CONDUCEREA LA NIVEL LOCAL

protosinghel Natanael

Protosinghel Natanael Haraga,

Staret

Mânăstirea este condusa de catre Staret, care devine delegatul de drept al Chiriarhului locului pentru a reprezenta interesele acesteia în fata tertelor persoane fizice sau juridice.

In toate înscrisurile staretul detine dreptul de prima semnatura.
Totodata, Parintele Staret este conducatorul duhovnicesc al vietuitorilor care alcatuiesc comunitatea monastica.

ieromonah Hrisostom

Ieromonah Hrisostom Iorgulescu,

Secretar

Lucrarile de cancelarie ale mânastirii sunt asigurate de Secretar. Acesta asigura si coordoneaza toate activitatile cu caracter juridic. Întretine o buna colaborare cu celelalte institutii ale statului si nu numai, întocmind corespondenta juridica uzuala.

Reprezinta interesul juridic al mânastirii în relatiile acesteia cu persoane fizice sau juridice. Informeaza persoanele în drept pentru orice situatie juridica exceptionala.

Colaboreaza în mod transparent cu Staretul mânastirii, punându-i la dispozitie toate informatiile ce tin de latura juridica a acesteia.

ieromonah Partenie

Ieromonah Partenie Chioru,

Eclesiarh

Stabilirea programul liturgic, rezolvarea nevoilor de ordin administrativ pe care le ridica biserica mânastirii cât si coordonarea activitatii preotilor, cântaretilor si paraclisierilor reprezinta atributiile Eclesiarhului.

monah Nicodim

Monah Nicodim Mihalache,

Econom

De absolut toate problemele administrative ale unei mânastiri se ocupa Economul (administrator).

Economul, în întelegere sau cu acordul staretului rânduieste ascultarile specifice într-o mânastire si se asigura de buna îndeplinire a acestora.

Totodata, acesta are obligatia de a gestiona în bune conditii întregul patrimoniu mobil si imobil al mânastirii.