ALTE ORGANE

Adunarea Obsteasca sau Soborul manastirii

Problemele de mare importanta sunt supuse spre dezbatere si aprobate de catre Adunarea Osteasca a mânastirii, care este compusa din toti vietuitorii închinoviati.

obstea manastirii Sitaru

Consiliul duhovnicesc

Toate problemele de natura duhovniceasca sunt dezbatute si aprobate de Consiliul Duhovnicesc al Mânastirii din care fac parte preotii duhovnici. În Consiliul Duhovnicesc sunt sustinute spre aprobare sau respinse propuneri precum: programul liturgic, închinovieri, cereri de tundere în monahism, recomandari si solicitari pentru hirotonie sau hirotesie. Membrii de drept sunt staretul, secretarul si eclesiarhul.

Hrisostom
Natanael Haraga
Cosma
Partenie

Consiliul Economic

Problemele de natura economica si administrativa sunt luate în discutie spre solutionare si aprobare de catre Consiliul Economic al Manastirii din care fac parte urmatorii membri: Staretul, secretarul, economul, casierul.

Natanael Haraga
Hrisostom
Nicodim

Consiliul de disciplina

Situatiile ce tin de latura disciplinara sunt solutionate de Consiliul Duhovnicesc si în caz exceptional de catre Consiliul de Disciplina al Mânastirii. Principial, Consiliul de Disciplina este alcatuit din membrii Consiliului Duhovnicesc si al Consiliului Economic. Cazurile foarte grave sunt comunicate Chiriarhului locului.