cu bucurie, iar mulțumiri am primit chiar și pentru simplul fapt ca le-am deschis poarta…nadejde și mângâiere, fericirea de a vedea ca Dumnezeu te cercetează prin străini, deci nu te-a uitat, nu te-a părăsit…

Exista multe suflete încercate, iar față de ei suntem cu adevărat fericiți…cred ca nu am fi în stare, nici pe sfert, sa purtam crucea răbdării și a încercării lor!

Așadar sa mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și sa-i fim recunoscători pentru vrednicia la care ne-a chemat…aceea, ca din bunătățile noastre pământești sa fericim pe cei necăjiți și încercați.

La sfârșitul unei zile binecuvântate am zâmbit la camera foto, într-o frumoasa poză de grup și ne-am primenit în casa familiei Apostol la o buna gustare și un ceai fierbinte…

Si pentru ca am fost cuminți, am primit struguri și must proaspat, dar și o lecție, pe viu, de stoarcere a strugurilor în teasc…moștenire sfântă a viticultorilor de pe dealurile însorite ale Istritei.

La finalul zilei coboram pe drumurile abrupte și serpuite, lăsând în urma noastră silueta zvelta a bisericii din Vârf…

Va mulțumim tuturor donatorilor pentru contribuții și efortul depus…stiu ca fiecare în parte aveți nevoile și încercările dvs!

Mulțumim tinerilor voluntari… Bogdan, Mihai, Andreea și George…pentru colaborarea necondiționată!

Mulțumim Pr Constantin Clapa și familiei Apostol pentru bunatatea cu care ne.au primit!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Școala de Duminică - 26 Septembrie 2021

Ne-a învrednicit Milostivul Dumnezeu sa gustam din bucuria și din zâmbetele pline de frumusețe dumnezeiasca ale micuților din Parohia Moara Săracă, jud. Ilfov.

Școala de Duminică s-a desfășurat la Mănăstirea Sitaru.

Micuții parohieni, însoțiți de părintele Cornel Enache și doamna preoteasa Nora Enache, alături de câțiva părinți, s-au bucurat de atmosfera oferită de chinovia Sfântului Nicolae.

O incursiune în biserica mare, plina de istorie, în care, fapte și timpuri de mult apuse s-au amprentat în marturia vestigiilor, scoase la lumină în urma ultimelor săpături arheologice.

Copii și părinți au avut prilejul de a se închina la Sfânta Masa, un fapt mai puțin obișnuit pentru cei nehirotoniti.

Vesmantarul a fost transformat în loc de ascunzis sau într-un lift imaginar care sa-i propulseze la etajul 10 al bisericii…ba chiar a fost întrecere pentru cine sa ocupe un loc de frunte!

După, o atracție veritabilă a devenit cripta depozitara a ctitorilor…locul unde, în ultimele sute de ani, și-au dormit somnul de veci fericiții ctitori și descendenții acestora.

Piesa de rezistență… ograda mănăstirii… locul unde libertatea de cunoaștere și manifestare a fost la ea acasă…. Singura regula…sa nu ne murdarim și sa nu agitam necuvântătoarele…

Aici, micuții s-au întâlnit într-o prietenie a inocenței și purității cu făpturi necuvântătoare, uimite de noii vizitatori și, parca, părtașe la bucuria Edenului de odinioară când oamenii petreceau în deplina comuniune cu întreaga creație…

Ca bucuria sa fie deplină, în trapeza mănăstirii, îngerii bucuriei noastre pământești (copii) au primit iconițe, dulciuri, băuturi răcoritoare și o porție de lapte fiert cu cacao… de la drăguțele văcuțe care miros urât…insa vițeii sunt simpatici!

Ziua s-a încheiat cu o frumoasa fotografie de grup și promisiuni de revedere.

Mulțumim în chip deosebit părintelui Cornel Enache, doamnei preotese Nora și părinților însoțitori pentru părtășia la care ne-au chemat…fericirea de a fi slujitori ai celor mici, curați și nevinovați…fericirea de a retrăi inocența copilăriei, măcar și pentru câteva clipe!

Va mulțumim pentru sprijinul financiar prin care am asigurat dulciuri și băuturi răcoritoare!

Mulțumim ostenitorilor Mănăstirii Sitaru pentru înțelegere și disponibilitate!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Zi de bucurie pt elevii cu posibilități materiale reduse din trei comunități parohiale.

După Sfânta Liturghie ne-am deplasat la parohiile Micsunestii Mari, Balta Neagră și Netezesti.

Am fost primiți cu multa căldură și dragoste de părinții parohi Caesar Crantea, Gheorghe Nuță Popescu și Tudor Rizea, alături de care am înmânat ghiozdane cu rechizite, produse de igiena personala și dulciuri, micuților și tinerilor elevi, în prag de an nou scolar.

Prin gesturile noastre, încercăm sa minimalizam, măcar parțial, abandonul școlar, sa întărim legăturile dintre Biserica și Școală, între generații și mai ales între păstorii de suflete și comunitățile pe care le slujesc.

Nădăjduim ca societatea creștină a zilelor noastre sa înțeleagă, din ce în ce mai mult, rolul Bisericii care, ca o Maica iubitoare de fii, se implica în oblăduirea cea duhovnicească, dar și în nevoile materiale ale celor mai greu încercați.

În lumina Crucii lui Hristos, încercăm, după putere, sa ducem povara trupeasca și sufleteasca a celor necăjiți, neajutorați, obiduiti de vremelnicele lipsuri.

Suntem conștienți ca întru noi, trebuie sa se oglindeasca, zi de zi, prin fapte bune, chipul Crucii lui Hristos, intru care a purtat și a răstignit, o data cu Sine, întreaga povara a neputintelor și a păcatelor noastre.

Sfânta Cruce sa ne fie arma împotriva văzuților și nevazutilor vrăjmași, întru puterea ei sa biruim egoismul și răutatea lumii căzute și, mai ales, sa ne fie drum, călăuză și urcuș spre Înviere…

Vă mulțumim tuturor pentru implicare și donații!

Mulțumim echipei de voluntari… Bogdan, George și Valentin Florin…pentru alergarea cea de folos!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

PS: Continuam campaniile… Întreaga luna septembrie o dedicam aprovizionării cu ghiozdane complet echipate…
Orice sprijin financiar, mic sau mare, este binevenit…
Mulțumim pt înțelegere, colaborare și implicare!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Cu ajutorul Milostivului Dumnezeu, ne-am deplasat în Parohia Merii Pechii, jud. Ilfov.

O comunitate mica cu multe nevoi, păstorita de părintele paroh Marian Ungureanu.

Sfinția sa ne-a primit cu dragoste, facandu-ne cunoștință cu o parte din micuții parohieni, dornici sa meargă la școală.

I-am bucurat pe cei mici, dăruindu-le ghiozdane cu rechizite, produse de igiena personala și dulciuri.

După fotografia de grup i-am îndemnat pe tinerii învățăcei sa fie buni, cuminți, ascultători față de părinți, sa se străduiască la învățătură și, în fiecare zi, sa mulțumească Bunului Dumnezeu.

Va mulțumim tuturor pentru ajutorul acordat!

Mulțumim părintelui Marian Ungureanu și tinerilor voluntari, Bogdan și Melania, pentru implicare și pentru strădaniile susținute!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Zi de bucurie și mângâiere pentru copii din doua comunități parohiale, în zona de munte a județului Prahova.

Mai întâi ne-am deplasat în Parohia Posesti.
Părintele paroh Alexandru Enache a fost gazda primitoare și după cuvenita rugăciune a chemat pe micuții învățăcei pentru a le dărui ghiozdane, rechizite, dulciuri și produse de igiena.

Evenimentul s-a încheiat cu zâmbete, promisiuni de cumințenie, bune doriri de învățătură și o frumoasa fotografie de grup.

Ulterior, pe drumuri șerpuite, printre dealuri și văi de poveste, am ajuns la Parohia Aricestii Zeletin.
Părintele paroh Petre Cristian ne.a întâmpinat cu vădită bucurie.

În biserica satului, câțiva învățăcei, o bunica și o mămică au primit darurile noastre.

Lângă cei mici, preț de câteva clipe, am retrăit fericirea de a fi copil…

Așadar, Dumnezeu întotdeauna lucrează cu iubire și prin iubire. Iubirea devine însăși măsura de judecată a lumii…caci în tot ceea ce facem se oglindește duhul iubirii sau neiubirii noastre.

Cu adevărat, fericiți vom fi dacă iubim pe cei de lângă noi și mai ales, pe cei necăjiți de lângă noi…si ce iubire mai mare poate fi, decât iubirea pentru cei mici, pentru cei nevinovați, pentru cei curați și neprihăniți ca îngerii???

Mulțumim părinților Alexandru Enache și Petre Cristian pentru implicare și pentru bucuria întâlnirii cu cei mici!

Va mulțumim tuturor pentru ajutorul financiar și pentru nevoința de a susține, în mod constant, acțiunile noastre!

Mulțumim voluntarilor… Bogdan, Vlad Adrian, Gabriela și Valentin Florin…pentru munca depusa și pentru disponibilitate!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Zi de hram și binecuvântare la Parohia Sitaru, jud. Ilfov…

Ne-a învrednicit Milostivul Dumnezeu, de marele praznic al Adormirii Maicii Domnului, la invitația părintelui paroh sa trăim bucuria slujirii și a întâlnirii cu cei mici.
Parintele Petruș Boboc, inimos și implicat în realitățile cotidiene ale satului romanesc, ne-a primit cu dragoste, prezentându-ne frumoasa comunitate parohială pe care o păstorește.

Aici, am experimentat întâlnirea dintre generații, așezarea înțeleaptă a bătrânilor, grija mamelor pentru cumințenia pruncilor, aduși pentru a gusta din Potirul Vieții și voioșia școlarilor care animă întreaga suflare a bisericii cu tinerețea lor… Și binecuvantat este cuvântul care zice ca “bine și frumos este a locui frații împreună!”

Întru preacinstirea Maicii lui Dumnezeu am adus ofranda dumneavoastră pentru școlarii cu posibilități materiale reduse, care în luna septembrie vor începe cursurile.

Le-au fost dăruite ghiozdane echipate cu rechizite, produse de igiena și o mica punguta cu dulciuri.

Pe școlari, i-am văzut fericiți, bucuroși pentru darul primit și încântați ca Moș Crăciun, de la atâta căldură, a început sa umble la copii care sunt cuminți și sa aducă puțin din cele trebuincioase pentru școală.

Preț de câteva clipe am retrăit anii copilăriei aducându-mi aminte de momentele în care mama ma pregătea pentru noul an școlar…timpuri minunate și nevinovate când ma grăbeam din răsputeri sa ma fac om mare!

Și cum timpul fuge ca o pasare, iată-ne prinși într-o alta dimensiune a vieții…

Va mulțumim tuturor pentru donații și implicarea de suflet cu care ne susțineți!

Mulțumim Parohiei Sitaru și părintelui paroh Petruș Boboc pentru avramica primire!

Mulțumim tinerilor voluntari… Bogdan, Melania și Marius…pentru toată osteneala!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

PS: Continuăm campania de a asigura ghiozdane și rechizite pentru elevi…

Fotografii de la eveniment

STRATEGIA MEDIA ȘI PLANUL DE MARKETING - MANASTIREA SITARU

Proiectul „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mânăstirii Balamuci”, jud. Ilfov, cod SMIS 119617, a fost declarant eligibil tehnico-administrativ (în urma analizei DALII și a documentelor aferente) si a obținut un punctaj onorabil în grila de evaluare, datorită anumitor factori, între care evidențiem:

– activități sociale,

– activități educaționale, parteneriate directe cu instituții de învățământ din zonă;

– parteneriate de colaborare cu două companii private care desfășăoară activități turistice și seminarii/conferințe;

– acreditare a 4 spații de cazare în arhondaricul mânăstirii;

……….

descarca pdf pentru a vedea intreaga strategie

Restaurări Mănăstirea Sitaru 2021

În anul 2009, cu mult entuziasm, porneam demersurile pentru o finanțare europeana. Din motive birocratice acel proiect a eșuat. Doi, trei ani, mai târziu, pe o alta axa de finanțare porneam un alt proiect, bineînțeles curtat de un insucces pe măsură idealismului de care dădeam dovadă.

Încăpățânat din fire și ambițios, după cum ma lauda frații, în anul 2016, după o întâlnire fulger cu doi reprezentanți de la CJ IF și o vizita la Primăria Nuci, deschideam premisele unei alte incercari, de data aceasta, încununată de succes, pe axa de de finanțare 5/5.1 – patrimoniu cultural.
Într-o prima faza am primit acceptul părinților din Consiliul Economic al Mănăstirii Sitaru, ulterior ne-am bucurat de binecuvântarea Părintelui Patriarh și de susținerea Centrului Eparhial.

Cu mila Domnului, dl arhitect Bogdan Teodorescu realizează DALII cu elemente de SF, obținem avizele necesare conform cerințelor din CU și depunem proiectul la Comisia Națională de la Ministerul Culturii.
Proiectul avizat de MC, este depus la ADR și supus celor doua evaluări… Cu un punctaj corespunzător este declarat admis și practic, ne pregătim de semnarea contractului de finanțare europeană.
În aceasta frumoasa luptă am beneficiat de sprijinul Consiliului Județean Ilfov. UAT Județul Ilfov este lider de proiect și asigura cofinanțarea de 2%, precum și cheltuielile neeligibile, dar absolut necesare pentru finalizarea lucrărilor de conservare, restaurare și punere în valoare a obiectivului monument istoric.

Echipa de lucru din partea CJ IF s.a dăruit cu timp și fără de timp acestui proiect, considerând-ul necesar și de suflet…uneori lucram la acte pana la ora 22 sau 23 ca să respectam întru totul termenele pentru depunere…vizite pe teren…sau multe alergări la diferite instituții, implicate conex.
Oameni buni și de cuvânt, implicați și dedicați muncii, între care amintesc: Marian Petrache, Hubert Thuma, Irinel Scriosteanu, Remus Trandafir, Gabi Dragomir, Gabi Aldea, Gabi Ghimis, Cristina Caliu și toți ceilalți, cărora le rămân recunoscator pentru toată osteneala…

Pe plan local, doi primari inimoși , Toma Mihai și Vasile Georgel din Grădiștea și Nuci, din partea cărora nu am primit nici un refuz în ecuația jurisprudenței instituționale…
Proiectarea condusa cu succes de dl arhit Bogdan Teodorescu și echipa Spa Inovations, ne-a scos din lacunele creeate de vicisitudinile istoriei in doar câteva secole…furt, părăsire, pustiire, abandon și o firava renaștere în vremuri tulburi…

Restaurarea componentelor artistice, pictura în fresco și catapeteasma, coordonate cu iscusinta de dl Cătălin Palamariu și dna Teodora Nicula, iar elementele din piatră vor fi aduse la lumina de dl Marian Dabuleanu…

Executia lucrărilor a început în luna martie, 2021, licitația fiind câștigată de societatea Carolin.
Lucrările se desfășoară la termen, fiind coordonate de dl ing Ștefan Statică, din partea executantului, iar echipa dirigintilor de șantier este condusa de doamna Victoria Jipa…
La început s-au desfășurat lucrări arheologice sub conducerea dl arheolog Andrei Magureanu. Echipa domniei sale a descoperit situații inedite… 2 morminte nedeschise cu schelete intacte… O cripta depozitara cu rămășițe de la aproximativ 30 de decedați… Oseminte de la o fata în vârstă de maxim 15 ani…

Rămășițele unei cripte mortuare din prima faza de construcție a bisericii… Un cuptor ceramic pe latura de sud a naosului și vase de lut… S-a stabilit cele doua faze de construcție a bisericii și cotele de zidărie delimitante, dar și alte informații istorice.
În prezent s-a turnat sapa de stabilizare în biserică, se executa lucrări de restaurare a picturii exterioare și se lucrează la obiectivele externe: grup sanitar, info chioșc, bazin vindajabil, grup de alimentare cu apa în caz de incendiu.

Valoarea totala a proiectului se ridica la peste 1.800.000 de euro… 98% fiind asigurati din fd europene prin ADR B/IF și Ministerul Dezvoltării, iar 2% prin Consiliul Județean Ilfov.
Documentațiile de atribuire directa sau prin licitații publice, întocmirea DALII și PT cu DE, avize, aprobări, obținerea AC, soluționare contestații CNSC și Curtea de Apel …s-au desfășurat în perioada 2017-2021, contractul de execuție fiind semnat în luna martie a.c.

Mulțumim cu recunoștință Bunului Dumnezeu pentru aceasta binecuvântată lucrare, de care ne-a învrednicit!

Mulțumim celor mai sus amintiți, specialiștilor pentru soluțiile tehnice, experților pentru avizarile legale, ISC IF și d-lui inspector Florin Nafornita pentru asigurarea cadrului legal, precum și tuturor restauratorilor și muncitorilor, implicați în execuția propriu-zisă!

Coordonator de proiect,
Ierom Hrisostom Iorgulescu

Fotografii

Campaniile umanitare continuă...

Ne-a învrednicit Milostivul Dumnezeu sa ajungem în două localități, unde istoria și-a așezat amprenta peste veacuri, amintind, parca, de timpuri de mult apuse, dar neuitate, încă!

La Balta Doamnei și Lacul Turcului din județul Prahova, timpul de azi se zbate în a birui citadinul unei alte lumi, pierdut în negura multor faceri și transformări.
Nu m-am aplecat spre cercetarea toponimica a zonei, însa balta și doamna care dau naștere localității de azi, își va fi avut rolul lor…și, de…nici lacul turcului nu s-a lăsat mai prejos, intiparind peste veacuri, curiozități ale locurilor si povesti cu iz de legendă…

Obiceiul caselor sau al meșteșugurilor din alte vremuri, s-a pierdut…pe ici, colo, întâlnim câte o casa veche sau un meșter priceput… Deunazi, m-am bucurat sa întâlnesc un domn, trecut de vreo 6 decade ale vieții, strungar iscusit…il priveam, iar mintea îmi strafulgera la vechii ferari, mult cinstiti și prețuiți în vremuri de odinioară.

Între timp, cele două localități au păstrat, prin mâna sătenilor, meșteșugul agriculturii… Aproape fiecare casa are solare, iar cultura leguminoaselor devine activitate de bază, moștenită din bătrâni și transmisa tinerelor vlăstare.
Parintele Răzvan Visenescu de la Parohia, Lacul Turcului și părintele Arsene Silviu Georgian de la Parohia, Balta Doamnei, ne-au fost gazde primitoare.

Dânșii, cu părintească grijă, la biserica parohială sau la domiciliu, ne-au prezentat pe cei încercați, cărora le-am oferit darurile din partea dumneavoastră.

Am întâlnit cazuri diferite…familii numeroase, părinți abandonați, bătrâni singuri și un tânăr de 35 de ani care zace la pat, răpus de cancer…și cugetam întru neputintele mele…mari și anevoioase sunt încercările și greutățile multora dintre noi…si cât de binecuvântați suntem întru puterile trupești și întru împlinirile sufletești, pe care Domnul ni le-a dat din plin…și de n-ar carti omul, fericit ar fi!

Și cum Domnul nu doarme, câțiva oameni mai înstăriți, văzând misiunea noastră, ne-au răsplătit cu daruri frumoase: roșii, ardei, vinete și castraveți…numai bune pentru bucătăria mănăstirii, dar și pentru cei cărora le-am împărțit cu drag… Așadar, binecuvântată este zicerea ca “dar din dar se face Rai!”

La sfârșitul unei zile toride, am vizitat lucrările de reconstrucție de la biserica din Balta Doamnei, rugandu-ne în adâncul inimilor noastre, ca părintele sa primească mila, har și ajutor financiar pentru a duce la bun sfârșit, tot ceea ce a început.

Va mulțumim tuturor pentru ajutor, donații și implicare în misiunea noastră!
Mulțumesc voluntarilor… Mihaela, Bogdan, Melania, Andreea, George, Lenuța, Mariana Gabriela și colegele…pentru toată munca și osteneala (cumpărături, pregătiri pachete, sortare și pregătiri pachete haine, deplasări și campanie în localități, promovare media, secretariat)!

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Vineri, 16 iulie, Ștefan și Ovidiu, s-au deplasat la o familie compusa din 3 persoane adulte. Descoperim neputința vârstei, probleme medicale destul de avansate, dar și lipsuri materiale. În cadrul proiectului social “Iubește-ti aproapele… Adoptă un bătrân… Implica.te!”, din partea dvs le-am oferit produse alimentare, de igiena și de curățenie.

Astăzi, 20 iulie, la prăznuirea Sf prooroc Ilie, continuam programul “Susține un elev!”. În acest sens, o eleva de la Școala Generală Nuci, jud Ilfov, selectată prin grija doamnelor prof Liliana Pantoianu și Daniela Andreescu, beneficiază de hăinuțe de vară, încălțăminte, ghiozdan cu rechizite, produse de igiena și alimentare și dulciuri.

Va mulțumim tuturor pt implicare și donații!

Mulțumim voluntarilor inimoși … Andreea, George, Ștefan, Ovidiu, Liliana și Daniela…pt dragoste și dăruire!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Ne-a învrednicit Milostivul Dumnezeu sa împlinim două lucrări sociale în Duminica Tuturor Sfinților și în preserbarea cinstirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Corifei ai cuvântului și mari filantropi în toată fapta cea buna, marii Apostoli Petru și Pavel se identifica a fi exemple vii de credință, de propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu și de slujire a aproapelui. Ei reprezintă, deopotrivă, răsăritul și apusul creștin, născut din plamada Evangheliei, din Jertfa lui Hristos, din martiriul miilor de mucenici și din fericita nevoință a cuviosilor pustnici.

Așadar, exemplul lor de abnegata jertfă ne determina sa luptăm cu duhul egoist al acestei lumi și prin milostenia creștină, sa ne deschidem inimile către Dumnezeu și către aproapele.
În cadrul programului “Susține un elev!” am asigurat haine, încălțăminte, rechizite și dulciuri pt un elev din clasa a patra de la Școala Generală Nuci, jud. Ilfov.

Ulterior ne-am deplasat la Parohia Olarii Vechi din județul Prahova, păstorita cu dragoste și râvnă de preoții Cornel Neagu și George Tatu.

Frații preoți ne-au primit cu bucurie, prezentandu-ne pe cei aflați în dificultate.
Prin buna organizare a preoților, cei prezenți au primit darurile alimentare și produsele de uz gospodăresc, menite sa le ofere un mic sprijin și bucuria de a fi cercetați cu părintească grijă.

Va mulțumim tuturor pentru implicare și pentru donațiile acordate!
Mulțumim echipei de voluntari…Bogdan și Melania, George și Andreea, Florin și toți ceilalți prezenți la sesiunea de pregătire a pachetelor!

Mulțumim prof Lililiana Pantoianu și prof Daniela Andreescu pentru colaborare!
Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Cu mila Bunului Dumnezeu ne-am deplasat în localitatea Vispesti, județul Buzău.

Inima satului, Biserica, a fost cuprinsa de flăcările necruțătoare ale unui puternic incendiu. Pompierii și oamenii s-au străduit mai bine de 3 ore ca să anihileze focul…dupa, fum și cenușă! 

Uimitor sau nu, icoana Sfinților Arhangheli, icoane de pe catapeteasma, dar și o parte din vesmantul  sfintei mese, nu au fost mistuite de flăcări…in condițiile în care, becurile din candelabrul mare s-au topit, la fel și alte obiecte.

Satul este lipsit de posibilități economice care sa asigure un venit considerabil comunității.
Mulți oameni trăiesc modest.

La ceas de încercare, am venit în sprijinul celor necăjiți, încercând sa întărim cu bucurie și speranță,  comunitatea, dar si pe părintele Paul Alexandru Barsan.
Parintele paroh și dna preoteasa ne-au primit cu multa căldură, povestindu-ne din bucuriile și încercările zilnice. Împreună au 4 copii si fac eforturi deosebite pentru a sprijini pe cei săraci, dar și pt a scoate la lumină biserica cea vitregita de foc.

Unde este lucrare, sunt și încercări… doar cei ce nu lucrează, nu patimesc în războiul cel nevăzut.
Ne-am mângâiat sufletește de aceasta binecuvântată zi, cercetând pe cei încercați și cugetând la propria nevrednicie pentru o asemenea lucrare… ne iubește Dumnezeu cu iubire nestearsa!

Despre Vispesti și Biserica arsa, cu siguranță veți găsi informații pe internet, sau luând legătura cu Pr paroh Barsan Paul Alexandru…
Orice ajutor financiar este binevenit…

Va mulțumim tuturor pentru ajutorul acordat… prin dumneavoastră împlinim această lucrare!

Mulțumesc echipei de voluntari… Bogdan, Melania, Ștefan, Andreea și George… pentru efortul depus și pentru disponibilitate!

Mulțumesc… Mihaela… pentru permanenta promovare media! 

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Prin programul “Susține un elev!” ne arătăm interesul pt școală și pt micuții care își doresc sa continue procesul de învățământ.

Luna aceasta, cu mila Domnului și ajutorul dumneavoastră, am sprijinit doua familii cu copii aflați la școală și dornici sa învețe.

Astăzi, printr-o frumoasă colaborare cu dna prof Victorița Titiluc, ne-am îndreptat atenția către o familie din localitatea Grădiștea, jud. Ilfov, cu 6 copii, dintre care, unul este suferind de o neputință grea.

I-am bucurat pe micuți cu hăinuțe noi, alimente, dulciuri, rechizite și jucării, încredințandu-i de faptul ca Dumnezeu ii iubește întotdeauna.

Va mulțumim tuturor pt implicare și susținere!

Mulțumim, prof Victorița Titiluc, Andreea și George pt colaborare și osteneala!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Tot pt luna mai… Am achitat cele 3 burse pt studenți și am pregătit  pachetele alimentare pt familiile nevoiașe și bătrâni… Cu mila Domnului, zilele acestea, pornim la drum…

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Cu ajutorul Milostivului Dumnezeu am reușit sa aducem un strop de bucurie și speranță unei familii greu încercate din județul Vrancea.

Bunica trăiește singură și foarte modest.

Tatăl celor 4 copii își duce, cu răbdare, crucea de a fi părăsit de soție. Muncește din greu ca să aducă cele necesare în casa. Mai mult, se străduiește pt a face încă o cameră cu dorința de a asigura un minim de confort pt cei mici…in prezent, locuiesc într-o singură cameră.

Mama celor patru copii, a plecat în lumea largă, crezând ca va găsi o viață mai bună…însă, efectul psiho.emotional, pe termen lung, pt micuții părăsiți, va fi devastator.

Nu știu cata fericire poți primii de la viața, lăsând patru prunci lipsiți de dragoste, atenție, educație etc…

Enigmatice sunt gândurile și alegerile oamenilor pierduți în mrejele ispitelor!

Poate va găsi puterea de a se reîntoarce, iar din partea soțului, sa izvorăsca duhul iertării… 

Prin osteneala dv. am trimis alimente, dulciuri, hăinuțe, puține jucării și produse de uz casnic. 

Va mulțumim tuturor pentru ajutor! 

Mulțumim… Viorel, Gabriela, Bogdan și Melania… voluntarii de serviciu, pentru slujirea misiunii sociale! 

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Cu ajutorul Milostivului Dumnezeu, ieri ne-am deplasat pentru o noua campanie socială.

Am ajuns în comunitatea parohială din Grecii de Jos, păstorita cu multa râvnă de părintele Dănuț Apostol.
Părintele ne-a primit cu inima bună și ne-a prezentat o parte din credincioșii aflați în dificultate.

Cât ne-a fost cu putință, în prag de sărbători, le-am oferit dragostea și darurile dumneavoastră. Știm că nu putem sa le rezolvam problemele, însa ne simțim împliniți pentru bucuria adusă. De Sfânta Înviere, cei necăjiți vor gusta din ofrandele milosteniei, aduse lui Dumnezeu, cu mulțumire, pentru toată binefacerea.

Va mulțumim tuturor pentru implicare și dărnicie!

Mulțumim echipei de voluntari… Bogdan, Lenuța, Gabriela, Mariana, Ștefan, Cristian, Ionuț și Sebastian… pentru osteneală și fericita alergare!

Va dorim tuturor ca Sfânta Înviere a Domnului Hristos sa o petreceți cu pace și Sfânta bucurie, alături de toți cei dragi… Hristos a Înviat!

Slava lui Dumnezeu pt toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

O acțiune de suflet cu bucuriile și încercările specifice Postului Mare.

Am revenit la beneficiarii găzduiți și susținuți de Pr. Nicolae Tănase. De data aceasta, la proaspătul centru Sfinții Martiri Brancoveni din loc. Posești, jud. Prahova.

Doua case găzduiesc bătrâni, iar una, copii de școală. O frumoasa lucrare unde bătrânii se bucura de vederea celor mici, iar tinerii învață să respecte cununa anilor și experiența de viață a celor cu plete ninse.

Între timp, părintele Tănase se străduiește sa ridice o clădire mulțifunctionala (bucătărie, sala de mese, club pt activități didactice și recreative, zona administrativa pt birouri etc)

Așadar, orice sprijin financiar direcționat către Asociația ProVita pentru născuți și nenăscuți, este de folos!

Bucuria acestei zile ne-a fost împlinită de dragostea și susținerea materiala a familiei Pantoianu (Liliana, Costin și Iordache), fii duhovnicești ai mănăstirii noastre, cărora le mulțumim pentru implicare și dăruire!
Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Conferinta “Credinta si Duh”

Intr-o atmosferă de sărbătoare, am participat duminica, 11 Aprilie, la o întâlnire de suflet cu academicianul ILIE BĂDESCU și scriitorul ADRIAN GEORGESCU.

Reprezentanți de marcă pentru mediul universitar și literar, distinșii oaspeți au conferențiat și au răspuns la întrebări legate de existențialitatea umană, spiritualitate, societatea contemporană din perspectivă sociologică sau filosofică, geo-noopolitica, educație, literatură, muzică, film și arte.

Protopsaltul PETRE NEAGU ne-a încântat cu piese din repertoriul muzicii psaltice de tradiție bizantină.

Evenimentul a fost organizat și moderat de Ierom. Hrisostom Iorgulescu.

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Ne-am învrednicit să ajungem la o familie greu încercată.

Mama a decedat la nașterea celui de-al treilea copil…pruncul este bine, ca și ceilalți doi… insă lipsa mamei, nu poate fi descrisă în cuvinte.

Tatăl, își duce crucea cu răbdare și muncește ca să asigure cele necesare. Este ajutat de mama soacră și aceasta cu probleme de sănătate.

Noi, nu putem să le alungăm durerea, dar am încercat să aducem un strop de nădejde, sprijinindu-i din puținul nostru și îmbărbătându-i prin cuvânt de mângâiere. Am asigurat hăinuțe, încălțăminte, rechizite, dulciuri și alimente, luând în calcul și faptul că fetița cea mare, merge la școală. În acest periplu uman am fost însoțiți de Pr. paroh Dănuț Apostol care ne-a primit cu multă dragoste și frățească bucurie.

Vă mulțumim tuturor pentru susținere și ajutor! Mulțumim tinerilor voluntari George și Andreea pentru implicare și osteneală!

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Vernisajul expoziției "Credință și Tradiție"

Duminică, 4 Aprilie, a avut loc vernisajul expoziției “Credință și Tradiție”

 

Fotografii eveniment

Reportaj Radio Trinitas

Campaniile umanitare continuă...

Ne-a învrednicit Milostivul Dumnezeu sa mergem în ținutul de poveste al Buzăului. Văi largi, pline de lumină și creste majestoase, ne-au încântat privirile, cugetând la minunata creație a lui Dumnezeu, zidită după negrăita Sa înțelepciune și iubire.

Cu multa căldură sufletească ne-a întâmpinat Pr paroh Adrian Balajel, invitându-ne în biserica localității Mărunțișu.
Aici, am cunoscut chipurile luminoase ale muntenilor și glasurile pline de voioșie ale micuților care ne așteptau nerăbdători, dar și curioși.

Au primit darurile din partea dumneavoastră, în care, sunt încredințat ca ati așezat toată bucuria și toată dragostea pt ei…cumva, simțeam lăuntric “bucuria din bucurie”, născută din ceea ce ne leagă cu adevărat pe toți…Chipul lui Hristos, odihnit tainic, în fiecare dintre noi…
Mare este bucuria de a înțelege ca am slujit pe Hristos, dincolo de orice ecuație a firii omenești!
După… i-am cercetat cu daruri pe cei care nu au ajuns la biserica și am primit comori pt suflet… zâmbete, lacrimi de fericire, doriri de bine, rugăciuni de sănătate și nemeritate mulțumiri.

Va mulțumim tuturor pentru ajutor, susținere și implicare!

Mulțumim Pr Adrian Balajel pentru avramica primire!

Mulțumim tinerilor voluntari… Ștefan, Melania și Bogdan, Andreea și George…pentru dragoste și nevoință!

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Cu mila Bunului Dumnezeu, în prima săptămână a Postului Mare am adus un strop de bucurie și speranță pt alte 3 familii.

Povestea celor doua doamne, ajunse la vârsta senectuții și a familiei cu patru copii, ne-a fost împărtășită de Ana Maria și Eugen, iubitori ai chinoviei de la Sitaru.

Pe tinerii soți, Ana Maria și Eugen, i-am delegat sa fie mesagerii noștri și sa împlinească bucuria de a dărui, sa lucreze jertfa slujirii aproapelui.
Noi, de aici, din așezământul închinat Sfântului Nicolae, ne-am rugat pt daruitori și dăruiți, deopotriva, știind că toată fapta cea bună și tot darul cel de folos, se coboară de sus, din milostivirea lui Dumnezeu, cea plina de iubire și de îndurare.

Toate lucrările noastre își găsesc sens, dacă izvorăsc cu iubire din Iubirea cea mare a lui Dumnezeu… altfel, nu sunt decât umblete oarbe, gesturi și slujiri ale propriei noastre slave deșarte.

Sa ne invredniceasca Stăpânul și Datatorul a toate, ca în acest urcuș, al postului, spre Slavita Înviere a lui Hristos, sa lucram, trupește și sufletește, doar cele bine placute Milostivului Dumnezeu.
Cu rugăciunea ești pe cale, cu postul ajungi la Împărăția lui Dumnezeu, iar cu milostenia, intri!

Va mulțumim tuturor pentru ajutor și susținere!

Slava lui Dumnezeu pt toate!

PS: continuam campaniile și în Postul Mare…asadar, orice ajutor este binevenit.
Sa aveți Post cu bucurie, cu pace, cu răbdare, cu întărire și folos întru mântuire!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Am rânduit acțiunea socială în ziua de pomenire a tuturor celor adormiți.

Am închinat-o tuturor celor dragi pe care-i pomeniți cu dor în sfintele rugăciuni, pt care aprindeți lumânări și ardeți boabe de tămâie.
Pt toți cei adormiți din veac, moșii și strămoșii dvs, pt cei știuți și neștiuți, pt cei pomeniți și nepomeniti… pt aceștia am săvârșit darul milosteniei, ca jertfă, ca ofranda, aduse cu bucurie înaintea milostivirii lui Dumnezeu, pt ușurarea, iertarea și fericirea lor.

Ne-am îndreptat atenția către cei necăjiți dintre noi, enoriași ai Parohiei Barcanesti, jud Ialomița.
Pr. Cristian Petcu i-a rânduit, din vreme, pe cei mici în biserica parohială, iar vârstnicii au fost cercetați după cuviință la casele lor.

Primit-am cu nevrednicie, lacrimi de bucurie, mulțumiri smerite și multe urări de sănătate. Priveam în ochii celor miluiti, cu modestele noastre daruri, lumea întreaga de mii de ani, asa cum este ea…cu dureri, suferințe, lacrimi, necazuri, împliniri bucurii, dorințe și multe, multe aduceri aminte, rupte, parcă, dintr-un timp apus.
Veșnicia nu are culoare, nu are măsură, ea este timp care nu piere…prin ea se câștigă sau se consuma tot ceea ce este trecător, efemer, chiar însăși viața noastră pământească!

Ce câștigăm, ce luăm, ce ducem cu noi…nimic din cele ale acestei lumi…nimic…doar comoara faptelor bune sau zestrea celor rele, săvârșite de noi cu prisosință.

Va mulțumim tuturor pt susținere și ajutor!
Mulțumim echipei de voluntari… Bogdan și Melania, Ștefan, Andreea și Adina!

Dumnezeu sa-i ierte și sa-i odihnească în pace pe cei adormiți din veac, moșii și strămoșii noștri!

Slava lui Dumnezeu pt toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Ne-a învrednicit Milostivul Dumnezeu sa întreprindem o prima acțiune a lunii Martie.

La 1 martie, două mici domnișoare au primit un mărțișor frumos din partea dvs.

Sustinem procesul educational pentru elevii cu posibilități materiale reduse, dar care își doresc sa meargă la școală.

Două eleve de la Sc. Gen. Nuci, ramase fără mamă, la recomandarea doamnei prof. Liliana Pantoianu au primit haine, încălțăminte, rechizite, jucării și dulciuri.

Mulțumirile și recunoștința noastră se îndreaptă către Elena și Virgil Ilie & prietenii, prof. Liliana Pantoianu, Andreea și George Corneci, care s-au ostenit pt bucuria tinerelor domnișoare!

Tot azi, am achitat cele 3 burse pt studenții noștri.

Va mulțumim tuturor pt sprijinul financiar oferit, dar mai ales, pt gândurile de bine și rugăciuni!

Slava lui Dumnezeu pt toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Zi de bucurie și de împlinire…chiar dacă este februarie, ziua 13…pt superstițioși ghinion, pt noi, mila Domnului și mult ajutor!

Așadar, omul trebuie sa-si pună toată nădejdea în purtarea de grija a Domnului, sa muncească, sa se roage, sa facă fapte bune, sa se bucure de viață, sa trăiască frumos și sa se arunce pe sine la picioarele milostivirii Părintelui Ceresc.

Nimeni nu va iubi pe om mai mult ca Domnul, ca Fiul Sau care s-a jertfit pe Sine pt viața lumii.

Cu nădejde am pornit spre munte. În ținutul Valenilor, la Posesti, părintele paroh Alexandru Enache ne-a primit cu dragoste, prezentând-ne pe fiii săi duhovnicești, aflați în diferite nevoi.
Vârstnici dar și copii, au primit daruri din partea dumneavoastră, a donatorilor, zâmbind și dăruindu-ne mărgăritare ale bucuriei și mulțumire.

Ne-am rugat împreună, dând Slava lui Dumnezeu pt aceasta lucrare a slujirii aproapelui, după care am plecat la cei care n-au ajuns la biserica.

Și între toate ale zilei, ne-a fericit o bătrâna și căsuța ei, parca rupta din cartea cu povești. Pășim pe caldarâm de piatră bătută, iar la sfârșit ne desfatam din privirile dragastoase ale unui pisic curios.

Ca de obicei, de câte ori pășim în zona aceasta, mama Cristina ne ospateaza cu veselie și vorbe de duh.
Plecam spre mănăstire, unde finalizam ultima acțiune socială.

Prin mila Domnului, încă un elev a fost echipat corespunzător pentru școală cu haine, încălțăminte și dulciuri. De data aceasta, d.na prof Liliana Pantoianu de la Sc Nuci, jud Ilfov, ne-a fost colaborator de nădejde…

Împreună am adus bucurie tânărului elev și o șansă pt educație.

Va mulțumim tuturor donatorilor pt implicare și generozitate!

Mulțimim echipei de voluntari… Bogdan, Ștefan, Sebastian, Paula, George, Andreea, prof Liliana Pantoianu și mama Cristina, pt osteneala și răbdare!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

O ultima campanie pe luna ianuarie 2021 în localitatea Fierbinți, jud. Ialomița la Parohia Stroiesti.

Părintele Adrian Andrei ne-a fost gazda bună, prezentându-ne o parte din cazurile sociale pe care le cercetează cu multa grijă.

La final, voluntarii noștri au primit din partea părintelui Adrian daruri de suflet folositoare, icoane și cărți.

Meditam la acest gest și dincolo de semnificația specifica a unui dar, înțeleg ca Hristos cel slujit astăzi prin milostenia fata de cei încercați, S-a dăruit pe Sine lucrătorilor buni ai viei Sale. Prin vânt și frig, Hristos, Bunătatea cea veșnică, ne privea blând și smerit din icoana, lăsând sa înțelegem ca tot ajutorul fata de aproapele, fericita osteneală este.

Va mulțumim tuturor pentru donațiile acestei luni!

Mulțumim tinerilor voluntari (George, Marius, Alin și Larisa) pentru pentru ajutor și răbdare!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

După cum se cuvine, am cinstit pe cei trei mari dascăli și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvantatorul de Dumnezeu și Ioan Gura de Aur, stâlpi ai dreptei credințe și milostivnici fata de cei în nevoi.

Nu doar prin trâmbița cuvântului au făcut pe Domnul cunoscut, ci mai ales prin toată fapta cea buna, îngrijind rănile celor bolnavi, miluind pe cei săraci și întărind pe cei obiduiti.

De la vasiliadele Arhiepiscopului Cezareei Capadociei, pana la cele 3000 de suflete îngrijite zilnic, în Antiohia, de Ioan Hrisostom…și de atunci, pana în zilele noastre, Biserica a dovedit ca este primul și cel mai sigur laborator în care se compune esența iubirii de aproapele și se prelucrează cifrele din ecuația faptelor bune.

Familii și bătrâni, de multe ori, cercetati doar de preotul localității care devine cel mai bun asistent social, singurul capabil sa le înțeleagă durerea, neputința sau neajunsul.

Cu bucurie am vizitat doua comunități parohiale din orașul Fierbinți, județul Ialomița. Parintele Andrei Ghiaur de la Parohia Fierbinți Târg și Parintele Viorel Olteanu de la Parohia Fierbintii de Sus, ne-au primit cu multă căldură, prezentându-ne o parte din cele mai deosebite cazuri.

Ne-am hrănit cu toții din zâmbetele copiilor, admirandu-le ochii curați și dornici de viață. Am fi vrut sa furam lacrimile bătrânilor încercați de viață, însa ne-am mulțumit de vederea mâinilor ridicate în semn de rămas bun și de multele urări pentru sănătatea noastră.

Lăsăm în urma și aceasta zi cu sentimentul de împlinire pentru lucrarea la care am fost chemați…aceea de a sluji pe aproapele!

Mulțumim părinților parohi pt primire, voluntarilor din echipa campaniilor sociale (Bogdan, Ștefan, Andreea, George și Florin) și dumneavoastră, donatorilor, cu ajutorul cărora înmulțim fapta cea buna!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Cu mila Domnului am finalizat ultima campanie din luna Decembrie și din anul 2020.

Astăzi am cercetat intru bucurie și nădejde pe semenii noștri aflați în nevoi, din localitatea Grădiștea, județul Ilfov.

Pr. Paroh Alexandru Popescu ne-a primit cu multa căldură sufletească, prezentându-ne fiecare caz în parte. Este o dovada în plus, ca preoții își cunosc foarte bine enoriașii și mai ales, realitățile dure cu care aceștia se confruntă.

Un bilanț al tuturor acțiunilor va fi prezentat în perioada următoare. ..

Va mulțumesc pentru toată implicarea de care ați dat dovadă, în acest an 2020, pentru dăruire și jertfelnicie, pentru contribuția materială și financiară…pentru tot și toate!

Domnul sa va primească jertfa și sa o înscrie în Cartea Vieții, dăruindu-va toate bunătățile Sale cele cerești și pământești!

Gânduri de aleasa mulțumire, îndrept către tinerii voluntari care s-au implicat necondiționat și constant, ca pregătirile si acțiunile sociale, sine, sa se desfășoare fără probleme!

Va dorim tuturor Sărbători binecuvântate cu pace și bucurie, iar Nașterea lui Hristos sa ne fie de folos!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Cu mila Domnului, savarsit-am penultima acțiune socială din această sesiune!

Astăzi dimpreună cu preoții din comunitățile Sitaru, Grecii de Sus și Netezești, dus-am nu doar daruri materiale, necesare vieții trupești…Mai abitir, am dăruit cuvânt bun, încurajare, zâmbete și urări de bine, spre bucuria și mângâierea tuturor celor ce ne-au întâmpinat.

Ne-am veselit pt cei bucurați și mângâiați, dar ne-am întristat pt neputința de a face mai mult…Din păcate nu putem sa-i ajutam pe toți!

Însă, este un început în care credem și nădăjduim ca Domnul milei, le lucrează pe toate după a Sa înțelepciune, spre folosul tuturor.

Le mulțumim părinților Petrus Boboc de la Parohia Sitaru, Cornel Itac de la Parohia Grecii de Sus și Tudor Rizea de la Parohia Netezești, pt grija arătată celor sărmani și pt ca ne.au oferit șansa de a înmulți fapta cea bună a dragostei creștine!

La final, dna preoteasa Iluta Rizea, ne-a servit cu bucate alese de post, după cunoscuta-i ospitalitate!

Tuturor, va mulțumim pentru nevoința dăruirii față de aproapele!

Mulțumesc, Stefan, Melania și Bogdan, pentru osteneala și răbdare!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Încă o zi de fericită alergare!

Ne-a invrednicit Milostivul Dumnezeu sa ajungem în 4 sate, arondate comunei Nuci, din județ Ilfov, unde, sprijiniți fiind de părinții parohi am cercetat cele mai deosebite cazuri de familii, copii și bătrâni, aflați in diferite nevoi, lipsuri și necazuri.

Nu poți sa rămâi indiferent când te lovești de asemenea situații decât dacă ești inuman sau lipsit de credință.

Mă bucur ca pr Cezar Crantea de la Parohia Micsunestii Mari, pr Ghe Nuta Popescu de la Parohiile Nuci și Balta Neagră și pr Marian Ungureanu de la Parohia Merii Pechii, urmăresc cu deosebita atenție și purtare de grija pe cei aflați în nevoi, încercând sa vina în ajutorul acestora ori de câte ori se poate.

Astăzi i-am prins în misiune…Doi dintre aceștia își cercetau credincioșii, vestind Nașterea Domnului, iar celălalt frate intru slujire, tocmai ce încheia o slujba de înmormântare.

S-au nevoit împreună cu noi, bucurând inimi și aducând zâmbete pe buzele celor mici….Le mulțumim părinților parohi pentru bunăvoința primirii și pt truda, intru binecuvântată alergare!

Celor ce ați făcut posibilă aceasta slujire a semenilor noștri, va mulțumim pentru grija de a darui și de a împlini toată fapta cea bună și nepieritoare!

Mulțumesc tinerilor voluntari (Andreea, Adina, Stefan și Bogdan) pentru osârdia de care dai dovada…harnici și inimoși!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Zi de bucurie, indestulata de roada milosteniei creștine, în Parohia Plopenii Sat din județul Prahova.

Gazda primitoare ne-a fost parintele Niculica Vasile Bogdan. Harnic și inimos, plin de entuziasm ne-a prezentat pe tinerii parohieni și pe bătrânii satului aflați în dificultate.

Prima parte a acțiunii sociale de astăzi am desfășurat-o în biserica parohială, cei mici primind daruri bogate. După, ne-am deplasat la casele celor sărmani, în special vârstnici!

Am descoperit durerea și neputința, transformate în bucurie…căci cei nemiluiti, mult se fericeasc când se văd cercetați și miluiti, imbarbatati și întăriți prin dulce cuvânt.

Și, întru târziu, ne-am reluat drumul către Mănăstirea Sitaru. La masa, pregatitu-sa planul de actiune pt următoarele campanii…De mâine reincepem cu fericită nădejde intru Domnul!

Va mulțumim tuturor pt contribuție, implicare și dăruire!

Mulțumim tinerilor voluntari (Stefan, Paula, Bogdan, Melania, Andreea, George, Silviu, Mihaela, Adina și Dorinel) pt dragostea și jertfelnicia de care dau dovada!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Încă o zi de poveste…daruri pentru cei mici!

Partenerii Manăstirii Sitaru, Centrul de zi Logoland și Ionela Bucenschi susțin proiectele sociale pe care le demaram.

Astăzi, alături de prof ed Liliana Pantoianu, darurile lui Moș Crăciun au bucurat inimile copiilor din sistemul de învățământ preșcolar.

Micuții au transmis scrisori Moșului, iar acesta, bun și blând, a încercat sa le împlinească dorințele.

Multe dorințe s-au împlinit, iar zâmbetele de îngeri ale micuților sunt mai mult decât grăitoare!

Le mulțumim tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei acțiuni!

Centrul de zi Logoland oferă chinetoterapie, asistenta și consiliere psihologica infantilă, dar și ședințe de logopedie pt micuții care au diferite dificultăți, totodată fiind implicați în diverse acțiuni sociale, menite să reducă situațiile de risc ale familiilor greu încercate.

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Zi de bucurie și de implinire sufletească alături de toți cei obiduiti… Domnul ne-a poftit la cina cea mare a faptelor celor bune în Parohia Olarii Vechi, județul Prahova.

Părintele paroh Cornel Neagu și pr George Tatu ne-au primit cu inimi vesele, prezentându-ne cazurile sociale aflate în dificultate. O parte dintre aceștia erau prezenți în Biserică iar ceilalți aveau sa fie cercetați, de noi, la casele lor.

Ne-am simțit bine văzând că fapta cea bună este iubire care naște zâmbete largi, priviri calde și un multumesc plin de recunoștință și de cele mai alese doriri.

Am memorat cele mai grele și triste cazuri pt care nădăjduim sa revenim…

După, mulțumind părinților pt primire și ajutor am reluat drumul către Mănăstirea Sitaru..
Voluntarii acțiunii sociale de azi, aveam sa fim așteptați de fr Nicolae cu masa gătită…Intre timp, gândurile noastre, entuziaste și neîndoielnice, se rostogoleau spre acțiunile viitoare, cugetând cât este de frumoasă lucrarea fraților împreună.

Cu prețuire și recunoștința va mulțumim tuturor pt ca faceți posibile aceste misiuni si slujiri sociale!

Mulțumesc în chip deosebit echipei de voluntari (Liliana, Daniela, Alexandru, Daiana, Bogdan, Melania, Andreea, George, Marius, Mihaela și Silviu) care si-au rupt din cele ale vieții de familie sau din obligatiile profesionale, pentru a se dedica acestei cauze!

Slujirea aproapelui este fericita și binecuvântată osteneala…este milostenie…împrumută pe Dumnezeu și ni-L face dator (nouă)…deschide ușa Împărăției celei veșnice … căci cei care miluiesc, miluiti vor fi!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Post Scriptum:

Ieri, un om necăjit (Marcel Jicu) care trăiește într-o locuință improvizata din osb, însă foarte curat și îngrijit, a fost sprijinit cu îmbrăcăminte pt iarnă, încălțăminte și un pachet consistent de alimente si produse de igiena.
Povestea lui e tristă… crescut prin centrele sociale, cu probleme de sănătate, se străduiește sa fie un om normal…muncește pe unde poate sau așteaptă gesturile de suflet ale oamenilor de bine.

Mă gândeam cum este sa trăiești drama/tragedia persoanelor de poveste…Fetița cu chibrituri sau Mizerabili lui Victor Hugo?

…suferința, durerea, lipsa, sa devină realitatea conștientă și poate neschimbabila a fiecărei zi…bucuria, pacea, fericirea sa fie stări și sentimente stranii, necunoscute, neexperimentate…??! ! !

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Cu mila Bunului Dumnezeu și ajutorul dumneavoastră am reușit sa predam Sc. Gen. din comuna Nuci, jud. Ilfov , 165 de manuale și culegeri pentru buna desfășurare a actului educațional.

Nădăjduim ca tinerii școlari sa aibă un motiv în plus pentru a persevera in dobândirea cunoștințelor.

Ne bucuram ca am reușit sa reducem deficitul de carte școlară și sa sprijinim actul de învățământ. O educație solida deschide perspectiva unei societăți consolidate, bazate pe oameni bine pregătiți, responsabili și asumați.

Multumim tuturor celor care ați făcut posibilă aceasta acțiune, profesorilor colaboratori și tinerilor din grupul de voluntariat!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Pe data de 28 noiembrie la rugămintea pr. Petcu Cristian de la Parohia Chiroiu, jud. Ialomița, cu nădejde de mai bine, ne-am deplasat la o familie cu 7 copii. Pe cât ne-a fost cu putință am încercat sa aducem bucurie în inimile acestora, dăruindu-le alimente de baza, băuturi răcoritoare, dulciuri, jucării etc. Tatăl își creste singur cei 7 copii… mama lor a plecat, probabil fiindu-i prea grea crucea și bucuria purtării de grija a 7 suflete nevinovate. Nu o judecam…Ne rugam pt luminarea ei și întoarcerea la cei ce o așteaptă!

Cât de greu e sa fii părinte și mai ales în aceste vremuri pline de pericole duhovnicești. ..Cat de ușor este sa renunți la tot, aducând în abisul suferinței pe cei de lângă tine, crezând ca astfel Îți recapeți libertatea și independenta. ..oare meseria de mama poate fi înlocuită de oricare alta meserie de pe fata pământului? … Niciodata!

Mă gândeam în neputința minții mele…ne-am fi mântuit oare, dacă Maica Preacurata alegea alta meserie decât aceea de a fi mama lui Hristos?… sau ce s-ar fi întâmplat cu noi dacă Fecioara, brusc , alegea sa fie libera și independenta, aruncând pe Domnul în mana lui Irod sau la margine de drum…căci drumul Egiptului e lung și anevoios… Însă fericit ești Egipte ca intru tine s-a odihnit Sfânta Familie….și cât de fericite vor fi sufletele noastre, dacă intru ele cei necăjiți vor găsi odihna și ajutor!

Azi, 3 decembrie, în apropierea serbării hramului istoric al Mânăstirii Sitaru (6 decembrie, Sf. Nicolae al Mirelor Lichiei) tinerii din grupul de voluntariat ne-am gândit să așezăm înlăuntrul nostru, exemplul Sfântului Milostiv din veacul al IV-lea, bucurând un elev cu rezultate școlare bune, dar cu posibilități materiale reduse.

I-am oferit articole vestimentare complete pt sezonul rece, jucării, produse de igiena personală, încălțăminte (toate noi!), iar mamei sale care trudeste din greu pt creșterea celor doi copii, soțul fiind decedat, i-am dăruit produse alimentare de bază și produse de igiena /curățenie.

În acest ultim caz am fost susținuți de prof Liliana Pantoianu și prof Catalina Neagu, directorul Școlii Generale din localitatea Nuci, jud Ilfov.

Le mulțumesc tinerilor din grupul de voluntariat care au propus și susținut ideea de a fi ajutoarele lui Moș Nicolae!

Tuturor celor care ați contribuit ca celelalte daruri sa ajungă la cei necăjiți , va mulțumesc cu recunoștința și prețuire!

Tot pt elevii de la Școala Nuci am comandat 160 de manuale și culegeri absolut necesare în procesul educațional, mai ales pt cei din clasa a VIII-a care se pregătesc de Evaluarea Națională.

Nădăjduim ca într-un termen relativ scurt, Librăria cu care colaboram sa se onoreze de comanda.

Luna lui Decembrie o dedicam prin excelenta familiilor nevoiașe cu mulți copii și bătrânilor neajutorați, pt care vom pregăti pachete alimentare consistente, dulciuri și produse de igiena.

Până în prezent avem 3 solicitări din partea a 3 Parohii pe care, cu ajutorul Bunului Dumnezeu și implicarea comună, a tuturor celor care credem în valoarea milosteniei creștine, speram sa le împlinim cum se cuvine.

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

La rugămintea pr Cristian Petcu de la Parohia Chiroiu, jud. Ialomița, am reușit sa răspundem pozitiv și sa venim în sprijinul unui tată harnic dar care își creste singur cei 7 copii. Am fost sprijiniți în acest demers de dna Mihaela Tita și dna Cornelia Stefan, cărora le mulțumim pe aceasta cale!

Prin bunăvoința dumnealor am direcționat către familia aflata în impas, hăinuțe, jucării, produse de igiena și curățenie. Nădăjduim ca sprijinul nostru sa continue, astfel încât sa facem mai ușoară viata acestor suflete încercate. ..Poate reușim sa sporim bucurie de a trăi frumos!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

De câte ori revăd tabăra de la Valea Plopului, înțeleg tot mai mult bucuria copilăriei din poveștile lui Creangă, amestecata cu durerea poeziilor lui Cosbuc. Cei doi, împărtășesc lumea copilăriei din adânci trăiri dar profund antagonice. Pot spune ca ambii ating abisul!

Astăzi, asezat-am în noi bucurie și durere…ba, chiar am gustat din acest supliciu al contradicției, știind putin și neștiind mult!

La Valea Plopului totul este o mare lecție de viață…de la cel mai mic pana la cel mai mare…

Timpul este trăit altfel…Este împlinit!

Părintele Nicolae Tanase pare a fi rupt din scrierile lui Dostoievski. Doar în proza marelui literat rus găsești personaje similare…un munte de nevoință pentru cei obiduiti, pentru cei încercați de viață și sunt mulți (peste 350 de suflete)!

Pr. Tanase ne-a primit cu dragoste, cu bucurie, neplictisit și neobosit…principala grija?…sa nu plecam flamanzi și fără o carte de folos!

După masa am vizitat tot centrul cu toate locațiile sale, destinat diverselor cazuri: copii abandonați, mame și copii, bătrâni și bătrâne.

Se lasă seara, părintele pleacă la hramul unui paraclis închinat Sf. Hristina, iar noi facem un scurt popas în Posesti.

Plecam spre Mănăstirea Sitaru indestulati de prea plina fericire și multe lecții învățate, din scurta-i ședere la Valea Plopului!

Cugetam: Omul sfințește locul!

Mulțumim lui Dumnezeu pt clipele de neuitare!

Mulțumim donatorilor și ostenitorilor, cu sprijinul cărora am dăruit Asociației Pro Vita de la Valea Plopului: 35 de ghiozdane, rechizite, alimente, produse de igiena personala și dulciuri!

Mulțumim echipei de voluntari “Delta Force” (George, Melania, Bogdan, Paula, Sebi, Liliana și Iordache)…proaspăt botezata de pr Nicolae Tanase…cu zâmbetele de rigoare!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Am încheiat ultima acțiune dedicata celor mici. Ne-am îndreptat atenția către școlarii din localitatea Moara Vlasiei la invitația părinților slujitori din 3 parohii.

Pr. Stefan Nita de la Parohia Pașcani, Pr. Cornel Enache de la Parohia Moara Săracă și Pr. Mircea Milos de la Parohia Canela, ne-au primit cu dragoste și bucurie.

Mai întâi, am săvârșit rugăciuni de binecuvântare pentru elevii care merg sa învețe carte, continuând cu împărțirea ghiozdanelor, pregatite cu multa dăruire de către voluntarii Manăstirii Sitaru.

La final de campanie, bucurie și dorința de mai bine.

Bilanț :

-13 parohii implicate;
– 5 unități școlare susținute;
– 150 de beneficiari și 150 de ghiozdane echipate cu rechizite, produse de igiena personala și dulciuri;
– 11 elevi proveniti din 5 familii de preoți cu mulți copii sau situații sociale delicate.

Am constatat o frumoasă conlucrare intre Școala și Biserica, profesorii și preoții oferind strădanii după strădanii pentru prevenirea abandonului școlar și implementarea unor soluții practice.

Nu pot sa închei decât mulțumind cu smerita recunoștința Milostivului Dumnezeu; mulțumind voluntarilor, colaboratorilor și tuturor celor care din puținul lor au dăruit cu generozitate pentru o binecuvântată cauză!

Din pricina iubirii de aproapele, exprimata prin gesturi de binefacere, cei mici învață să aibă fericite nădejdi de viitor și sa înțeleagă ca nu sunt abandonati!

Mulțumim Ana Maria Gheorghe pentru implicare și recomandare!

Mulțumim pt osteneala și daruri, doamnei Ela Crăciun și Companiei Blue River!
Datorita bunăvoinței de care au dat dovada, munca noastră a fost mai ușoară iar o comunitate de tineri învațăcei au fost sprijiniți la început de an școlar!

Dumnezeu ne iubește pe toți cu iubire neștearsa!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

O alta campanie dedicata elevilor la inceput de an scolar… De data aceasta ne-am deplasat in Parohia Barcanesti, jud. Ialomita.

Ghiozdanele cu rechizite au fost daruite la 20 de copii proveniti din medii sociale defavorizate. Am simtit bucuria acestora dar mai ales nevoia de a fi ajutati si sustinuti… Pentru multi dintre semenii nostrii, chiar si o paine se castiga foarte greu…poate din nestiinta, sau din neputinta, sau din alte pricini, numai de Dumnezeu stiute si cercetate in adancul fiecaruia.
Cert este ca cei mici au mare nevoie de sprijin!…

Tanarul si inimosul preot, Cristian Petcu, ne-a intampinat cu multa deschidere, prezentandu-ne nevoile comunitatii pe care o pastoreste, dar si realizarile de bine. Am parasit biserica parohiala, mare cat o catedrala si ne-am continuat drumul catre Fierbinti si Sitaru, cugetand la ziua de maine…

De va fi voia Domnului, continuam actiunile dedicate celor mici…de data aceasta, in localitatea Moara Vlasiei din judetul Ilfov.

Cu gand de bine si aleasa pretuire, Va multumim tuturor donatorilor si ostenitorilor care ati facut posibila aceasta slujire a aproapelui, prin fapta, nu numai prin cuvant!

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Din Lavra Grecenilor, zidită din iubire față de Dumnezeu și smerită cinstire adusă Sf. Nicolae al Mirelor, cel bun și milostiv, am plecat cu bucurie și nădejde de bine spre o altă actiune socială.

Traversăm satul Sitaru cel cu nume de pasăre rară, urcăm și ajungem în Grecii de Sus, locul unde vestitul neam a lui Jupân Papa Greceanu își va fi aflat plămada în pământ românesc.

De aici, după puțină mergere, poposim în vatra bisericii din Grădiștea, județul Ilfov. Despre Saga Grădiștenilor, sau despre ce au fost boierii vechi, de altă dată, aveam să aflu din mărturiile scrise ale lui Neagu Djuvara.

Boierii de ieri, aveau un aer aparte, mulți erau iubitori de Dumnezeu și de cele sfinte, milostivi în danii și doritori de bine. Timpurile s-au schimat, la fel și oamenii… ori oamenii s-au schimbat, iar timpurile s-au așezat după masura lor! Cum o fi?

Trăiesc încă convingerea că „omul sfințește locul!” … că tot ceea ce ne înconjoară este rezultatul iubirii noastre prin faptă, cuvânt și simțire, față de întreaga creație a lui Dumnezeu… sau lipsa acesteia, prin excelență! De aceea, cu măsuri mici dar pline de speranță, am răspuns invitației preoților din zonă pentru a sprijini pe micii parohieni, aflați în dificultate.

Așadar, într-o campanie de suflet am pregătit alte 30 de ghiozdane echipate complet și le-am dăruit elevilor din localitățile mai sus amintite. Cu părintească dragoste am fost întâmpinați de Pr. Petruș Boboc de la Parohia Sitaru, Pr. Ițac Corneliu de la Parohia Grecii de Sus și de Pr. Alexandru Popescu de la Parohia Grădiștea.

Alături de doamna prof. Victorița Titiluc de la Școala Generală din Grădiștea, care a coordonat pregătirea elevilor, ne-am deschis larg sufletele, gustând din prea plinul veseliei nevinovate, revărsate din inimi îngerești… Căci copiii sunt îngeri pământești dăruiți nouă ca binecuvântare!

Este a treia acțiune socială de dicată celor mici la început de an școlar. Cu binecuvntarea și purtarea de grijă a Milostivului Dumnezeu, cu ajutorul Preacuratei Maicii Sale și al tuturor Sfinților, am reușit să ajutăm elevii din 3 unități de învățământ și să răspundem la nevoile sociale a 6 parohii. 92 de ghiozdane cu rechizite, produse de igienă și dulciuri au fost dăruite elevilor proveniți din medii sociale de risc, la nivel de grupuri organizate, selectate de parohii sau instituțiile de învățământ, iar 11 ghiozdane au ajuns la alte cazuri independente, apărute pe parcurs.

La început de an școlar, 103 invățăcei se bucură de darurile primite, această misiune socială fiind rodul bunăvoinței și al dragostei, prin faptă, ale tuturor donatorilor și binefăcătorilor care ne-au susținut în acest demers.

Celor care ne-ati sprijinit material și financiar, celor care v-ați rugat pentru noi, Vă mulțumim cu recunoștință și aleasă prețuire!

La final de campanie, din adâncul bucuriei mele, voluntarilor din echipă le mulțumesc pentru toată dăruirea acestei slujiri (Melania și Bogdan Prisăcaru, Andreea și George Corneci, Mihaela Rotaru, Paula și Sebastian Apostol)!

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

Pornim cu nadejde! Zi de post si de umilinta pentru crestinii care praznuiesc Taierea capului Sf. Ioan Botezatorul. Pe drum, ma gandeam cat de usor este sa ucizi pe cel mai mare barbat nascut vreodata din femeie…nu-ti trebuie mult, decat: betie, joc desfranat si un juramant inconstient, pe masura! …asa, iti permiti sa curmi viata unui om.

Si, totusi, din aceasta ecuatie a suferintei si a promiscuitatii se naste bucuria, aceea, de a avea in cer un mare rugator si mijlocitor pentru neamul omenesc…pe cel care s-a atins de crestetul Stapanului, in apele involburate ale Iordanului.

Sf. Ioan Botezatorul este, deopotriva, certare si bucurie. In el se regaseste asceza, nevointa, pietatea, sobrietatea unei vieti daruite, total, doar lui Dumnezeu si, in acelasi timp, bucuria, speranta, lumina, pentru ca el, este cel care a pregatit calea Domnului, in lume, vestindu-l cu nadejde pentru mantuirea tuturor!

Asadar, intre ganduri, inaintam printre dealurile Prahovei, urmarind frumusetea padurilor seculare, pline de taine si istorii. Ajungem in Carbunesti…localitate veche, de unde, odinioara, stramosii locurilor, extrageau carbuni. Ba chiar si unii boieri isi vor infia apelativul de “Carbunescu.”

Trecand peste istoria locului, ne pregatim sa intram in contact cu cei mici. Suntem intampinati cu dragoste si bucurie de Pr. Costin Manea, doamna preoteasa si cei doi fii ai acestora. Intram in Biserica, ne inchinam si ne pregatim de actiune. Parintele ne invita la rugaciune iar glasurile ingeresti ale celor mici, ne obliga, pentru cateva clipe, sa alunecam in amintirile copilariei de alta data, scaldate de bucurie, puritate si candoare.

Rugaciunea o incheiem cu imnul “Aparatoare Doamna”, reactualizand in simtirea noastra ocrotirea Maicii lui Dumnezeu si ca nu suntem singuri pe pamant. Cele 30 de de ghiozdane, echipate cu rechizite, produse de igiena corporala si dulciuri, sunt daruite si primite cu bucurie. Cei mici, destoinici, isi aseaza pe umeri ghiozdanul, simuland, parca, prima zi de scoala. La sfarsit, zambetele si bucuria tuturor s-au regasit intr-o fotografie de grup. Cu smerita multumire, plecam catre Manastirea Sitaru… maine ne asteapta o alta actiune…

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

” Iubeste-ti aproapele… Adoptă un bătrân… Implica-te!”

“Daruri pentru cei mici”

O zi binecuvântată de Milostivul Dumnezeu pentru rugăciunile Sfinților Nicolae al Mirelor Lichiei și Dimitrie Izvoratorul de Mir!

Doua campanii de suflet, dedicate copiilor proveniți din familiile vulnerabile și bătrânilor neajutorați, organizate în localitățile Aricestii Zeletin și Ogretini din județul Prahova.

Am fost întâmpinați cu multa dragoste și deschidere de pr. Petre Cristian de la Parohia Sf. Nicolae din Aricestii Zeletin și de pr. Ioan Nicolae Poenaru de la Parohia Sf. Mc. Dimitrie din Ogretini.

Cu zâmbete și priviri părintești, pline de candoare, energici și învățați cu muntele, ne-au condus la toți cei aflați în nevoie…prezentându-ne lipsurile pământești și, totodată, bogățiile sufletești ale cinstitilor creștini.

Gustam din cuvântul care zice “ca Domnul se descoperă intru neputință ” … si cugetam intru sine-mi “dar mai ales intru cele tari ale credinței!”

Copiii aveau priviri angelice, pline de curăție, iar bătrânii, scoteau vorbe de duh, parcă rupte din pateric. ..Și de fiecare data, tot urcam și urcam, ca o tainica chemare spre suirea la cele înalte, la cele ale lui Dumnezeu.
Priveliști edenice, lăsate în urmă…cu gust de revenire…

Coborâm și ne îndreptăm către Vălenii de Munte, Ploiești, Sitaru… si timpul, de multe ori vrăjmașul nevăzut al omului, ne obligă să revenim la ale noastre.

Ne trezim din visul, unei frumoase zi de vară, trăit pe data de 18 iulie, anul Domnului, 2020.

Va mulțumim, cu recunoștința, tuturor donatorilor și ostenitorilor care ați făcut posibilă aceasta slujire a aproapelui!

Mulțumesc echipei de campanie: Stefan Apostol, Bogdan și Melania, George și Andreea

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Fotografii de la eveniment

Binecuvântarea sfinţilor de la Căldăruşani într-o procesiune în Protopopiatul Ilfov Nord

Procesiunea, condusă de părintele protoiereu Cristian Burcea, părintele arhimandrit Lavrentie Gâţă, stareţul Mănăstirii Căldăruşani, şi părintele arhimandrit Natanael Haraga, stareţul Mănăstirii Sitaru, a fost întâmpinată în localităţile pe care le-a străbătut: Grădiştea, Nuci, Gruiu, Snagov, Periş, Baloteşti, Corbeanca, Buftea, Mogoşoaia, Otopeni, Tunari, Ştefăneştii de Jos, Afumaţi, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, de mulţime de credincioşi purtând în mâini icoane, candele aprinse şi flori.

Reportaj în Ziarul Lumina

Procesiunea "Calatori cu sfintii spre Hristos"

La inițiativa mănăstirilor Căldă­rușani și Sitaru, în cadrul Protoieriei Ilfov Nord, a fost organizată sâmbătă, 20 iunie 2020, de la ora 9:30, procesiunea „Călători cu sfinții spre Hristos”.

Moaștele Sfântului Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Româ­nești, ale Sfântului Artemie, precum și icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Căldă­rușani, au fost purtate cu mașina prin 17 localități din județul Ilfov.

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

“IUBEȘTE-ȚI APROAPELE… ADOPTA UN BĂTRÂN… IMPLICA-TE!”

“DARURI PENTRU CEI MICI!”

Peste munte de com Cărbunești, jud Prahova, este satul Veres. Ca sa ajungem, a trebuit sa facem un ocol de vreo 30 de km.
Pr Cristian care slujește în Parohia Sf Nicolae ne-a primit cu bucurie și ne-a condus către cei aflați în nevoi. Am întâmpinat ceva peripeții…O mașină zgâriata, alta lovită la prag, căci și diavolul își are urzelile sale!

Ne-am aventurat pe punți ancorate în cabluri, lungi de cel puțin 500 m ca sa nu zic 1 km. Pe o astfel de punte am trecut cu mașinile…si am ajuns, simțind “cărările de munte” ale lui Calistrat Hogas!
Cazuri grele… părinții abandonați de copii și familii numeroase, unde șansa de mai bine, rămâne doar un vis frumos.
Bucuria copiilor era sfâșietoare… viața noastră, deși nu o meritam, este rai, roua de dimineață!
Privirile pline de recunoștință ale bătrânilor, în tăcere, ne-au umplut sufletele de mulțumire și binecuvântare.

O zi plină, frumoasa și vesela ca în “rapsodia de primăvară” a lui George Toparceanu… Ce puteam dori mai mult!!!
Am încheiat ziua în ospitalitatea avramica a pr Cristian și a prietenilor săi. ..munteni frumoși, cu duh bun!
Va mulțumim tuturor pentru sprijin și implicare!
Mulțumim pr Cristian de la Parohia Sf. Nicolae!
Mulțumim voluntarilor: Bogdan, Melania, George, Andreea, Sebastian și Paula. ..harnici și inimoși!
Și pentru toate aceste binecuvântări, Slava lui Dumnezeu!

Fotografii de la eveniment

Campaniile umanitare continuă...

“IUBEȘTE-ȚI APROAPELE… ADOPTA UN BĂTRÂN… IMPLICA-TE!”

“DARURI PENTRU CEI MICI!”

Ieri am încheiat o alta campanie dedicata vârstnicilor, familiilor cu mulți copii sau altor cazuri grave.
Cu bucurie am mers în comuna Carbunesti, județul Prahova, iar părintele paroh Manea Costin a fost gazda buna, coordonând deplasarea noastră pe cărări de munte și la familii cu adevărat nevoiașe.
Bucuria de a dărui a fost mare, pe măsură ce întâlneam bătrâni de peste 80 sau 90 de ani sau familii cu câte 7 sau 9 copii.

Un caz aparte…Doi micuți parcă rupți din povestea unui film. Crescuți de tata și bunic pt ca… mama a murit în incendiul care le-a ars casa. Vedeam în ei bucuria de a trăi…erau fericiți cu tatăl și bunicul lor. Parcă nimic din ce vedeam nu amintea de nenorocirea prin care au trecut!
Le-am urat sănătate și putere de a merge mai departe!
La întoarcere, mulțumeam lui Dumnezeu pt șansa de a oferi și pt binecuvântata ploaie care ne-a botezat în umbletele noastre!
La mănăstire am continuat povestea…părintele Cornel Enache, grijuliu din fire pt lucrurile bune, s-a grăbit sa ne aducă câteva daruri, tot pt cei sărmani. I-am rugat pe tinerii voluntari sa săvârșească încă o nevoință a faptelor bune… sa mai alerge puțin pt cei aflați în nevoi.
O zi plină și frumoasa… Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Mulțumim tuturor celor ce au făcut posibila aceasta acțiune!
Mulțumim pr Costin Manea de la Parohia Carbunesti, județul Prahova!
Mulțumim celor care ne.au primit și, astfel, am trăit bucuria de a dărui!
Mulțumim tinerilor voluntari: Andreea și George, Melania și Bogdan!
Mulțumim pr Cornel Enache pt osteneala de final!

Hristos a Inviat! Hristos biruieste!

Fotografii de la eveniment

IUBEȘTE-ȚI APROAPELE...ADOPTĂ UN BĂTRÂN...IMPLICA-TE! - 2

O noua acțiune dedicata celor nevoiași. Bătrâni și familii aflate în dificultate, sprijiniți în cadrul campaniei IUBEȘTE-ȚI APROAPELE … ADOPTA UN BĂTRÂN … IMPLICA-TE!

Am fost mesageri ai faptelor bune pentru 35 de cazuri, prin osârdia donatorilor și a tuturor celor implicați în proiectele noastre.

Cu gratitudine, va mulțumim pentru osteneala și bunăvoința!

Mulțumim parintelui Petru Boboc de la Parohia Sitaru, părintelui Cezar Crantea de la Parohia Micsunestii Mari și părintelui Gheorghe Nuta Popescu de la Parohia Nuci și Balta Neagră, pentru dragostea și bucuria cu care ne-au primit. Dânșii și-au dat silința ca darurile sa ajungă la cei nevoiași!

Mulțumim voluntarilor Manăstirii Sitaru: Andreea, George, Paula, Sebastian, Melania, Bogdan și Stefan!

Mulțumim Mihaela Rotaru pentru promovarea media!

Dam slava Milostivului Dumnezeu pentru binecuvantata și frumoasa zi, care ne-a fost rânduită, rugându-L sa ne întărească, în chip smerit, întru toată fapta cea bună!

Fotografii de la eveniment

Daruri pentru cei mici III

A treia acțiune DARURI PENTRU CEI MICI desfășurată în comuna Gruiu, județul Ilfov.
Cu mila Bunului Dumnezeu, 60 de pachete au ajuns la elevii proveniți din familii vulnerabile social.
În unele cazuri am fost întâmpinați de copii, în altele de părinții sau bunicii care-i cresc.
Părinții slujitori ai comunei ne-au primit cu dragoste și bunăvoința.

Multumim pr Daniel de la Silistea Snagovului și pr Darie Florin de la Gruiu pentru găzduire și ajutorul oferit. Dânșii ne-au condus la fiecare familie!

Va mulțumim tuturor donatorilor și ostenitorilor pentru grija arătată! Fără dvs nu am fi reușit…

Când Domnul binecuvântează iar omul lucrează, ies lucruri minunate!
Și nu în ultimul rand, mulțumim echipei de voluntari care ne însoțesc de fiecare data!

Slava lui Dumnezeu și pt aceasta frumoasa zi!

Fotografii de la eveniment

"IUBEȘTE-ȚI APROAPELE... ADOPTA UN BĂTRÂN... IMPLICA-TE!" - 1

Mulțumim pr Tudor Rizea și dl Dumitru de la Parohia Netezești…dansii au selectat persoanele nevoiașe și au fost gazdele noastre!

Mulțumim bătrânilor pt dragostea și bucuria cu care ne-au primit!

Mulțumim dvs., tuturor, pt ajutor și susținere!

Mulțumim tinerilor din grupul de voluntariat al Manăstirii Sitaru, ..Sebastian, Paula, Bogdan și Melania… pt munca și osteneală!

Dumnezeu Milostivul, Chivernisitorul a toate sa ne dea rabdare, sănătate și putere de munca pentru a fi de folos semenilor nostri si pentru a împlini prin fapta porunca iubirii!

Fotografii de la eveniment

Familia si Mărțișorul

In anul 2020, Patriarhia Română omagiază „pastorația părinților și a copiilor!” Este un tribut, dedicat prin excelență vieții și familiei. Familia este celula de bază a societății, dar și nucleul acesteia. Familia este și rămâne inseparabilă de condiția existențială a generațiilor viitoare. Familia are ca model prim pe Adam și Eva, protopărinții umanității și ca model desăvârșit pe Domnul Hristos, copilul și tânărul, alături de Sfânta Fecioară Maria și Dreptul Iosif!

Mărțișorul se identifică a fi simbolul reînoirii timpului și al renașterii naturii, al speranței și al binecuvântării, odată cu venirea primăverii. Inseparabil, firul roșu care simbolizează vitalitatea femeii, stă strans legat de firul alb, simbol al ințelepciunii bărbatului, ambele reprezentând unitatea și necesitatea existențială a celor doi, ca armonie deplină și procreatoare. Mărțișorul devine parte a patrimoniului imaterial al umanității, înscris pe lista UNESCO, depășind valoarea limitativă a gestului, profund desacralizat. Mărțișorul capătă valența simbolică a transfigurării creației, an de an, prin legarea continuă de cel care-i conferă sens, Omul, în dubla sa realitate Bărbat și Femeie.

În cadrul evenimentelor aufost vernisate două expoziții. Prima dintre acestea este realizată de Mihaela Rotaru, fiind dedicată familiei, iar cea de a doua, reprezintă o colecție tematică a mărțișorului, realizată de Pr. Hrisostom Iorgulescu și etnologul Marius Ghorghe.

Fotografii de la eveniment

Convorbiri cu tinerii

Despre viață, iubire, viitor, alegerea unei profesii și bucuria de a trai.

Convorbiri cu tinerii la Scoala Generala din Ghermanesti, județul Ilfov.

Mulțumim cu recunoștința părintelui Stefan Dan Marian de la Parohia Ghermanesti și doamnei prof. Nitu Roxana Iuliana pentru invitație și frumoasa primire!

Tinerilor le mulțumim pentru atenția acordata, pentru întrebările adresate, dorindu-le alese împlinirii și bucuria de a trăi frumos!

Fotografii de la eveniment

Daruri pentru cei mici II

Suntem în anul filantropiei creștine! Ne vom comporta ca atare. Vom fi iubitori de oameni și de fapte bune. Nimic mai mult decât un strop de recunoștință îndreptată cu mulțumire către Milostivul Dumnezeu.

Așadar, încercăm să schimbam mentalități, învățăm sa dăruim din puținul nostru, sa întoarcem către Domnul ceva, din tot ce am primit. Nu ca pe o obligație ci ca pe un mod real de a fi, de a simți, de a te comporta.

Credem ca cei vizați vor primii cu bucurie osteneala atâtor oameni de bine și vor învăța, ca mai târziu ei înșiși sa experimenteze bucuria de a dărui.
Se naște Bucurie din Bucurie intre oameni!

Vă mulțumesc tuturor celor care ați pus suflet în acest proiect și datorita cărora, lucrarea începută este una vie, reala și plina de speranță!

Aceasta acțiune o închina dascălului celui fără de pereche, părinte al filantropiei crestine, Sfântului Ioan Gura de Aur. Trâmbiță a pocăinței și părinte al comparației , Sf Ioan Hrisostom predica cu dârzenie despre fericita roada a milosteniei și despre necesitatea acesteia ca expresie imitativa a iubire lui Dumnezeu. În Antiohia avea grija zilnic de peste 3000 de suflete pentru care el era părinte grijindu-se de toate cele necesare vieții.

Viata Sf Ioan Gura de Aur este indemn pentru noi de a stărui în fapte bune și de a-i urma fericita nevoință intru slujirea aproapelui!

Vă mulțumim și rugam pe Domnul milei, Dătătorul a toate sa reverse peste noi, binecuvântarea și darurile Sale cele bogate!

CE CONȚIN DARURILE:

RECHIZITE…creioane colorate, carioci, acuarele, pensule, bloc de desen A 3, pix pilot cu rezerve, caiete studențești mate/romana/câte unul din fiecare, caiete de matematica și romana, 2 din fiecare

PRODUSE DE IGIENA: periuța și pasta de dinți, prosop, săpun, șampon, deodorant unisex

DULCIURI: opțional

Cei care doresc sa ajute pot trimite pachetele prin curier rapid sau poștă pe adresa Mănăstirii Sitaru: Sat Sitaru, Comuna Gradistea, judetul Ilfov 077111

Persoana de contact: Ieromonah Hrisostom Iorgulescu – 0720 915 550

Fotografii de la eveniment

Școala de Duminica la Sf Nicolae din chinovia de la Sitaru

Cu pr Cornel Enache și copiii din Parohia Moara Vlasiei

Fotografii de la eveniment

Daruri pentru cei mici

În cinstea Sf Ioan Gura de Aur, dascăl și plinitor desăvârșit al milosteniei creștine am pregătit daruri pt elevii Scolii Generale din loc Nuci, județul Ilfov.Marcam astfel a cincea acțiune de susținere a Scolii Gimnaziale Nuci. De data aceasta: rechizite, dulciuri si produse de igiena.

Multumim Mihai și Ana Maria Ion, col (r) Constantin și prietenii domniei sale, Mihaela Tita.

Apreciem implicarea deosebita a doamnelor prof. Liliana Pantoianu și Daniela Andreescu.

Fotografii de la eveniment

Conferința duhovnicească "Viața creștinului în secolul vitezei"

Conferința duhovnicească “Viața creștinului în secolul vitezei”, susținută de Ieromonah Hrisostom Iorgulescu in parohia Ghermănești

Fotografii de la eveniment

Fenomenul „Bullying”, explicat copiilor instituționalizați

Fenomenul „Bullying”, explicat copiilor instituționalizați participant in tabara “Tinerii, speranțe vii, bucuria bisericii!” desfasurata la Manastirea Sitaru in perioada 2-8 Septembrie 2019

"Inceputuri" - expozitie pictura Ovidiu Saghin

Ovidiu Saghin, student la UNARTE si autorul vernisajului INCEPUTURI… prima expozitie personala, dedicata lui Dumnezeu si organizata intr-un loc unde Dumnezeu este slavit… la Manastire.

Fotografii de la eveniment

"Tinerii, speranțe vii, bucuria bisericii!" 2 - 8 Septembrie

In perioada 2-8 Septembrie 2019 se desfășoară tabara “Tinerii, speranțe vii, bucuria bisericii!”

Fotografii de la eveniment

O zi de tabără la Mănăstirea „Sfântul Nicolae” – Sitaru

La Mănăstirea „Sfântul Nicolae” – Sitaru are loc în această perioadă o tabără pentru copii, așa că am mers să vedem cum se desfășoară o zi pentru beneficiarii acestui proiect al Protopopiatului Ilfov Nord.

Reportaj pe Basilica.ro

Tabere pentru elevi la mănăstiri ilfovene

Protopopiatul Ilfov Nord organizează timp de o săptămână la Mănăstirea „Sfântul Nicolae” – Sitaru o tabără pentru copiii și tinerii cu rezultate bune la învățătură din parohiile sale.

Reportaj pe arhiepiscopiabucurestilor.ro

Tabere pentru elevi la mănăstiri ilfovene

Protoieria Ilfov Sud a organizat în perioada 14-17 august 2019 o tabără la Centrul social-cultural „Sfântul Ierarh Calinic” de la Mănăstirea Cernica, județul Ilfov, pentru elevii olimpici din Episcopia Basarabiei de Sud.

De asemenea, luni, 19 august, la mănăstirea ilfoveană Sitaru a debutat tabăra „Tinerii, speranțe vii, bucuria satului”, la care participă copii cu rezultate bune la învățătură de la parohii din Protopopiatul
Ilfov Nord.

Reportaj în Ziarul Lumina

Biserica îi duce pe tinerii din Ilfov Nord în tabără să cunoască satele, meșteșugurile și mănăstirile din zonă

Protopopiatul Ilfov Nord organizează timp de o săptămână la Mănăstirea „Sfântul Nicolae” – Sitaru o tabără pentru copiii și tinerii cu rezultate bune la învățătură din parohiile sale.

Reportaj pe Basilica.ro

"Tinerii, sperante vii, bucuria satului!" 19 - 25 August 2019

Astăzi, 19 August 2019, a avut loc deschiderea primei taberei, în prezența copiilor participanți și a organizatorilor acestui eveniment, la Mănăstirea Sf. Nicolae Sitaru.

Video de la eveniment:

video eveniment 1

video eveniment 2

Fotografii de la eveniment

Deschiderea taberei „Tinerii, speranțe vii, bucuria satului”  19 August 2019

În contextul anului omagial al satului românesc în Patriarhia Română, Proteieria Ilfov Nord organizează în colaborare cu Mănăstirea Sitaru, două tabere în cursul acestei vacanțe de vară.

Prima tabără se desfășoară în perioada 19-25 august și este intitulată „Tinerii, speranțe vii, bucuria satului” și se adresează copiilor cu rezultate bune la învățătură de la parohii din Protopiat.

Reportaj pe Basilica.ro

Eveniment cultural-artistic la Mănăstirea Sitaru - 14 iulie 2019

La Mănăstirea „Sfântul Nicolae” – Sitaru din comuna ilfoveană Grădiștea a avut loc duminică, 14 iulie 2019, evenimentul intitulat „Credință, Artă, Tra­diție… Lumini peste veacuri”, prin care se marchează Anul omagial al satului românesc, și s-a prezentat proiectul de finanțare europeană din cadrul POR 5, AXA 5.1 privind conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din ansamblul de monumente al mănăstirii.

Reportaj în Ziarul Lumina

Credință, Artă, Tradiție...Lumini peste veacuri!

Duminică, 14 Iulie 2019, s-a desfășurat evenimentul cultural organizat de Mănăstirea Sf. Nicolae-Sitaru, în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov cu scopul de a sărbători anul omagial al satului românesc.

Pentru a îmbina credința, arta și tradiția, în cadrul evenimentului a avut loc o prezentare de costume tradiționale din diferite regiuni ale țării, iar simbolistica lor a fost prezentată de etnologul Gheorghe Marius Daniel.
Momentul artistic a fost marcat de prezența Quartetului Armonic.

Video de la eveniment:

video eveniment 1

video eveniment 2

Fotografii de la eveniment

Raportul acţiunilor sociale pe anul 2020

Vă punem la dispoziţie Raportul acţiunilor sociale pe anul 2020.

CE CONŢINE :

– lista completă a campaniilor şi a acţiunilor sociale aferente (o campanie poate avea mai multe acţiuni în desfăşurare)

– lista completă venituri, cheltuieli şi sold raportat pe fiecare campanie în parte

– lista completă a donatorilor pe fiecare campanie în parte

– desfaşurător al fiecărei campanii cu venituri, cheltuieli şi documente ataşate (bonuri, facturi, borderou de predare primire)

– statistica acţiunilor sociale

Aşadar, datorită milostivirii lui Dumnezeu am reuşit să desfăşurăm campaniile sociale pe anul 2020.

Dumnevoastră aţi devenit partenerii şi colaboratorii noştri prin susţinerea sufletească, financiară şi materială.

Din respectul pe care vi-l datorăm, am considerat potrivit să oferim toate datele pe care le deţinem, în mod transparent şi public.

Datele prezentate reprezintă efortul comun prin care am încercat să aducem bucurie semenilor aflaţi în nevoi…în consecinţă, lupta noastră, a tuturor, a facut posibilă împlinirea acestei misiuni sociale.

Suntem conştienţi că nu putem rezolva integral problemele celor sprijiniţi în campaniile sociale, însă bucuria lor devine bucuria noastră, zâmbetele lor, descreţesc frunţile noastre, rugăciunile lor de bine şi de sănătate, ne întăresc şi ne dau puterea să mergem mai departe.

Slujirea aproapelui devine cea de-a doua Liturghie, a faptelor bune şi a comuniunii prin întâlnire, prin duhul iubirii dumnezeieşti!

DIN ACEASTA LUNĂ… RELUAM CAMPANIILE!

Aşadar, orice ajutor este binevenit, iar în a doua parte a acestei luni, nădăjduim să punem în mişcare primele acţiuni.

Vă mulţumim tuturor pentru susţinere!

Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Mănăstirea Sitaru

Redirectionarea unui procent de 2% din impozit datorat statului este un mecanism prin care persoanele fizice pot ajuta organizatiile nonprofit sau parohiile. Mai exact, sumele de bani redirectionate vor fi folosite pentru finantarea activitatilor acestor organizatii.

Formularul se poate transmite prin posta cu confirmare de primire sau se depune personal la administratia fiscala de domiciliu.

O zi de tabara la Manastirea "Sfantul Nicolae" - Sitaru

La Mănăstirea „Sfântul Nicolae” – Sitaru are loc în această perioadă o tabără pentru copii, așa că am mers să vedem cum se desfășoară o zi pentru beneficiarii acestui proiect al Protopopiatului Ilfov Nord. … reportaj Basilica.ro

Tabere pentru elevi la manastiri ilfovene

Protoieria Ilfov Sud a organizat în perioada 14-17 august 2019 o tabără la Centrul social-cultural „Sfântul Ierarh Calinic” de la Mănăstirea Cernica, județul Ilfov, pentru elevii olimpici din Episcopia Basarabiei de Sud. De asemenea, luni, 19 august, la mănăstirea ilfoveană Sitaru a debutat tabăra „Tinerii, speranțe vii, bucuria satului”, la care participă copii cu rezultate bune la învățătură de la parohii din Protopopiatul Ilfov Nord. … reportaj Ziarul Lumina

Eveniment cultural - artistic la Manastirea Sitaru

La Mănăstirea „Sfântul Nicolae” – Sitaru din comuna ilfoveană Grădiștea a avut loc duminică, 14 iulie 2019, evenimentul intitulat „Credință, Artă, Tra­diție… Lumini peste veacuri”, prin care se marchează Anul omagial al satului românesc, și s-a prezentat proiectul de finanțare europeană din cadrul POR 5, AXA 5.1 privind conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din ansamblul de monumente al mănăstirii. … reportaj Ziarul Lumina

Credință, Artă, Tradiție...Lumini peste veacuri!

Duminică, 14 Iulie, s-a desfășurat evenimentul cultural organizat de Mănăstirea Sf. Nicolae-Sitaru, în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov cu scopul de a sărbători anul omagial al satului românesc.

Pentru a îmbina credința, arta și tradiția, în cadrul evenimentului a avut loc o prezentare de costume tradiționale din diferite regiuni ale țării, iar simbolistica lor a fost prezentată de etnologul Gheorghe Marius Daniel.

Momentul artistic a fost marcat de prezența Quartetului Armonic. – Video

„Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci,  judeţul Ilfov”

“Ansamblul Mănăstirea Balamuci” cunoscută şi sub denumirea “Mănăstirea Sf. Nicolae-Sitaru”, situată în sat Balta Neagră, comuna Nuci,  judeţul Ilfov, intenţionează demararea proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci,  judeţul Ilfov”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.1 ” Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea  patrimoniului natural şi cultural.”

Proiectul investiţional propus va avea un impact pozitiv pentru îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere culturală. La nivelul  “Ansamblului Mănăstirea Balamuci” cunoscută şi sub denumirea “Mănăstirea Sf. Nicolae-Sitaru” sunt necesare măsuri pentru punerea în siguranţă a integrităţii monumentului, punerea în valoare a obiectivului şi pentru revigorarea activităţilor religioase de masă şi culturale, care din momentul intensificării lor pot genera un aflux sporit de vizitatori. În acest context, proiectul are ca obiectiv general restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi arhitectural al  “Ansamblului Mănăstirea Balamuci” cunoscută şi sub denumirea “Mănăstirea Sf. Nicolae-Sitaru” pentru generaţiile viitoare şi facilitarea accesului publicului larg la colecţiile de artă.

Obiectivele specifice conexe obiectivului general sunt: protejarea şi conservarea patrimoniului cultural pentru generaţiile viitoare, facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg prin punerea în valoare şi  promovarea muzeului local şi dezvoltarea comunităţilor locale prin revitalizarea patrimoniului natural şi cultural.

Lucrările care se propun pentru îndeplinirea obiectivului general şi obiectivelor specifice sunt: realizarea  unui sistem de colectare şi dirijare a apelor din incintă astfel încât să nu mai alimenteze terenul de fundare, realizarea unor centuri exterioare asociate între ele la interior cu tiranţi aparenţi sau introduşi în zidărie prin forarea unor canale longitudinale şi transversale care să împiedice deschiderea fisurilor bolţilor, refacerea continuităţii zidurilor prin injectarea fisurilor cu lapte de ciment, restaurarea picturii, restaurarea uşii din lemn masiv de la intrarea în biserică, eliminarea umidităţii din zidurile bisericii.

“Ansamblul Mănăstirea Balamuci” cunoscută şi sub denumirea “Mănăstirea Sf. Nicolae-Sitaru” este situat pe un promontoriu înconjurat de o depresiune adâncă de cca. 3m, dincolo de care se întinde o pădure. Se spune ca acest promontoriu era, în urmă cu 2 secole, înconjurat de apa râului Ialomiţa, fiind de fapt o insulă. Terenul ocupat de mănăstirea propriu-zisă, adică de zona cuprinsă între zidurile de incintă, este de 9353,53 mp şi este o suprafaţă relativ plată, fără denivelări sau accidente vizibile.

Proiectul va contribui la creşterea importanţei turismului şi culturii, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului prin consolidarea şi conservarea moştenirii culturale a Ansamblului Mănăstirii Balamuci cunoscută şi sub denumirea “Mănăstirea Sf. Nicolae-Sitaru”.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

MANASTIREA SF. NICOLAE BALAMUCI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “CONSEVAREA, PROTEJAREA, PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI CULTURAL DIN ANSAMBLUL DE MONUMENTE ISTORICE AL MANASTIRII BALAMUCI“, propus a fi amplasat în Judetul Ilfov, comuna Nuci, sat Balta Neagra, Str. Frasinului, nr. 25, 077111.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul Agentiei pentru protectia Mediului ILFOV, Aleea Lacul Morii 1, Bucuresti, judetul Ilfov, zilnic, între orele 9-13.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru protectia Mediului ILFOV, Aleea Lacul Morii 1, Bucuresti, judetul Ilfov, zilnic, între orele 9-13.

COMUNICAT DE PRESĂ

Unitatea Administrativ-Teritonială – Judeţul llfov (Lider de proiect/parteneriat) şi Mănăstirea Sf.Nicolae – Balamuci (Sfântul Nicolae – Sitaru) (Partener) intenţionează să implementeze proiectul cu titlul “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, judeţul llfov”, ce va fi depus în vederea finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – “Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 – “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.

Obiectivul general al proiectului constă în valorificarea potenţialului turistic şi cultural al Ansamblului de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, cod LMI lF-ll-a-A-15263, prin conservarea, protejarea,promovarea şi restaurarea Bisericii Sf. Nicolae, cod LMI lF-ll-m-A-15263.Ot, în vederea creşterii contribuţiei ansamblului la dezvoltarea regională durabilă.

PROGRAM LITURGIC

Zilnic:

8:00:   Acatist

Ceasul 3

Ceasul 6

Obednita

Sf Liturghie

Litia mica pentru cei adormiti

16:00: Ceasul 9

Vecernie

Pavecernita Mica

24:00: Miezonoptica

Utrenie

Ceasul 1

Vineri:

19:00 Slujba Sfantului Maslu

La praznicele Imparatesti si sarbatorile Sfintilor cu Litie:

8:00:   Acatist

Ceasurile 3 si 6

Obednita

Sf Liturghie

16:00: Vecernia Mare

Litie

Utrenie

Ceasul 1

Programul sufera anumite modificari in perioada Postului Mare si a Saptamanii Luminate.